Előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személy nyugdíja

Kérdés: Be kell nyújtania az öregségi nyugdíj iránti igényét egy előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személynek, vagy automatikusan megállapítják részére az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, művésznyugdíj, a polgármesteri és az önkormányzati képviselők öregségi nyugdíja, az európai parlamenti és az országgyűlési képviselők öregségi nyugdíja korhatár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

1952-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet legkorábban előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1952. augusztus 22-én született férfi, aki rendelkezik 40 év munka­viszonnyal, és jelenleg egy egyszemélyes kft.-ben dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjban, valaminth) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjban,i) az Európai Parlament...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Prémiumévek programban részt vevő közalkalmazott jubileumi jutalma

Kérdés: Jogosult lesz-e a 40 éves jubileumi jutalomra az a személy, aki 2008. július 1-jétől részt vesz a prémiumévek programban, amely 2012. június 4-én szűnik meg, mert előrehozott öregségi nyugdíjra válik jogosulttá? A munkavállaló a jogviszony megszűnésekor 39 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...illetve az Országgyűlés,a kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője a központiköltségvetési szerv vezetője, az önkormányzati képviselő-testület döntésealapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kellvégrehajtani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

1953-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Érdemes-e előrehozott öregségi nyugdíjba mennie 2011. december 31-ig egy kft. 1953-ban született női alkalmazottjának, vagy jobban jár anyagilag, ha kivárja az öregségi nyugdíjra jogosító 62. életévét? Ki tud előre nyugdíjat számolni a különböző feltételek alapján, hogy a munkáltató segíteni tudjon az alkalmazottainak a döntésükben?
Részlet a válaszából: […] ...5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapjánmegállapított öregségi nyugdíj,g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről ésaz önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény2012. január 1-jét megelőzően hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Nyugdíjas vállalkozó

Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége annak, aki 40 év munkaviszony után májustól kérte a nyugdíjazását, de mellette szeretné tovább folytatni a vállalkozását? Mennyit dolgozhat a nyugdíj mellett, hogy ne veszítse el a jogosultságát a nyugellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...szóló törvény alapján járó öregséginyugdíjban vagyg) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről ésaz önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járóöregségi nyugdíjban,részesülő személyekre is.Ami...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Év közben nyugdíjba vonuló munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan alakul az előrehozott öregségi nyugdíj mellett elérhető kereset keretösszege annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. április 1-jével lesz nyugdíjas? Arányosan csökken, vagy a teljes keretösszeget kihasználhatja?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltöttelőrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban részesülőszemély a tárgyévben a biztosítással járó jogviszonyban áll, illetőleg egyénivagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Hány éves koráig lehet, illetve meddig kell dolgoznia egy 1955-ben született férfinak a nyugdíjazásáig?
Részlet a válaszából: […] ...szóló törvény alapján járó öregséginyugdíjban, vagyg) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről ésaz önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járóöregségi nyugdíjbanrészesülő személy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Előrehozott öregségi nyugdíjas munkavállaló jövedelme

Kérdés: A minimálbér tizennyolcszorosát vagy annak arányos részét kaphatja jövedelemként 2010. október-december, illetve 2011. január-április hónapokban az a munkavállaló, aki 2011 áprilisában tölti be a 62. életévét, és 2010. október hónapban előrehozott öregségi nyugdíjba megy?
Részlet a válaszából: […] ...szóló törvény alapján járó öregséginyugdíjban vagyg) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről ésaz önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járóöregségi nyugdíjbanrészesülő személy a tárgyévben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Prémiumévek program

Kérdés: Mik a prémiumévek programban való részvétel feltételei, milyen jogkövetkezménye van a munkáltató felajánlási kötelezettsége elmulasztásának, milyen az általánostól eltérő foglalkoztatási szabályokat kell alkalmazni a prémiumévek programban részt vevő közalkalmazottra a közalkalmazotti jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...illetve azOrszággyűlés, a kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, aközponti költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testületmunkáltatót érintő döntése következtében átszervezést, illetvelétszámcsökkentést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

Egyéni vállalkozó korengedményes nyugdíja

Kérdés: Meg kell-e szüntetnie az egyéni vállalkozói jogviszonyát, vagy elég szüneteltetnie a vállalkozói tevékenységét annak a munkavállalónak, aki a munkáltatójával kötött megállapodás alapján ebben az évben korengedményes nyugdíjba vonul, és a munkaviszonyát ezzel egyidejűleg a jogszabályi előírások értelmében megszünteti? Korengedményes nyugdíjazása után folytathatja-e tevékenységét kiegészítő tevékenységűként egy evás egyéni vállalkozó, illetve van-e ennek valamilyen korlátja a nyugdíj szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...szóló törvény alapján járó öregséginyugdíjban, vagy7. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről ésaz önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járóöregségi nyugdíjbanrészesül, és a tárgyévben a Tbj-tv. 5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.
1
2