Nyugdíjemelés megbízási díj alapján

Kérdés: Kérheti a 0,5 százalékos nyugdíjemelést az a nyugdíjas személy, aki megbízási jogviszonya alapján részesült díjazásban?
Részlet a válaszából: […] ...évben lehet előterjeszteni a lakóhely szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatósánál.A növelés mértéke a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem egytizenketted részének 0,5 százaléka.A nyugdíj növelésének a lehetőségét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

1955-ben született férfi szolgálati ideje

Kérdés: Szolgálati időnek számít az 1996. december hótól 2012. márciusig tartó időszakban rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés időtartama egy 1955-ben született férfi esetében, akinek 1974 óta folyamatos munkaviszonya van, 1996 decemberében 10 nap megszakítással?
Részlet a válaszából: […] ...alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben - kérhetik, hogy a nyugdíjukat a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növeljék.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

Nyugdíjas személy nyugdíjának újraszámítása

Kérdés: Hogyan kérheti nyugdíjának újraszámítását a munkaviszonya végleges befejezésekor egy nyugdíjasként tovább dolgozó személy?
Részlet a válaszából: […] ...alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben - kérhetik, hogy a nyugdíjukat a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növeljék.Kik kérhetik a növelést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

1952-ben született személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1952-ben született személy, aki kb. 42 év szolgálati idővel rendelkezik, és jelenleg egy egyszemélyes kft. ügyvezetőjeként dolgozik, amelyért jövedelmet nem vesz fel, és a cég munkájában ténylegesen nem vesz részt, azt alkalmazottak végzik?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. rendelkezései szerint 2012. január 1-jétől - többek között - sem előrehozott öregségi nyugdíj, sem pedig csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj nem állapítható meg. Következésképp az 1952-ben született személy legkorábban a 62. életév...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

1953-ban született nő korhatár előtti ellátása

Kérdés: Megszüntetheti-e a rokkantsági ellátását egy 1953. augusztus 28-án született nő, aki 2010. február 1-jétől rokkantnyugdíjban részesül, ami 2012 decemberében lejár, 40 év 275 nap szolgálati idővel rendelkezik, és 2012. szeptember 1-jétől előrehozott öregségi ellátást kíván igényelni? Ha igen, mi ennek a módja? Lehet-e kevesebb az előrehozott öregségi ellátás a mostani rokkantsági ellátásnál? Vállalhat munkát az előrehozott öregségi ellátás mellett?
Részlet a válaszából: […]  Elöljáróban fontos tisztázni, hogy 2012. január 1-jétőlelőrehozott öregségi nyugdíj nem állapítható meg, helyette egy újellátásformát, a korhatár előtti ellátást lehet igénybe venni. Amit a korhatárelőtti ellátásról tudni érdemes, hogy az nem nyugdíj, ezért az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személy keresőtevékenysége

Kérdés: Vonatkoznak-e a jogszabályváltozások arra az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személyre, aki 2012 áprilisában tölti be a 62. életévét? Lehet-e kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó a juttatás megtartása mellett, és ha igen, milyen járulékfizetési kötelezettség terheli? Változik-e valami az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után?
Részlet a válaszából: […]  Igen, az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személytis érintik a jogszabályváltozások. Az elsődleges változás a nyugdíjasstátuszban jelentkezik, hiszen a korhatár előtti nyugdíjak 2012. január 1-jétőlnem minősülnek nyugdíjnak, átalakulnak szociális,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Nyugdíjas vállalkozó

Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége annak, aki 40 év munkaviszony után májustól kérte a nyugdíjazását, de mellette szeretné tovább folytatni a vállalkozását? Mennyit dolgozhat a nyugdíj mellett, hogy ne veszítse el a jogosultságát a nyugellátásra?
Részlet a válaszából: […]  Amennyiben megállapításra kerül a nők kedvezményes nyugdíja,úgy a nyugellátás folyósításának kezdő időpontjától kiegészítő tevékenységetvégző egyéni vállalkozónak minősül. Ezek után öregségi nyugdíja mellett csakjogszabályban meghatározott éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van a foglalkoztatónak, illetve a munkavállalónak a nyugdíjas munkavállaló alkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatása esetén? Van-e előírás arra vonatkozóan, hogy mennyi lehet a munkabére, illetve kaphatja-e tovább a nyugdíját ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...megszerzése után a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Arendelkezések szerint mindaddig, amíg a nyugdíjas adott évi(nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el az ún. éves keretösszeget (atárgyév első napján érvényes kötelező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Év közben nyugdíjba vonuló munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan alakul az előrehozott öregségi nyugdíj mellett elérhető kereset keretösszege annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. április 1-jével lesz nyugdíjas? Arányosan csökken, vagy a teljes keretösszeget kihasználhatja?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltöttelőrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban részesülőszemély a tárgyévben a biztosítással járó jogviszonyban áll, illetőleg egyénivagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Hány éves koráig lehet, illetve meddig kell dolgoznia egy 1955-ben született férfinak a nyugdíjazásáig?
Részlet a válaszából: […] Az 1955-ben született személyek öregségi nyugdíjkorhatára abetöltött 64. életév. Tehát a kérdezőnek az öregségi nyugdíj igénybevételéigmég 9 évig kell dolgoznia, amennyiben legalább húsz év szolgálati idővelrendelkezik, illetőleg a nyugdíjkorhatára eléréséig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.
1
2
3