1952-ben született személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1952-ben született személy, aki kb. 42 év szolgálati idővel rendelkezik, és jelenleg egy egyszemélyes kft. ügyvezetőjeként dolgozik, amelyért jövedelmet nem vesz fel, és a cég munkájában ténylegesen nem vesz részt, azt alkalmazottak végzik?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXVII. tv. rendelkezései szerint 2012. január 1-jétől - többek között - sem előrehozott öregségi nyugdíj, sem pedig csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj nem állapítható meg. Következésképp az 1952-ben született személy legkorábban a 62. életév...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

1953-ban született nő korhatár előtti ellátása

Kérdés: Megszüntetheti-e a rokkantsági ellátását egy 1953. augusztus 28-án született nő, aki 2010. február 1-jétől rokkantnyugdíjban részesül, ami 2012 decemberében lejár, 40 év 275 nap szolgálati idővel rendelkezik, és 2012. szeptember 1-jétől előrehozott öregségi ellátást kíván igényelni? Ha igen, mi ennek a módja? Lehet-e kevesebb az előrehozott öregségi ellátás a mostani rokkantsági ellátásnál? Vállalhat munkát az előrehozott öregségi ellátás mellett?
Részlet a válaszából: […]  Elöljáróban fontos tisztázni, hogy 2012. január 1-jétőlelőrehozott öregségi nyugdíj nem állapítható meg, helyette egy újellátásformát, a korhatár előtti ellátást lehet igénybe venni. Amit a korhatárelőtti ellátásról tudni érdemes, hogy az nem nyugdíj, ezért az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személy keresőtevékenysége

Kérdés: Vonatkoznak-e a jogszabályváltozások arra az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személyre, aki 2012 áprilisában tölti be a 62. életévét? Lehet-e kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó a juttatás megtartása mellett, és ha igen, milyen járulékfizetési kötelezettség terheli? Változik-e valami az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után?
Részlet a válaszából: […]  Igen, az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személytis érintik a jogszabályváltozások. Az elsődleges változás a nyugdíjasstátuszban jelentkezik, hiszen a korhatár előtti nyugdíjak 2012. január 1-jétőlnem minősülnek nyugdíjnak, átalakulnak szociális,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Nyugdíjas vállalkozó

Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége annak, aki 40 év munkaviszony után májustól kérte a nyugdíjazását, de mellette szeretné tovább folytatni a vállalkozását? Mennyit dolgozhat a nyugdíj mellett, hogy ne veszítse el a jogosultságát a nyugellátásra?
Részlet a válaszából: […]  Amennyiben megállapításra kerül a nők kedvezményes nyugdíja,úgy a nyugellátás folyósításának kezdő időpontjától kiegészítő tevékenységetvégző egyéni vállalkozónak minősül. Ezek után öregségi nyugdíja mellett csakjogszabályban meghatározott éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van a foglalkoztatónak, illetve a munkavállalónak a nyugdíjas munkavállaló alkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatása esetén? Van-e előírás arra vonatkozóan, hogy mennyi lehet a munkabére, illetve kaphatja-e tovább a nyugdíját ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […]  A saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy munkaviszonykeretében történő foglalkoztatása túlnyomó részben az általános szabályokszerinti járulékfizetést vonja maga után. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatóta nyugdíjas munkavállaló részére kifizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Év közben nyugdíjba vonuló munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan alakul az előrehozott öregségi nyugdíj mellett elérhető kereset keretösszege annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. április 1-jével lesz nyugdíjas? Arányosan csökken, vagy a teljes keretösszeget kihasználhatja?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltöttelőrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban részesülőszemély a tárgyévben a biztosítással járó jogviszonyban áll, illetőleg egyénivagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Hány éves koráig lehet, illetve meddig kell dolgoznia egy 1955-ben született férfinak a nyugdíjazásáig?
Részlet a válaszából: […] Az 1955-ben született személyek öregségi nyugdíjkorhatára abetöltött 64. életév. Tehát a kérdezőnek az öregségi nyugdíj igénybevételéigmég 9 évig kell dolgoznia, amennyiben legalább húsz év szolgálati idővelrendelkezik, illetőleg a nyugdíjkorhatára eléréséig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Előrehozott öregségi nyugdíjas munkavállaló jövedelme

Kérdés: A minimálbér tizennyolcszorosát vagy annak arányos részét kaphatja jövedelemként 2010. október-december, illetve 2011. január-április hónapokban az a munkavállaló, aki 2011 áprilisában tölti be a 62. életévét, és 2010. október hónapban előrehozott öregségi nyugdíjba megy?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos nyugdíjtörvény - többek között - azöregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött előrehozott öregségi nyugdíjbanrészesülő személy munkavállalására vonatkozó 83/B. §-ának a rendelkezései nemírnak elő arányos keretösszeg-számítást arra az esetre,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Egyéni vállalkozó korengedményes nyugdíja

Kérdés: Meg kell-e szüntetnie az egyéni vállalkozói jogviszonyát, vagy elég szüneteltetnie a vállalkozói tevékenységét annak a munkavállalónak, aki a munkáltatójával kötött megállapodás alapján ebben az évben korengedményes nyugdíjba vonul, és a munkaviszonyát ezzel egyidejűleg a jogszabályi előírások értelmében megszünteti? Korengedményes nyugdíjazása után folytathatja-e tevékenységét kiegészítő tevékenységűként egy evás egyéni vállalkozó, illetve van-e ennek valamilyen korlátja a nyugdíj szempontjából?
Részlet a válaszából: […] 2010. január 1-jétől a korengedményes nyugdíjazás feltételeia munkavállaló részéről a szükséges, legalább 37 év szolgálati idő megszerzése,a meghatározott életkor betöltése (ez az 1952-ben születetteknél az 57. életévbetöltését követő 183. nap, az 1953-ban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

1952-ben született személy nyugellátása

Kérdés: Megválthatja-e a hiányzó 3 év szolgálati időt az az 1952. november 18-án született személy, aki előrehozott öregségi nyugdíjba szeretne menni 2011-ben, de akkor még csak 37 év jogviszonya lesz? Amennyiben igen, milyen módon és milyen összeget kellene befizetnie?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos nyugdíjtörvény alapján az előrehozottöregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából lényeges kérdés az igénylő neme.Ugyanis 2011-ben a kérdező akkor lehetne jogosult előrehozott öregséginyugdíjra, amennyiben nő, és legalább 40 év szolgálati időt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.
1
2
3