250. Társadalombiztosítási Levelek / 2013. december 17.

TARTALOM

4259. kérdés Többes jogviszonyú ügyvezető járulékai
Köteles társas vállalkozóként is megfizetni a járulékokat egy két ügyvezetővel működő gazdasági társaság egyik ügyvezetője, aki ugyanannál a társaságnál munkavállalóként heti 40 órában egyéb tevékenységet is végez? Elfogadható ez a munkaviszony főfoglalkozásként annak ellenére, hogy ugyanannál a kft.-nél áll fenn, mint az ügyvezetői jogviszony, vagy csak egy másik foglalkoztatónál történő foglalkoztatás ismerhető el? Munkavállalóként elegendő a garantált bérminimumnak megfelelő bérezés, vagy a munkabér összegének el kell érnie a minimálbér 112,5 százalékát, illetve másfélszeresét?
4260. kérdés Heti 30 órás munkaviszonnyal rendelkező ügyvezető közterhei
Keletkezik társas vállalkozói jogviszonya egy kft. ügyvezetőjének, aki egy másik cégnél heti 30 órás munkaviszonyban áll, ahol a jövedelme eléri a minimálbér kétszeresét? Elegendő ez a magas jövedelem ahhoz, hogy ügyvezetőként mentesüljön a járulékfizetési kötelezettség alól?
4261. kérdés Szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény részmunkaidős egyetemisták után
Milyen szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vehet igénybe az a foglalkoztató, amelyik 2013. október 1-jétől végzős egyetemi hallgatókat foglalkoztat részmunkaidőben, akik valószínűleg korábban nem rendelkeztek biztosítási idővel? Amennyiben igénybe vehető valamilyen kedvezmény, érvényesíthető visszamenőlegesen is?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4262. kérdés Lelkész foglalkoztatása
Hogyan történhet egy egyházi intézmény fenntartásában működő óvodában a hitoktatást tartó lelkész foglalkoztatása? Milyen járulékvonzata lesz ennek a foglalkoztatásnak, illetve alkalmazható ebben az esetben a 10 százalékos költséghányad?
4263. kérdés Adószámos magánszemély közterhei
Terheli önrevíziós kötelezettség a kifizetőt abban az esetben, ha egy adószámos magánszemély festőtől a bruttó összeget tartalmazó számla ellenében megvásárolta az általa festett képeket, majd a művész utólag jelezte egy nyilatkozattal, hogy kéri az szja levonását és a 10 százalékos költséghányad figyelembevételét? Helyesbíteni kell a számlát ebben az esetben? Vissza kell fizetnie a művésznek az szja összegét? Meg kell fizetnie a kifizetőnek a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4264. kérdés Magasabb összegben levont gyermektartásdíj rendezése
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy bruttó 150 000 forint havibérrel rendelkező munkavállaló 2013. június 27-től 15 nap betegszabadságon, majd 2013. július 17-től táppénzen volt, a munkáltató július hónapra levonta tőle a 20 000 forint összegű gyermektartást, amit közölt az OEP-pel, de ennek ellenére az adott hónapban a táppénzből is levonásra került 9205 forint ezen a címen? Amennyiben a munkavállaló teljes hónapban dolgozik, a nettó munkabére 98 250 forint, amelyből a jelenleg hatályos jogszabályok szerint 20 000 forint összegű gyermektartás kerülhet levonásra. Hogyan kaphatja vissza a munkavállaló a többletként levont összeget?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4265. kérdés Járulékalap ismételt kiküldetés esetén
Hogyan kell értelmezni a Tbj-tv. R. 1. §-ának (2) bekezdését, illetve a 2013/32. Adózási kérdést abban az esetben, ha egy magyar kft. németországi telephelyén kiküldetésben dolgozó munkavállalói néhány hónapra hazajönnek dolgozni, majd egy éven belül ismét kiküldetésbe mennek? Változik a magyarországi járulékalap ebben az esetben az ismételt kiküldetés esetén? A kiküldetés ideje alatt a dolgozók a munkaszerződésben rögzített személyi alapbért kapják forintban, valamint euróban a - szakképzettséghez és teljesítményhez kötött - kiküldetési díjat. Valamennyi munkavállaló rendelkezik A1-es igazolással. A magyarországi járulékfizetés alapja a kiküldetés ideje alatt a munkaszerződésben meghatározott, forintban fizetett alapbér.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4266. kérdés Rokkantsági ellátásban részesülő nagyszülő GYES-e
Igénybe veheti nagyszülőként a GYES-t egy rokkantsági ellátásban részesülő személy? Amennyiben igen, akkor a kereseti korlát meghatározásánál figyelembe kell venni az ellátás összegét, tekintettel arra, hogy nyugdíjjárulékot vonnak belőle?
4267. kérdés Táppénz kezdőnapja
Melyik naptól jár a táppénz abban az esetben, ha a munkavállaló betegszabadságának utolsó napja 2013. október 25. péntekre esik? A munkavállaló 2013. október 4-től október 31-ig volt keresőképtelen.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4268. kérdés Osztószám megállapítása baleseti táppénz esetén
Megtalálható valamelyik jogszabályi helyen az az előírás, hogy baleseti táppénz számításánál a pihenőnap osztószámcsökkentő abban az esetben, ha előzőleg szabadságon volt a dolgozó, vagy csak következtetni lehet erre más szabályozásokból?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4269. kérdés Igazolás kedvezményes tankönyvellátáshoz
Mit tehet a szülő abban az esetben, ha a gyermek tankönyvellátásának Magyar Államkincstárnál történő igazolásához az iskola ragaszkodik, a Kincstár viszont nem adja ki azt?
4270. kérdés 1956-ban született megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő egyéni vállalkozó járulékai, nyugellátása
Hogyan kell megfizetnie a járulékokat 2013-ban és 2014-ben annak az egyéni vállalkozónak, aki 2002 óta rokkantnyugdíjban részesült, vállalkozási tevékenységét 2004. április 16-án kezdte meg, 2012. január 1-jétől a jogszabályok változása miatt rehabilitációs ellátást kap, és a komplex felülvizsgálat során megállapított 58 százalékos össz-szervezeti egészségkárosodása miatt 2014. január 1-jétől rokkantsági ellátásra válik jogosulttá? Van valamilyen korlátozás a munkavégzésére vonatkozóan abban az esetben, ha könyvelő egyéni vállalkozóként kizárólag a lakásán dolgozik? Igényelheti méltányosságból a nők kedvezményes nyugdíját, ha 1956-ban született, 30 év szolgálati idővel rendelkezik, a vállalkozásában kiegészítő tevékenységűként 4,5 évig fizette a nyugdíjjárulékot, és kettő súlyos értelmi fogyatékos gyermeke van, akik közül az egyiket 27 év óta a saját háztartásában neveli, mert teljes ellátásra szorul?
4271. kérdés Munkavállaló juttatásai nyugdíjba vonulás esetén
Milyen juttatásokra lesz jogosult, illetve adható-e valamilyen juttatás annak a munkavállalónak, aki 7 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén, és 2013. december 25-én nyugdíjba vonul? A munkaviszony megszüntetésére közös megegyezéssel kerül sor.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4272. kérdés Éjszakai pótlék
Jogosult 15 százalékos éjszakai pótlékra az a munkavállaló, aki hétfőtől péntekig mindennap 5.00 órától 7.00 óráig és 16.00 órától 18.00 óráig tartó, azaz osztott munkaidőben dolgozik? A jogszabályban előírt egyórai munkavégzést naponta vagy havonta kell vizsgálni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4273. kérdés Dohánybolt munkavállalóira vonatkozó szabályok
Van valamilyen speciális szabályozás a 2013. július hóban alakult nemzeti dohányboltok munkavállalói vasárnapi, illetve ünnepnapon történő munkavégzésére, valamint szabadságuk ki­adására vonatkozóan? Milyen juttatásokat, illetve bérpótlékot kell fizetni a dolgozók részére?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4274. kérdés Adóhatóság telefonos információs rendszere
Milyen feltételekkel vehető igénybe az adóhatóság telefonos információs rendszere, és milyen ügyek intézhetők ilyen módon?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére