tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

üdülés
üdülési csekk
üdülési szolgáltatás
ügyelet
ügyeleti díj Kötelezően előírt ügyelet díjazása
Kell-e valamilyen pluszjuttatást fizetni azoknak a dolgozóknak, akiket a munkáltatójuk a 2005. december 27-étől január 6-áig terjedő időszakban reggel 6-19 óra között ügyeletre jelölt ki? A dolgozóknak ezen időszak alatt telefonon, illetve interneten folyamatosan rendelkezésre kellett állniuk, így az eredetileg tervezett szabadságukat sem vehették ki. Az ügyelet kijelölésére azért került sor, mert a munkáltató egy új bérszámfejtési rendszerre állt át, és az ezenközben felmerülő problémák megoldása érdekében szükség volt a rendelkezésre állásra.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 86. számában (2006. július 25.), 1494. kérdésszám alatt
ügyfélkapu Elektronikus ügyintézés
Szolgáltathat-e elektronikusan adatot a nyugdíj-biztosítási szerveknek egy egyéni vállalkozó? Valóban könnyebb-e így az ügyintézés?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 145. számában (2009. február 24.), 2500. kérdésszám alatt
ügyfélszolgálat Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálatai
A sok költözés után hol intézhetik ügyeiket a Fővárosi és Pest mMegyei EP fennhatósága alá tartozó ügyfelek?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 90. számában (2006. október 3.), 1556. kérdésszám alatt
ügynöki tevékenység Külföldi foglalkoztató részére végzett ügynöki tevékenység közterhei
Milyen közterheket kell megfizetnie annak az ügynöki tevékenységet végző magyar állampolgárságú munkavállalónak, aki egy angol tulajdonban lévő MLM rendszerű cégnek végez munkát, és a jutalékát utalva, közvetlenül a foglalkoztató cégtől kapja minden hónapban?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 210. számában (2011. december 20.), 3584. kérdésszám alatt
ügyvéd
ügyvéd szülése
ügyvédi iroda
ügyvédi iroda nyugdíjas tagja Ügyvédi iroda rokkantnyugdíjas tagjának járuléka
Mentesülhet-e az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól egy ügyvédi munkaközösség rokkantsági nyugdíjas tagja, amennyiben nem végez tényleges tevékenységet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 177. számában (2010. július 20.), 3035. kérdésszám alatt
ügyvédi iroda tagja
ügyvezetés ápolási díj mellett Ügyvezetés ápolási díj mellett
Elláthatja továbbra is az ügyvezetői teendőket egy betéti társaság beltagja, aki idős, beteg nagynénje ápolását végzi, és ápolási díjat szeretne igényelni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 277. számában (2015. április 28.), 4712. kérdésszám alatt
ügyvezetés CSED mellett
ügyvezetés GYED mellett
ügyvezetés GYES mellett
ügyvezetés GYET mellett Kivás kft. ügyvezetője
Be kell biztosítottként jelenteni, illetve kell járulékot fizetni egy kiva hatálya alá tartozó kft. GYET-ben részesülő ügyvezetője után, aki ingyenesen látja el a tevékenységét? Az ügyvezető alkalmazása érinti a kiva alapját?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 390. számában (2020. december 15.), 6660. kérdésszám alatt
ügyvezetés munkaviszony mellett Ügyvezetés munkaviszony mellett
Hogyan változik az egyszemélyes kft. rehabilitációs ellátásban részesülő tulajdonos-ügyvezetőjének járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha 2020. április 30-ig heti 40 órás munkaviszonyban állt egy másik cégben, havi 200 ezer forintos munkabérért, április 1-jétől azonban a munkaideje heti 10 órára, a munkabére pedig havi 50 ezer forintra csökkent? A tulajdonos a kft. ügyvezetői teendőinek ellátásáért jövedelemben nem részesül.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 378. számában (2020. május 12.), 6426. kérdésszám alatt
ügyvezető
ügyvezető béren kívüli juttatása Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének béren kívüli juttatása
Kaphat a munkavállalókkal megegyező járulékterhekkel béren kívüli juttatást egy egyszemélyes kft. ügyvezetője, aki a cégben a művezetői feladatokat látja el, ezért személyesen közreműködő tagként biztosított? A társasági szerződés nem tartalmazza a személyes közreműködési kötelezettséget.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 275. számában (2015. március 31.), 4682. kérdésszám alatt
ügyvezető fizetés nélküli szabadsága
ügyvezető GYET-e Ügyvezető gyermeknevelési támogatása
Részesülhet főállású anyasági támogatásban egy gazdasági társaság ügyvezetője abban az esetben, ha a cégnek két ügyvezetője van?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 249. számában (2013. november 26.), 4250. kérdésszám alatt
ügyvezető járulékalapja Ügyvezető járulékalapja
Hol található arra vonatkozóan konkrét jogszabályi hely, hogy az ügyvezetőként társas vállalkozónak minősülő tag esetében elég a minimálbér (2014-ben 101 500 forint) alapulvételével megfizetni a járulékokat, és nem kell a garantált bérminimumot figyelembe venni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 257. számában (2014. április 29.), 4380. kérdésszám alatt
ügyvezető jogállása
ügyvezető jogviszonya
ügyvezető juttatásai
ügyvezető keresőképtelensége Egyszemélyes kft. tagjának keresőképtelensége
Jogosult táppénzre egy egyszemélyes kft. rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezető tagja, aki munkaviszonyban látja el a teendőit? Gyakorolhatja az ügyvezetéssel összefüggő tevékenységeket a keresőképtelenség ideje alatt, ha nincs alkalmazottja, illetve semmilyen egyéb jogviszonyban nem foglalkoztat munkavállalót? Meg kell esetleg bíznia valakit erre az időre az ügyvezetői teendők ellátására? A betegség ideje alatt egyébként a vállalkozás nem folytat tevékenységet.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 363. számában (2019. augusztus 27.), 6174. kérdésszám alatt
ügyvezető kiküldetése Ügyvezető kiküldetési díjának járulékai
Milyen járulékokat kell megfizetni az ügyvezetői tevékenységet végző kiegészítő tevékenységű kft.-tag részére kifizetett külföldi kiküldetési napidíj után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 219. számában (2012. május 29.), 3755. kérdésszám alatt
ügyvezető külföldi munkaviszonya Ügyvezető külföldi munkavállalása
Figyelembe vehető a Svájcban létesített napi 8 órás munkaviszony a biztosítási kötelezettség megállapítása során egy kft. ügyvezetőjénél, aki a cégében megbízási jogviszonyban, "0" forintos díjazás ellenében látja el a tevékenységét, amely után korábban nem fizetett semmilyen közterhet, mert Magyarországon rendelkezett heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal? Meg kell fizetnie a minimális járulékokat az ügyvezetői tevékenység után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 352. számában (2019. február 5.), 5982. kérdésszám alatt
ügyvezető lemondása Ügyvezető lemondása
Hogyan kell bejelenteni a hatóságoknál a kft. ügyvezetőjének lemondását? Szükség van ügyvéd által készített dokumentumra ebben az esetben? A kft. tagja nem akarja betölteni ezt a tisztséget. Lehet-e kérni a cég tevékenységének szüneteltetését, amíg nincs új ügyvezető?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 241. számában (2013. július 16.), 4122. kérdésszám alatt
ügyvezető megbízási jogviszonya
ügyvezető munkaviszonya
ügyvezető nyugdíjba vonulása
ügyvezető rokkantsági ellátása Ügyvezető rokkantsági ellátásának megállapítása
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy vállalkozás ügyvezetője rokkantsági ellátást igényel? A cég álláspontja szerint nem kell megszüntetni az érintett jogviszonyát, ugyanakkor ezzel ellentétes véleményeket is hallott, illetve olvasott. Az ügyvezető nem tagja a társaságnak, a tevékenységét pedig ingyenes megbízási jogviszony keretében látja el.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 384. számában (2020. szeptember 15.), 6545. kérdésszám alatt
ügyvezető szülése
ügyvezető táppénze Ügyvezető táppénze jogviszonyváltozás esetén
Valóban csak a munkaviszonyban megszerzett, illetve a munkaszerződésben meghatározott jövedelem alapján fogják megállapítani egy kft. ügyvezetőjének táppénzét, aki a saját társaságában évek óta társas vállalkozóként látja el az ügyvezetői feladatokat, és 2013. szeptember 1-jétől munkaviszony keretében kívánja tovább folytatni ezt a tevékenységet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 244. számában (2013. szeptember 10.), 4173. kérdésszám alatt
ügyvezető további jogviszonyai
üzemanyag Üzemanyag
Munkaviszonyból származó jövedelemnek vagy természetbeni juttatásnak minősül egy kft. vezető beosztású munkavállalói részére magántulajdonú személygépkocsihoz biztosított céges üzemanyagkártya juttatása? A vállalkozás tulajdonában nincsenek járművek.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 335. számában (2018. március 27.), 5694. kérdésszám alatt
üzemanyag-megtakarítás
üzemi baleset
üzemi étkezés
üzemorvos Üzemorvos foglalkoztatása
Kell-e minden foglalkoztatónak kötelezően üzemorvost foglalkoztatnia?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 24. számában (2003. november 4.), 409. kérdésszám alatt
üzemorvosi vizsgálat Üzemorvosi vizsgálat keresőképtelenség alatt
Berendelhető soron kívüli üzemorvosi vizsgálatra az a munkavállaló, aki 5 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, és már 5 hónapja keresőképtelen állományban van?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 391. számában (2021. január 19.), 6683. kérdésszám alatt
üzleti ajándék
üzleti partner
üzleti út Üzleti partner vendégül látása
Magyar munkáltatóval munkaviszonyban álló alkalmazott külföldi üzleti úton vendégül látja külföldi üzleti partnerét (ebéd). A felmerült költségeket terhelik-e közterhek, s ha igen, melyek ezek?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 23. számában (2003. október 21.), 400. kérdésszám alatt
üzletkötő Üzletkötő biztosítási kötelezettségének megállapítása
Milyen időszakot figyelembe véve kell elbírálni a biztosítási kötelezettséget egy banki termékek fogalmazásával foglalkozó cég üzletkötője esetében, aki nem egyéni vállalkozó, nincs társas vállalkozása, tehát nem számlaképes, azonban van heti 36 órát meghaladó munkaviszonya? A cég határozatlan idejű megbízási szerződést kötött az üzletkötővel, és jutalékát megbízási díj formájában fizetik ki számára a tárgyhónapot követő hó 20-án. A jövedelem kifizetése nem folyamatos, a megkötött üzletektől függően nem minden hónapban kerül sor rá, a kifizetett összegekről azonban egyértelműen megállapítható, hogy milyen ügyletekhez köthetőek, a munkára fordított idő azonban nem.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 66. számában (2005. szeptember 13.), 1153. kérdésszám alatt
üzletrész Üzletrész térítés nélküli átadása
Hogyan alakul a kft. személyes munkavégzésre nem kötelezett tagjának a személyijövedelem­adó-fizetési kötelezettsége abban az esetben, ha a társaság az általa megvásárolt saját üzletrészt térítés nélkül adja át számára? Kell fizetni egészségügyi hozzájárulást ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 222. számában (2012. július 31.), 3808. kérdésszám alatt
üzletrész átadása Üzletrész térítés nélküli átadása
Hogyan alakul a kft. személyes munkavégzésre nem kötelezett tagjának a személyijövedelem­adó-fizetési kötelezettsége abban az esetben, ha a társaság az általa megvásárolt saját üzletrészt térítés nélkül adja át számára? Kell fizetni egészségügyi hozzájárulást ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 222. számában (2012. július 31.), 3808. kérdésszám alatt
üzletvezetés Eva hatálya alá tartozó társaság beltagjának szülése
Kell-e fizetni valamilyen járulékot egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság beltagja után abban az esetben, ha gyermeket szül, és igénybe veszi a társadalombiztosítási és a családtámogatási ellátásokat? Járulékköteles tevékenységnek minősül-e, ha a könyvelőiroda alkalmazottai a beltag regisztrációja alapján küldik be a havi bevallásokat? Járulékkötelesnek minősül-e a banki megbízások, illetve a szerződések aláírása?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 117. számában (2007. november 27.), 2007. kérdésszám alatt
üzletvezető