Jövedelem megállapítása üzletrész névérték alatt történő megvásárlása esetén

Kérdés: Helyesen állapította meg a cég az üzletrészt megvásárló tag 650.000 forintos egyéb bevételét abban az esetben, ha egy kft. magánszemély tagja megvette a másik magánszemély tag 1.500.000 forint névértékű üzletrészét 850.000 forintért? Keletkezik szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége a vásárlónak ez után a jövedelem után? Ha igen, mi lesz a közteher alapja?
Részlet a válaszából: […] ...olyan esetek, amikor a vevőt terheli adókötelezettség. Az Szja-tv. 3. §-ának 34. pontja alapján a korlátolt felelősségű társaság üzletrésze értékpapírnak minősül.Az Szja-tv. 77/A. §-ának (1) bekezdése szerint értékpapír formájában megszerzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Üzletrész értékesítése

Kérdés: Hol kell szerepeltetni a személyijövedelemadó-bevallásban az üzletrész eladását, illetve milyen dokumentumokra van szükség ennek igazolására?
Részlet a válaszából: […] ...tekinthető a közkereseti társaságban és a betéti társaságban fennálló részesedés, a korlátolt felelősségű társaság üzletrésze és a szövetkezeti részesedés, ideértve más, törvényben meghatározott olyan vagyoni hozzájárulást is, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

Kérdés: Részesülhet nyugdíj előtti álláskeresési segélyben egy kft. tulajdonosa abban az esetben, ha semmilyen formában nem működik közre a társaság tevékenységében, kizárólag osztalékban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettsége/joga fel van tüntetve.Tehát, ha társasági szerződés nem tartalmazza az említett kitételeket, az üzletrésztulajdon – és az osztalék felvétele – nem akadálya az említett ellátás igénylésének. (Kéziratzárás: 2024. 02. 26...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Ügyvezető egyetemi tanulmányokat folytató gyermekének tandíja

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie annak a korlátolt felelősségű társaságnak, amelyik átvállalná az ügyvezető egyetemi tanulmányokat folytató gyermekének tandíját, tanulmányi szerződésben kikötve, hogy az egyetem befejeztével náluk helyezkedik el? Előnyösebb-e, ha az említett diák tagként belép a társaságba?
Részlet a válaszából: […] ...27 százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli.A másik – a kérdésben is felvetett – lehetőség, hogy a leendő egyetemi hallgató üzletrészt szerez a társaságban, és ennek keretében személyes közreműködést vállal, azaz társas vállalkozónak minősül. Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.

Rokkantsági ellátásban részesülő kft.-tag osztaléka

Kérdés: Mennyi osztalékot kaphat az a 61 éves kft.-tag, aki 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, nem működik közre a társaság tevékenységében, és havi 150 000 forint rokkantsági ellátásban részesül? Beleszámít a kereseti korlátba az osztalék összege ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazásában [1. § (2) bekezdés 4. alpontja] ugyanis keresőtevékenységnek a Flt. szerinti keresőtevékenység minősül, és a kft.-üzletrész birtoklása nyilvánvalóan nem tartozik ebbe a körbe, amiből következően az ez alapján kifizetett osztalékot sem kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Üzletrész térítés nélküli átadása

Kérdés: Hogyan alakul a kft. személyes munkavégzésre nem kötelezett tagjának a személyijövedelem­adó-fizetési kötelezettsége abban az esetben, ha a társaság az általa megvásárolt saját üzletrészt térítés nélkül adja át számára? Kell fizetni egészségügyi hozzájárulást ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 3. §-ának 34. pontja alapján a társasvállalkozás üzletrésze értékpapírnak minősül. Az értékpapír térítés nélküliátadásakor az Szja-tv. 77/A. §-ának (1) bekezdése szerint értékpapírbólszármazó jövedelmet keletkeztet. Jövedelemnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Árfolyamnyereség ehója

Kérdés: Kell-e 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetni egy korlátolt felelősségű társaság üzletrészének átruházásakor keletkező árfolyamnyereségből származó jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdésének d) pontja úgy rendelkezik,hogy a magánszemély az adóévben megszerzett árfolyamnyereségből származójövedelem (Szja-tv. 67. §) után 14 százalékos mértékű egészségügyihozzájárulást köteles fizetni a hozzájárulás-fizetési felső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Osztalék kifizetésének nyilvántartása

Kérdés: Milyen jogviszonyban kell nyilvántartania egy kft.-nek azokat a tulajdonosait, akiknek kizárólag az évente esedékes osztalékot fizeti meg?
Részlet a válaszából: […] ...szó, akik semmilyenmunkavégzésre irányuló jogviszonyban sem állnak a társaságnál. Ebből adódóanvelük kapcsolatban a kft.-nek – azonkívül, hogy a kifizetésből levonja amagánszemélyt terhelő százalékos egészségügyi hozzájárulást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 18.

Ipari szövetkezeti tag jogviszonya

Kérdés: Megtarthatja-e továbbra is a tagsági viszonyát az az üzletrésszel rendelkező ipari szövetkezeti tag, aki kilép a szövetkezetből (megszünteti munkaviszonyát), és egy kft.-hez megy dolgozni? Hogyan változik a helyzet, ha nem rendelkezik üzletrésszel? Üzletrésszel rendelkező ipari szövetkezeti tag nyugdíjba megy a szövetkezettől. Megtarthatja-e tagsági viszonyát, vagy a munkaviszonyának megszüntetésével tagsági viszonyát is meg lehet-e szüntetni a nyugdíjba vonuló ipari szövetkezeti tagnak? Mi történik a tagsági viszonyával akkor, ha a szövetkezetnél továbbra is kiegészítő tevékenységben néhány órás tevékenységet végez, vagy akkor, ha évenként csak néhány esetben végez munkát?
Részlet a válaszából: […] ...és erről az érdekelteket értesíteni kell.Az Ám-tv. 5. §-ában foglalt rendelkezés értelmében a vagyontszövetkezeti üzletrészben – a 9. § keretében részjegy formájában is – kellfelosztani. A vagyonnevesítés során megállapított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

APEH-ellenőrzés

Kérdés: Hol lehet hozzájutni ahhoz az új jogszabályhoz, amely alapján az APEH 2006-ban az ellenőrzéseit végzi?
Részlet a válaszából: […] ...keresztül nullás bevallást adók ellenőrzése.– A tulajdonosváltással érintett vállalkozások eseténkiemelt figyelmet kell fordítani az üzletrészek mint értékpapírok adásvételénekadójogi vizsgálatára.– A meghirdetett moratóriumra tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.
1
2