Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének járulékai

Kérdés:

Terheli járulékfizetési kötelezettség az "A" egyszemélyes kft. ügyvezető tagját abban az esetben, ha heti 40 órás munkaviszonyban áll "B" társaságnál, ahol jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, és GYES-ben részesül?

Részlet a válaszából: […] A kérdés érdekében elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy az említett tag az ügyvezetést milyen jogviszonyban látja el az "A" kft.-ben.Amennyiben megbízási jogviszonyban, akkor a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül, és havi minimális adó-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Többes jogviszonyú ügyvezető bejelentése

Kérdés: Elláthatja megbízási jogviszonyban az ügyvezetői teendőket az a személy, aki egy kft.-ben és egy bt.-ben is tag, és mindkét cégben személyesen is közreműködik, valamint a bt.-ben az ügyvezetői teendőket is ellátja? Be kell jelenteni ebben az esetben az ügyvezetői jogviszonyát, és ha igen, akkor milyen kóddal?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt tisztázzuk a jogviszonyokat. A kérdésben foglaltak szerint az adott személy egyidejűleg három jogviszonyban áll majd.A kft.-ben és a bt.-ben személyesen közreműködik, tehát mindkét cégben társas vállalkozó, és emellett megbízási jogviszonyban ellátja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Többes jogviszonyú kft.-tag

Kérdés: Hogyan oldható meg 2022. szeptember 1-jétől a legkedvezőbben egy egyszemélyes kft. tagjának a jogviszonya, aki 2022. augusztus 31-ig megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezetői teendőket, és emellett pszichiáterként személyesen is közreműködik a tevékenységben? Az érintett személy kisadózó egyéni vállalkozó is, amelyet eddig nem főfoglalkozásban végzett, de szeptember 1-jétől már csak főfoglalkozású lehet. Érdemes lehet esetleg egy nyugdíjas ügyvezetőt alkalmaznia ingyenes megbízási jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] Az új Kata-tv. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében 2022. szeptember 1-jétől valóban kizárólag a főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést. A törvény 2. §-a pontosan meghatározza, hogy ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Ellátások többes jogviszony esetén

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult egyik jogviszonyában sem a gyermek születésére tekintettel járó ellátásokra az az édesanya, aki 2018 óta egy kisadózó betéti társaság főállású kisadózó tagja, és 2021. október 1-jétől a férje által működtetett kft.-ben napi 8 órás munkaviszonyban áll? A bt. végelszámolásáról 2021. decemberben döntés született, és 2022. január 1-jétől folyamatban van, a végelszámoló a korábbi kisadózó tag. A kismamát az orvos veszélyeztetett terhességgel 2021. december 1-jétől táppénzre vette, 2022. április hónapban pedig megszületett a gyermek. A táppénzigénye benyújtásakor kapta azt az információt, hogy nem lesz jogosult a szülés után járó ellátásokra, és táppénzre is csak két hónapra, mert a tagi jogviszonyát nem szüntette meg 2021. szeptember 30-án.
Részlet a válaszából: […] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról a Kata-tv. ad eligazítást. Ennek alapján a betéti társaság is lehet kisadózó vállalkozás.A társaság főállású kisadózó tagja – többek között – az, aki nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Hogyan alakul a társadalombiztosítási jogiszonya egy kft. tagjának, aki a társaság ügyvezetését ingyenesen, megbízási jogviszonyban látja el abban az esetben, ha a főfoglalkozású munkahelyén a jelenlegi táppénzének lejárta után fizetés nélküli szabadságon lesz, tekintettel arra, hogy nem vette fel a munkáltató által előírt Covid elleni oltást? Változik valamilyen módon a helyzet, ha az ügyvezető havi 60 000 forint megbízási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] Kft. tagjáról van szó, aki megbízási jogviszonyban ellátott ügyvezetői státuszára tekintettel társas vállalkozónak minősült. Ugyanakkor főfoglalkozású munkaviszonyát (amelyben munkaideje elérte a heti 36 órát) figyelembe véve eddig mentesült a havi minimálisadó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Többes jogviszonyú ügyvezető biztosítása

Kérdés: Keletkezik biztosítási, illetve minimumjárulék-fizetési kötelezettsége, és be kell jelenteni egy kéttagú kft. egyik tagját, aki megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői tevékenységet, amiért nem részesül díjazásban? A tag rendelkezik egy főállású munkaviszonnyal. Változik a helyzet abban az esetben, ha az ügyvezető havi 50 000 forint megbízási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett tulajdonos – ügyvezetői státuszára tekintettel – a Tbj-tv. 4. § 21.5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül, tehát ilyen címen biztosítottként be kell őt jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon 1452-es kóddal. Ugyanakkor havi minimálisadó-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Kell valamilyen közterhet fizetni egy újonnan alapított kft. tulajdonos-ügyvezetője után, aki ingyenes megbízás keretében végzi a tevékenységét, emellett főállású kisadózó egyéni vállalkozó, valamint rendelkezik egy heti 20 órás munkaviszonnyal is? Teljes szolgálati időt szerez a havi 50 ezer forint tételes adó és a havi 100 ezer forintos munkabér járulékainak megfizetésével?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a második – egyszerűbb – kérdéssel. A kis-adózásból származó ellátási alap (50 ezer forintos tételes adó esetén 102 ezer forint) és a munkaviszonyból származó 100 ezer forintos járulékalap együttes havi összege eléri a minimálbért, így e két jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Keletkezett járulékfizetési kötelezettsége egy kft. ügyvezetőjének abban az esetben, ha nem tagja a cégnek, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, emellett pedig főállású egyéni vállalkozóként fizeti a közterheket, de a vészhelyzet ideje alatt több hónapon át szüneteltette egyéni vállalkozói tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelmű nem, ami a kérdésben említett személy jogviszonyaiból következik. Egyrészt biztosított egyéni vállalkozó, akit – mivel nem diák, és nem rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal – havi minimális adó- és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Megteheti a Tbj-tv. 42. §-ának (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot egy betéti társaság ügyvezetője, aki ingyenes megbízás alapján látja el a tevékenységét, és emellett egy kft.-ben részmunkaidőben szintén ügyvezető? Hogyan alakul ebben az esetben a járulékfizetési kötelezettség a kft.-ben, illetve a bt.-ben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett jogszabályi hely a minimumjárulék--fizetésre vonatkozó nyilatkozatot abban az esetben teszi lehetővé, ha az érintett személy egyidejűleg több társas vállalkozásban minősül társas vállalkozónak.A vázolt helyzetben azonban nem erről van szó. Az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Főfoglalkozású társas vállalkozónak minősül egy két taggal alakult betéti társaság beltagja abban az esetben, ha ingyenes megbízási jogviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, egyéb munkát a bt.-ben nem végez, viszont kisadózó egyéni vállalkozóként rendszeres tevékenységet végez? Az érintett tag jelenleg GYED-ben részesül, és gyermeke kétéves kora után meg szeretné igényelni a GYES-t.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett beltag megbízási jogviszony keretében ellátott ügyvezetői státuszára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül, amely jogviszonyában főszabály szerint minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
1
2
3