tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

15 találat a megadott többes jogviszonyú ügyvezető tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Keletkezett járulékfizetési kötelezettsége egy kft. ügyvezetőjének abban az esetben, ha nem tagja a cégnek, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, emellett pedig főállású egyéni vállalkozóként fizeti a közterheket, de a vészhelyzet ideje alatt több hónapon át szüneteltette egyéni vállalkozói tevékenységét?
Részlet a válaszból: […]adó- és járulékfizetési kötelezettség terhel.Emellett megbízási jogviszonyban ügyvezető. Mivel azonban nem tagja a cégnek, társadalombiztosítási jogállását a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni, ami díjazás hiányában - a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján - nem jár biztosítási kötelezettséggel.Biztosítását tehát kizárólag az egyéni vállalkozói jogviszonya alapozza meg, ugyanakkor e biztosítási jogviszony semmilyen hatással sincs a megbízási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6857

2. találat: Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Megteheti a Tbj-tv. 42. §-ának (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot egy betéti társaság ügyvezetője, aki ingyenes megbízás alapján látja el a tevékenységét, és emellett egy kft.-ben részmunkaidőben szintén ügyvezető? Hogyan alakul ebben az esetben a járulékfizetési kötelezettség a kft.-ben, illetve a bt.-ben?
Részlet a válaszból: […]kft.-ben munkaviszonyban áll. Itt a járulékot és a szociális hozzájárulási adót a tényleges munkabére, de legalább a minimálbér 30 százaléka alapulvételével kell megfizetni utána.A betéti társaságban pedig a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja alapján társas vállalkozónak minősül, és havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli. Ebben az esetben azonban nem a minimálbér 30 százaléka a minimum-járulékalap, hanem a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot a minimálbér 100 százaléka, míg a 15,5 százalékos szociális hozzájárulási adót a minimálbér 112,5 százaléka[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6819
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Főfoglalkozású társas vállalkozónak minősül egy két taggal alakult betéti társaság beltagja abban az esetben, ha ingyenes megbízási jogviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, egyéb munkát a bt.-ben nem végez, viszont kisadózó egyéni vállalkozóként rendszeres tevékenységet végez? Az érintett tag jelenleg GYED-ben részesül, és gyermeke kétéves kora után meg szeretné igényelni a GYES-t.
Részlet a válaszból: […]társas vállalkozó - a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának g) alpontja szerint nem főállásúnak minősül, és csak havi 25 ezer forintos tételes adó fizetésére kötelezett.Ugyanakkor a GYED folyósításának a tartama alatt társas vállalkozóként nem kell eleget tennie a minimálisjárulék-fizetési kötelezettségének, a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót csak az esetleges tagi jövedelme után kell megfizetnie.A GYES (gyermekgondozást segítő ellátás) ideje alatt azonban csak akkor mentesülne a minimális kötelezettség alól, amennyiben személyesen nem venne részt a vállalkozás tevékenységében. Erre jelen esetben csak akkor lenne módja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6748

4. találat: Egyszemélyes kft. ügyvezető tagja

Kérdés: Biztosítottá válik egy most alakult egyszemélyes kft. ügyvezető tagja abban az esetben, ha jelenleg nappali tagozatos egyetemi hallgató, és emellett egy betéti társaság ügyvezetője társas vállalkozói jogviszonyban?
Részlet a válaszból: […]vállalkozónak minősül. Amennyiben valaki egyidejűleg több társaságban társas vállalkozó, valamennyi jogviszonyában kiterjed rá e jogcímen a biztosítás, ám a havi minimális járulékfizetési kötelezettség csak egy társaságban terheli, míg a többiben a kötelezettségek alapja a tényleges tagi jövedelem. Jelen esetben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6712

5. találat: Kivás cég többes jogviszonyú ügyvezetője

Kérdés: Egy kivás cég ügyvezetője után, aki külföldön áll biztosítási jogviszonyban, a magyar kivás cégben az ügyvezetésért díjazásban nem részesül, kell-e az aktuális minimálbér szerint járulékot fizetni?
Részlet a válaszból: […]ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha a személyes közreműködése alapján társas vállalkozónak minősül.Az általános szabályok szerint a 883/20047EK rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam jogszabályai alkalmazandóak. Az a személy, aki különböző tagállamokban szokásosan munkavállalóként és önálló vállalkozóként végez tevékenységet, azon tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, amelyben a tevékenységet munkavállalóként végzi.A két vagy több tagállamban szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő személy a következők hatálya alá tartozik:a) a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai, ha tevékenységének jelentős részét abban a tagállamban végzi; vagyb) annak a tagállamnak a jogszabályai, amelyben a személy tevékenységeinek központi érdekeltsége található, ha nem azon tagállamoknak az egyikében rendelkezik lakóhellyel, amelyben a tevékenység jelentős részét végzi.Amennyiben tehát a kisvállalati adó hatálya alá tartozó magyar vállalkozás ügyvezetője az EGT tagállamaiban vagy Svájcban munkaviszony keretében vállalt munkát, akkor ott válik biztosítottá, és Magyarországon minimumjárulék-fizetési kötelezettség nem terheli.Amennyiben a külföldi jogviszony önálló vállalkozásnak minősül, akkor a fentebb leírtak határozzák meg a biztosítási kötelezettséget.Az ügyvezetőnek természetesen be kell szereznie egy igazolást (A1-es nyomtatvány) választása szerint a lakóhelye, tartózkodási helye vagy munkáltatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervtől, amellyel igazolja az unióban fennálló biztosítási jogviszonyát, és egyben azt is, hogy ez alapján Magyarországon nem keletkezik biztosítási kötelezettsége.Nem szabad megfeledkezni a 883/2004/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdéséről sem, amelynek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6708

