GYED-en lévő ügyvezető

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége egy kft. tulajdonos-ügyvezetőjének, aki a cége mellett rendelkezik egy heti 36 órás munkaviszonnyal, de jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, mert a felesége helyett ő veszi igénybe a GYED-et? A tag az ügyvezetői teendők ellátásáért nem részesül semmilyen díjazásban.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett ügyvezető ingyenes megbízási jogviszonyban látja el tevékenységét, így - mivel tagja is a kft.-nek - a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül.Ugyanakkor nem terheli minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

GYED-ben, GYES-ben részesülő ügyvezető

Kérdés: Meg kell fizetni a járulékokat a gyermek gondozására tekintettel kapott ellátások idejére egy kft. ügyvezetője után abban az esetben, ha 2019. szeptember 25-ig GYED-ben részesül egy másik munkáltatónál fennálló munkaviszonya alapján, 2019. szeptember 26-tól pedig majd GYES-t igényel? Az érintett tag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, és az ügyvezetői feladatokat sem ő látja el, mert a cégben két ügyvezető van, és minden feladatot a társa végez.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben kft. tulajdonos tagjáról van szó, aki ügyvezetésre jogosult. Az ügyvezetést nem munkaviszony keretében látta el a társaságban, így ez alapján a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontjában foglaltak szerint társas vállalkozónak minősül. Ez azonban csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Ügyvezetés CSED és GYED ideje alatt

Kérdés: Elláthatja a szülést követően az ügyvezetői feladatokat egy kft. tagja, aki jelenleg személyesen közreműködik a cég tevékenységében, így társas vállalkozóként biztosított, és emellett a társaság ügyvezetője is? Hogyan kell eljárni a CSED és a GYED folyósítása alatt? Meg kell bíznia valakit az ügyvezetéssel abban az esetben is, ha nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a értelmében a CSED tartama alatt keresőtevékenységet tilos folytatni. A jogszabály alkalmazásában keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban (valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

Kft. GYED-en lévő ügyvezetője

Kérdés: Kell-e jövedelmet kivennie, illetve járulékot fizetnie egy kétszemélyes kft. ügyvezetőjének, aki nem tagja a társaságnak, rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, de jelenleg GYED-en van?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el. Jelen esetben nyilván az utóbbiról van szó. A Ptk. 6:280. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

GYED-ben és táppénzben részesülő ügyvezetők közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettség terheli azt a kéttagú kft.-t, amelynek mindkét tagja munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, de egyikük jelenleg GYED-en van, a másik pedig keresőképtelen és táppénzben részesül? A vállalkozásnak nincs alkalmazottja.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a GYED, illetve a táppénz folyósításának időszakában a két ügyvezető tag részéről ténylegesen nem történik munkavégzés, személyes közreműködés a társaság tevékenységének gyakorlásában, továbbá részükre értelemszerűen bérkifizetés sem történik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

TGYÁS-ban és GYED-ben részesülő ügyvezető járulékai

Kérdés: Kell járulékot fizetni a terhességi-gyermekágyi segélyben, illetve GYED-ben részesülő ügyvezető után, ha személyesen semmilyen módon nem vesz részt a társaság tevékenységében?
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelműen nem. A Tbj-tv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében nem áll fenn a társas vállalkozás minimumjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége arra az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 15.

GYED-en lévő kismama ügyvezetői jogviszonya

Kérdés: Meg kell-e szüntetni a passzív jogon folyósított GYED-et annak a kismamának az esetében, akinek 2011. január 31-én megszűnt a jogviszonya, de 2011. június 1-jétől felajánlottak számára egy ügyvezetői beosztást egy kft.-nél, ahol semmilyen jövedelme nem lesz?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 42/C. § a) pontja a következőképpen rendelkezik:"Nem jár a gyermekgondozási díj, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás- ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást -ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 10.