×

432. Társadalombiztosítási Levelek / 2023. január 31.
TARTALOM

logo
     
7402. kérdés  
Jogosult lesz a 30 év alatti anyák kedvezményének igénybevételére az a munkavállaló, aki egy éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, laktózintoleranciájára tekintettel jogosult személyi kedvezményre, 2023. április 7-én tölti be a 25. életévét, és bejelentette, hogy 2023. február 10-én elérte a várandóssága 91. napját? A munkavállalónak ez lesz az első gyermeke. Jogosult lehet egy időben az életkora alapján járó kedvezményekre és a személyi kedvezményre is?
Kapcsolódó címke:
7403. kérdés  
Jogosult lesz jövedelemre a munkavállaló abban az esetben, ha igénybe veszi az új gondozói szabadságot? Biztosítottnak minősül a munkavállaló ezeken a napokon?
7404. kérdés  
Milyen feltételei vannak a részletfizetés engedélyezésének az adósság megfizetésére a végrehajtási eljárásban és azon belül a munka-bérletiltás rendszerében? Valóban elkerülhető a munkabér letiltása a részletfizetéssel?
7405. kérdés  
Hogyan történik 2023-ban a szociális hozzájárulási adó és a társadalombiztosítási járulék alapjának megállapítása abban az esetben, ha egy főállású átalányadózó egyéni vállalkozó negyedév közben - heti 40 órás munkaviszonyára tekintettel - többes jogviszonyúvá válik? Mi lesz a helyes osztószám például abban az esetben, ha a munkaviszony létrejöttére a 2. negyedévben, május hónapban kerül sor?
7406. kérdés  
Levonhatja a társadalombiztosítási járulék, illetve a szociális hozzájárulási adó alapjából a korábban figyelembe vett járulék- és adóalapot az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha az első negyedévben az éves minimálbért jelentősen meghaladó összegű bevételt realizál, az év hátralévő időszakában azonban a bevételei alatta maradnak a havi minimálbér összegének? Mentsül ebben az esetben a vállalkozó a II-IV. negyedévre a minimálisjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség alól, vagy minden hónapra meg kell fizetnie a minimálbér utáni közterheket?
7407. kérdés  
Milyen lehetőségeik vannak azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik 2023-ban átalányadózást akarnak választani?
7408. kérdés  
Hogyan alakul a kivaalap abban az esetben, ha egy kft. tulajdonos ügyvezetője napi 1 órás munkaviszonyban, havi 30 ezer forintért látja el az ügyvezetői teendőket, és más jogviszonnyal nem rendelkezik?
Kapcsolódó címkék:    
7409. kérdés  
Mentesül a társas vállalkozónak minősülő tulajdonos utáni havi minimálisadó- és -járulékfizetési kötelezettség alól egy kft. abban az esetben, ha az érintett tagja a munkaviszonyában az ekho szerinti adózást választja, vagy ebben az esetben meg kell fizetnie a minimumközterheket?
Kapcsolódó címke:
7410. kérdés  
Kell minimálisjárulék-fizetési kötelezettséget teljesítenie a munkaadónak a szülői szabadság tartamára?
Kapcsolódó címke:
7411. kérdés  
Szünetel a munkavállaló biztosítási jogviszonya az alatt az egy hét alatt, amikor nem jelent meg a munkahelyén, de utólag igazolta a távollétét? A munkáltató elfogadta a munkavállaló igazolását, de munkabért erre az időszakra nem fizetett a számára. Szünetel a biztosítási jogviszony abban az esetben, ha a munkavállaló azért nem dolgozik, mert a munkáltató átmenetileg nem tud munkát biztosítani a számára?
7412. kérdés  
Van arra lehetőség, hogy magyar székhelyű cég magyar munkavállalóját a külföldi (Német-ország) telephelyen foglalkoztassa, és a társadalombiztosítási jogviszonya, illetve az adózási illetősége is az első munkanaptól kezdve a külföldi államban legyen? A cég rendelkezik Német-országban telephellyel.
Kapcsolódó címke:
7413. kérdés  
Hogyan alakul egy magyar állampolgárságú személy magyarországi biztosítási jogviszonya abban az esetben, ha külföldi munkáltató részére távmunkában végez munkát? Van különbség a biztosítási kötelezettség elbírálásában attól függően, hogy a munkáltató székhelye EU-tagállamban, Angliában vagy harmadik államban van?
7414. kérdés  
Nyugdíjasnak minősül az a munkavállaló, aki betöltötte a 65. életévét, de nem vette még igénybe az öregségi nyugellátást, ugyanakkor egyéni vállalkozásában mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól?
7415. kérdés  
Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a családi gazdaság új tagját, ha a munkaviszonyában jelenleg fizetés nélküli szabadságon van és GYED-ben részesül? Milyen bevallási kötelezettség keletkezik a tag után ebben az esetben? Változik a helyzet akkor, ha év közben megszűnik a munkaviszonya?
7416. kérdés  
Beleszámítanak a rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás számításánál az átlagos statisztikai állományi létszámba az egyháznál szolgálatot teljesítő kinevezett egyházi személyek, tekintettel arra, hogy nekik nincs munkaidejük?
7417. kérdés  
Jogosult lesz továbbra is táppénzre az a kismama, aki jelenleg veszélyeztetett terhességére tekintettel keresőképtelen, de egyéves határozott idejű munkaviszonya 2023. február 15-én megszűnik? Jogosult lesz CSED-re és GYED-re abban az esetben, ha a szülés várható időpontja 2023. március 30.?
7418. kérdés  
Mi lesz a CSED alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2021. szeptember 1-jétől 2022. november 20-ig részmunkaidős munkaviszonyban dolgozott, majd 2022. december 1-jétől új, teljes munkaidős munkaviszonyt létesített havi 450 000 forint munkabérrel? Figyelembe kell venni a részmunkaidővel arányos, lényegesen alacsonyabb munkabért is az ellátás megállapítása során, vagy csak a magasabb, teljes munkaidős bért? A szülés várható időpontja 2023. június 23.
Kapcsolódó címkék:  
7419. kérdés  
Valóban jogosult 5 nap pótszabadságra unokája születésére tekintettel egy autószerelő munkakörben dolgozó munkavállaló? A munkáltató véleménye szerint ez a szabadidő nem jár, a munkavállaló azonban ragaszkodik hozzá, és bírósághoz kíván fordulni.
7420. kérdés  
A betegszabadság lejártát követően mennyi időre lesz jogosult táppénzre az a 2005. február 4-én született fiatal munkavállaló, aki 2022. december 19-től dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, korábbi biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik, és 2023. január 3-tól keresőképtelen? A munkavállaló keresőképtelensége előreláthatóan több hónapig fog tartani.
7421. kérdés  
Jogosult továbbra is családi pótlékra a nevelőszülő abban az esetben, ha az egyik kihelyezett gyermek önkényesen eltávozott az otthonából?
7422. kérdés  
Be kell jelenteni az igazolatlan távollét idejét a 'T1041-es nyomtatványon a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulók esetében, akik biztosítottként 1101-es kóddal munkaviszonyban vannak bejelentve?