6. találat: Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Kell minimumjárulékot fizetni 2020. július 1. után egy egyszemélyes kft. ügyvezetője után, aki ingyen látja el tevékenységét, és mellette egy másik kft.-ben heti 2 órás munkaviszonyban szintén ügyvezető?
Részlet a válaszból: […]összefüggésben semmilyen fizetési kötelezettség sem keletkezik.Ellenben, ha tulajdonos tagról van szó, akkor az ügyvezetői státuszára tekintettel (a Tbj-tv. 4. § 21.5. alpontja alapján) az érintett társas vállalkozónak minősül, és havi minimálisadó- és -járulékfizetési kötelezettség terheli a Szocho-tv. 8. §-ának (1) bekezdésében, illetve a Tbj-tv. 39. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint. E kötelezettségek azonban már július 1-jét megelőzően is fennálltak, az új Tbj-tv. ugyanis e tekintetben nem tartalmaz a korábbiaktól eltérő előírásokat.Ugyanakkor munkaviszonyában szeptember 1-jétől - a korábbiaktól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6615

7. találat: Kft. tulajdonos ügyvezetője

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy kft. tulajdonos ügyvezetője után, aki ingyenes megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, és emellett kisadózó egyéni vállalkozó is? A tulajdonos a cégben ténylegesen nem dolgozik, mert a tevékenységet alkalmazottak végzik.
Részlet a válaszból: […]-járulékfizetési kötelezettség terheli.Ez azt jelenti, hogy a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot legalább a minimálbér (2020-ban 161 000 forint), míg a 15,5 százalékos szociális hozzájárulási adót, illetve az 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást legalább a minimálbér 112,5 százaléka alapulvételével minden hónapban meg kell fizetni utána.Biztosított társas vállalkozói jogviszonyára tekintettel viszont kisadózóként nem minősül főállásúnak a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának g) alpontja értelmében, tehát csak havi 25 ezer forintos tételes adó fizetésére kötelezett.Abban az esetben, ha a munkaviszonyban látná el az említett tag az ügyvezetői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6579

8. találat: Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Hogyan alakul a jogviszonya egy kft. tulajdonos-ügyvezetőjének, aki a cégből díjazásban nem részesül, ha mellette átalányadózó kisadózóként biztosított? Meg kell fizetni a járulékokat a minimálbér 30 százalékának alapulvételével ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]minimálbér 112,5 százaléka után megfizetve a 15,5 százalékos szociális hozzájárulási adót - tesz eleget a társadalombiztosítási kötelezettségeinek.A kft.-ben pedig - ügyvezetői jogállására tekintettel a Tbj-tv. 4. §-a 21. pontjának 5. alpontja értelmében - társas vállalkozónak minősül. E jogviszony alapján azonban minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, hiszen az erre vonatkozó kötelezettségét egyéni vállalkozóként teljesíti, tehát a kft.-ben csak akkor állna fenn vele kapcsolatban járulékfizetési kötelezettség, ha az ügyvezetésért díjazásban részesülne, aminek alapja az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6557
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Többes jogviszonyú nyugdíjas ügyvezető

Kérdés: Mentesíti a betéti társaságot a nyugdíjas ügyvezető utáni havi 7710 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, ha az érintett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, és kisadózóként megfizeti a havi 25 ezer forint összegű tételes adót?
Részlet a válaszból: […]ügyvezetői státuszára tekintettel társas vállalkozónak (nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak) minősülő tagról van szó, aki után a társaságnak meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot, illetve esetleges tagi jövedelmét 10 százalékos nyugdíjjárulék terheli.Ugyanakkor e kötelezettség ez év június 30-ával megszűnik, hiszen a július 1-jén hatályba lépő új Tbj-tv. már mentesíti a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozókat az említett járulékok alól is.Ha a társaság a jelzett időpontig sem szeretné[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6355

10. találat: Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Helyesen járt el a betéti társaság korábbi könyvelője, amikor az elmúlt években nullásan adta le a havi '08-as bevallást annak ellenére, hogy az ügyvezetést végző beltag nem munkaviszonyban végzi a tevékenységét a cégben? Az előző könyvelő arra hivatkozott, hogy az érintett tag egyéni vállalkozóként megfizette a magasabb összegű - havi 75 ezer forintos - tételes adót, az új könyvelő szerint azonban ez így nem helyes. Kell önellenőrzést végezni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]mégpedig biztosított társas vállalkozónak, hiszen nem nyugdíjas. Ezért ha nem diák, nincs heti 36 órás foglalkoztatással járó jogviszonya, illetve másik olyan egyéni vagy társas vállalkozása, ahol minimális adó- és járulékfizetési kötelezettséget teljesít, ezt a betéti társaságnak kell teljesíteni vele kapcsolatban. E kötelezettséget a kisadózói jogviszonya - a Tbj-tv., illetve a Szocho-tv. erre vonatkozó rendelkezése hiányában - semmilyen formában nem érinti.Ellenben kisadózóként - a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának g) alpontja értelmében - biztosított társas vállalkozói jogviszonyára tekintettel - nem főállásúnak minősül, és csak havi 25 ezer forintos kata terheli.A jogszerű állapot helyreállítása érdekében tehát mindkét vállalkozásban önellenőrzést kell tartani: az ügyvezető után a társas vállalkozásban meg kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6155
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést