Nyugdíjemelés megbízási díj alapján

Kérdés: Kérheti a 0,5 százalékos nyugdíjemelést az a nyugdíjas személy, aki megbízási jogviszonya alapján részesült díjazásban?
Részlet a válaszából: […] ...tekinteni a mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, a mező­gazdasági szakszövetkezeti járadékot és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is. Ugyanakkor a nyugellátás növelését a Tny-tv. akkor is lehetővé teszi, ha a jogosultságot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

1955-ben született férfi szolgálati ideje

Kérdés: Szolgálati időnek számít az 1996. december hótól 2012. márciusig tartó időszakban rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés időtartama egy 1955-ben született férfi esetében, akinek 1974 óta folyamatos munkaviszonya van, 1996 decemberében 10 nap megszakítással?
Részlet a válaszából: […] ...kell tekinteni a mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, a mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is.)Ugyanakkor a nyugellátás növelését a Tny-tv. akkor is lehetővé teszi, ha a jogosultságot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

Nyugdíjas személy nyugdíjának újraszámítása

Kérdés: Hogyan kérheti nyugdíjának újraszámítását a munkaviszonya végleges befejezésekor egy nyugdíjasként tovább dolgozó személy?
Részlet a válaszából: […] ...kell tekinteni a mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, a mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is.)Ugyanakkor a nyugellátás növelését a Tny-tv. akkor is lehetővé teszi, ha a jogosultságot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

Korengedményes nyugdíj összegének újraszámítása

Kérdés: Van lehetősége az ellátás újraszámítását kezdeményezni annak a korengedményes nyugdíjban részesülő személynek, aki 2011-ben vált jogosulttá az ellátásra, és 2012-től jelenleg is dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...ellátás, illetve a szolgálati járandóság mellett dolgozó a jövedelméből - függetlenül attól, hogy a jogosult magánnyugdíjpénztár tagja-e - nyugdíjjárulékot, természetbeni egészségbiztosítási járulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az a két 1953-ban született férfi munkavállaló, aki 44, illetve 42 év szolgálati idővel rendelkezik? Milyen nyomtatványon kell elindítani az ellátások igénylését?
Részlet a válaszából: […] ...balettművészeti életjáradék esetén a törvényben meghatározott balett-társulat igazolását a nála magántáncosként vagy tánckari tagként töltött időről;f) átmeneti bányászjáradék esetén a bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a föld alatti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.

Előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személy keresőtevékenysége

Kérdés: Vonatkoznak-e a jogszabályváltozások arra az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személyre, aki 2012 áprilisában tölti be a 62. életévét? Lehet-e kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó a juttatás megtartása mellett, és ha igen, milyen járulékfizetési kötelezettség terheli? Változik-e valami az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után?
Részlet a válaszából: […] ...részesülő személynek 2012. január 1-jétől azellátása mellett elért jövedelemből - függetlenül attól, hogymagán-nyugdíjpénztári tag-e - 10 százalék nyugdíjjárulékot, 4 százaléktermészetbeni egészségbiztosítási járulékot, 3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Korengedményes nyugdíjazás igénybevétele

Kérdés: Érdemes-e elmennie 2011. december 30-án korengedményes nyugdíjba annak az 58 éves munkavállalónak, aki jelenleg 39 év szolgálati idővel rendelkezik, és a munkáltatója felajánlotta neki ezt a lehetőséget?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony, közszolgálati jogviszony, bírósági és ügyészségiszolgálati jogviszony, bedolgozói jogviszony, szövetkezeti tag munkaviszonyjellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya) a korengedményes nyugdíjba vonulásidőpontjáig megszűnjön.A munkáltatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

1954-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Elmehet-e nyugdíjba 2011 decemberében az az 1954. szeptember 6-án született férfi, akinek 2006. július 1-jéig 33 év igazolt szolgálati ideje volt, amelyből 18 év 8 hónapot korkedvezményes munkakörben töltött? 2006. július 1-jétől jelenleg is ugyanazon a munkahelyen dolgozik, de már nem korkedvezményes munkakörben, tehát decemberre 38 év és 6 hónap ledolgozott munkaviszonya és 3 év korkedvezménye, azaz 41 év 6 hónap szolgálati ideje lesz. Mennyi ideig kellene fizetnie a munkáltatónak a nyugdíjat?
Részlet a válaszából: […] ...képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja,a korengedményes nyugdíj, a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség hivatásosállományú tagjainak szolgálati nyugdíja. Tájékoztatásul közöljük, hogy a nők 40év jogosultsági idővel történő kedvezményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 8.

Rokkantsági nyugdíj beszámítása a 40 éves jogosultsági időbe

Kérdés: Beleszámít-e a nők kedvezményes nyugdíjának megállapításához szükséges 40 év jogosultsági időbe a közel 4 éves rokkantsági nyugdíjban töltött időszak?
Részlet a válaszából: […] ...juttatás folyósításának időtartama, a rehabilitációs járadékfolyósításának időtartama, a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatánfolytatott - legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányokfolytatása idején szükséges - tanulmányok ideje...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Rehabilitált rokkantsági nyugdíjas ellátásai

Kérdés: Milyen ellátásra lesz lehetősége annak a rokkantsági nyugdíjban részesülő személynek, akit a felülvizsgálat során rehabilitálnak?
Részlet a válaszából: […] ...egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékbanrészesül.A rehabilitációs járadék összege - a magán-nyugdíjpénztáritagságtól függetlenül - megegyezik a rokkantsági nyugdíj (III. rokkantságicsoport) összegének 120 százalékával. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 18.
1
2
3