tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott CSED alapja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kedvezményszabály alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható a kedvezményszabály a negyedik gyermek születését követően járó csecsemőgondozási díj megállapítása során annak az anyának az esetében, aki jelenleg a harmadik gyermekével GYED-ben részesül, amelynek összege - a kedvezményszabályt figyelembe véve - még az első gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja, mivel az kedvezőbb, mint a harmadik gyermek jogán számított gyermekgondozási díj naptári napi alapja? A GYED 2021. november 25-én fog lejárni, a negyedik gyermek születésének várható időpontja 2021. október 15. Abban az esetben, ha alkalmazható a kedvezményszabály, folyósítható egyszerre a GYED és a CSED, mivel azonos a naptári napi alapjuk? Van valamilyen szabályozás arra vonatkozóan, hogy a kedvezményszabály hányszor alkalmazható?
Részlet a válaszból: […]alapja magasabb összegű, mint a számított CSED naptári napi alapja, a magasabb naptári napi alap alapján kell az ellátást megállapítani. A csecsemőgondozási díj mértéke a naptári napi alap 100 százalékával azonos. Tehát az előnyszabály alkalmazható. Nincs a jogszabályban olyan kitétel, mely meghatározná, hogy azt hányszor lehet alkalmazni. Ugyanez vonatkozik a GYED összegének megállapítására is, tehát ott is alkalmazható a kedvezményszabály.Az Eb-tv. 39. §-a szabályozza az együtt folyósítható ellátásokat. Az (5) bekezdés alapján, ha a szülő a különböző korú gyermekeire[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6911
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Keresetkiegészítés csecsemőgondozási díjhoz

Kérdés: Figyelembe vehető az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás megállapítása során a számítási időszakot meghaladóan teljesített díjazás egy közalkalmazott jogállású munkavállaló esetében, aki a teljesítésigazolását követően a számítási időszakot meghaladóan részesült jövedelemkifizetésben? Módosítható a 08 jelű bevallás az eljárás során a kedvezőbb összegű csecsemőgondozási díj folyósítása érdekében? A dolgozó a számára elrendelt egyszeri többletfeladatot munkaköre ellátásával párhuzamosan, külön díjazás ellenében határidőben elvégezte. A dolgozó már több mint 10 éve áll jelenlegi foglalkoztatója alkalmazásában.
Részlet a válaszból: […]§-a (1) bekezdésének alapján a csecsemőgondozási díj naptári napi alapjának, illetve naptári napi összegének meghatározásához a számítási időszakban kifizetett jövedelmet kell alapul venni. Az érintett jogszabály szerint, ha a biztosítási idő a táppénzre való jogosultság kezdőnapját megelőzően a 48/A. § (1) bekezdése szerint folyamatos, a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani.A csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban megszerzett, személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.A 08 jelű bevallás benyújtását a Tbj-tv. 50. §-ának (1) bekezdése alapján a munkáltató a tárgyhót követő hónapban teljesíti. A törvény értelmében a foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelem alapján köteles az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot, a nyugdíjjárulékot megállapítani, és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot az Art.-ban meghatározottak szerint kell a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallani, illetőleg megfizetni az állami adóhatóságnak.Az Eb-tv. R. 31. §-ának (1) pontjában foglaltak szerint: a pénzbeli ellátás, valamint a baleseti táppénz összegének megállapításakor a jövedelemadó-előleg megállapításához bevallott pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet arra a hónapra kell figyelembe venni, amelyik hónapra a bevallás készült.Az érintett munkavállaló helyzete mindezek ellenére speciálisnak tekinthető, mert amennyiben a keresetkiegészítés kifizetésére a megelőző havi számfejtési időszakban kerül sor, a csecsemőgondozási díj napi összege számára kedvezőbben alakul, ezért fontos lenne számára, hogy munkáltatója mérlegelje a 08 jelű bevallás tárgyban történő módosításának lehetőségét.Nem vitatott, hogy a már hivatkozott Eb-tv. meghatározott szakaszaiban megtalálható párhuzam bizonyos esetekben alapot teremt a jövedelmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6472

3. találat: CSED, GYED alapja

Kérdés: Rendelkezni fog a szüléstől visszafelé számított 180 napos biztosítási idővel az a kis-mama, aki 2017. november 10-e előtt 9 hónapig nem volt biztosított, 2017. november 10-től 78 napig, azaz 2018. január 26-ig álláskeresési járadékban részesült, majd február 3-tól kisadózó vállalkozó lett, és júliusra várja a gyermekét, vagy a január 26. és február 3. közötti időszak megszakítja a folyamatosságot? Alkalmazható erre az időszakra az a szabály, hogy az álláskeresési járadék lejárta után 45 napig még fennáll a biztosítás? Valóban a szülést megelőző 30 nap jövedelme lenne a CSED és a GYED alapja abban az esetben, ha az anya májusban vagy júniusban munkaviszonyt létesítene, ahol a munkabérének összege elérné a minimálbér kétszeresét? Ebben az esetben ténylegesen csak a munkaviszonyból származó jövedelmet vennék figyelembe, és a kisadózásból származó jövedelmet nem? Az anya a szülést megelőző két naptári évben rendelkezik 365 nap biztosítási jogviszonnyal, így az ellátásra való jogosultsága fennáll.
Részlet a válaszból: […]kismama a vállalkozása mellett létesít munkaviszonyt, egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonya lesz. Az Eb-tv. 39/A. §-ának (4) bekezdése szerint az egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban álló személyeknek az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira és a baleseti táppénzre való jogosultságát, a folyósítás időtartamát és az ellátás összegét jogviszonyonként kell elbírálni és megállapítani.Ha viszont az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlése napját követően létesít munkaviszonyt, a jogviszonyok időtartama összeszámítható.A 2018. január 27-től február 2-ig terjedő időtartam nem biztosításban töltött idő, csak az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére ad jogosultságot. Az előzetes biztosítási idő megállapításához a szülés pontos időpontjára van szükség. Abban az esetben például, ha a szülés időpontja 2018. július 12., a kismama biztosításban töltött ideje az ismert adatok alapján csak 237 nap. A CSED- és a GYED-jogosultságokhoz a gyermek születését megelőző két éven belül, vagyis példánk szerint a 2016. július 12-től 2018. július 12-ig tartó időszakban 365 nap biztosításban töltött idő szükséges.A pénzbeli ellátások (CSED, GYED, táppénz, baleseti táppénz) összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.Mind a CSED, mind a GYED összegének megállapításához meg kell határozni az irányadó időszakot és a számítási időszakot.Az irányadó időszak az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban, az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjától vagy a fennálló jogviszony első napjától a jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időtartam.A számítási időszak, az irányadó időszakon belül, annak a 180 vagy 120 naptári napnak a jövedelme, melyre pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vallottak be.A CSED összegének megállapításánál, ha nincs az irányadó időszakon belül az igénylőnek sem 180, sem 120 naptári napi jövedelme, a naptári napi alap a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincadrésze.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5747

4. találat: CSED alapja egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén

Kérdés: Mi lesz a CSED alapja "A", illetve "B" munkáltatónál az alábbi esetben? A munkavállaló 2014. március 13-án munkaviszonyt létesített "A" munkáltatónál heti 40 órában, havi 200 000 forintért. 2017. június 30-án munkaszerződés-módosítás történt, munkaideje heti 30 órára csökkent, és a havibére 150 000 forint lett. "B" munkáltatónál 2017. július 1-jétől munkaviszonyt létesített, heti 10 órában havi 50 000 Ft díjazásért, és ugyanitt 2016. szeptember 6-tól biztosított választott tisztségviselő, havi 70 000 Ft díjazásért, amiből a kifizető pénzbeli egészségbiztosítási járulékot von.
Részlet a válaszból: […]annak megszűnését követő 42 napon belül születik, és a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.Nézzük meg, hogy a dolgozó jogviszonyonként rendelkezik-e ezen jogosultsági feltételekkel. Nincs információnk a szülés várható időpontjáról, ennek ellenére az biztos, hogy az "A" munkáltatónál a jogosultsághoz szükséges feltételekkel rendelkezik a dolgozó. "B" munkáltatónál viszont a munkaviszonya alapján a jogosultsági feltételekkel valószínűleg csak részben rendelkezik, hiszen a gyermeke a biztosítás tartama alatt születik, de nem rendelkezik a születést megelőzően 365 nap biztosításban töltött idővel, tehát nem jogosult CSED-re. Az Eb-tv. 44. §-ának a) pontjában foglaltak értelmében keresőképtelennek kell tekinteni azt, aki szülése miatt munkáját ellátni nem tudja, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult, keresőképtelenségére tekintettel tehát e jogviszonya alapján táppénzre válik jogosulttá.A "B" munkáltatónál választott tisztségviselőként viszont szintén biztosított [Tbj-tv. 5. § (2) bekezdés], a jogosultsági feltételekkel rendelkezik, tehát jogosult CSED-re. A csecsemőgondozási díj naptári napi alapját, a jogosultság kezdőnapját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5491
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: CSED alapja második gyermek születése esetén

Kérdés: Mi lesz a második gyermek jogán igényelt CSED alapja a munkáltatónál 2009. november 9-től fennálló folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkező kismama esetében, akinek a második gyermeke 2015. szeptember 8-án született, a 2014. április 22-én született első gyermekével terhességi-gyermekágyi segélyt igényelt 2014. április 2-től, majd azt követően 2015. április 22-ig GYED-ben részesült, 2015. április 23-tól 2015. július 6-ig szabadságot vett igénybe, majd a második gyermek születéséig táppénzt kapott? Az első gyermek jogán igénybe vett terhességi-gyermekágyi segély alapja 7746,13 Ft (100 százalék) volt.
Részlet a válaszból: […]napi jövedelem alapulvételével kell megállapítani. A 2015. június 30-át követően csecsemőgondozási díjra jogosultak esetében van egy új kedvezményszabály. Ezt az Eb-tv. 42. §-ának (4a)-(4b) bekezdései tartalmazzák. Ennek értelmében, ha a gyermek a gyermekgondozási díj, vagy gyermekgondozási segély igénybevétele, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított terhességi-gyermekágyi segély (csecsemőgondozási díj) naptári napi alapja magasabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4934

6. találat: Csecsemőgondozási díj alapja II.

Kérdés: Alkalmazható az új kedvezményszabály a csecsemőgondozási díj alapjának kiszámítása során annak a kismamának az esetében, aki 2013. november 21-én született gyermeke után terhességi-­gyermekágyi segélyt kapott, jelenleg gyermekgondozási díjban részesül, munkaviszonya 2015. január 16-án megszűnt, jelenlegi munkáltatójánál 2015. február 2-től áll munkaviszonyban napi 6 órás munkaidővel havi 210 000 forint munkabérért, és 2015. július 10-én megszületett a második gyermeke? Az első gyermek után folyósított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj napi alapja napi 12 500 forint volt.
Részlet a válaszból: […]említett 42. § (2)-(4) bekezdései alapján számított csecsemőgondozási díj naptári napi alapjánál, akkor a magasabb naptári napi alap figyelembevételével kell az ellátást megállapítani.A 42. § - szintén új - (4b) bekezdése szerint ez a kedvezmény csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.Ebben az esetben tehát nem alkalmazható a kedvezményszabály, mivel az előző gyermek jogán megállapított terhességi-gyermekágyi segély alapja nem a jelenleg fennálló jogviszonyban (foglalkoztatónál) elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.A csecsemőgondozási díj alapját ebben az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4850
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Csecsemőgondozási díj alapja I.

Kérdés: Az új szabályok alapján hogyan kell megállapítani a csecsemőgondozási díj alapját annak a dolgozónak az esetében, aki 2011 óta áll munkaviszonyban a jelenlegi munkáltatójánál heti 40 órás munkaviszonyban, első gyermeke születésnapjától, 2014. január 27-től TGYÁS-t, majd annak lejárta után GYED-et kapott, és 2015. augusztus 1-jétől csecsemőgondozási díjat igényelt, mivel második gyermekének várható születési ideje 2015. augusztus 26.? A TGYÁS naptári napi alapja 14 500 forint volt.
Részlet a válaszból: […]utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj (terhességi-­gyermekágyi segély) naptári napi alapja magasabb összegű, az említett 42. § (2)-(4) bekezdései alapján számított csecsemőgondozási díj naptári napi alapjánál, akkor a magasabb naptári napi alap figyelembevételével kell az ellátást megállapítani.Szeretnénk viszont felhívni a figyelmet arra, hogy ez a kedvező szabály csak abban az esetben alkalmazható, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.Ebben az esetben az új kedvezményszabályt alkalmazni kell, mivel a dolgozó második gyermeke az első gyermek jogán folyósított gyermekgondozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4849
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: CSED alapja második gyermek szülése esetén

Kérdés: Milyen összeg alapján lesz jogosult csecsemőgondozási díjra az a munkavállaló, aki 2012. február 1-jétől áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, 2013. március 22-én született gyermeke után TGYÁS-t és GYED-et kapott, jelenleg pedig GYES-ben részesül, a GYES folyósítása alatt 2015. április 1-jétől napi 4 órás munkaidőben visszament dolgozni, jelenleg várandós, és a második gyermek születésének várható időpontja 2015. október 20-a? A TGYÁS napi alapja 17 320 forint volt, a jelenleg fennálló 4 órás munkaviszonyában pedig 250 000 forint a havi munkabére. Milyen ellátásra lesz jogosult a szülés után a dolgozó a 2014. december 1-jétől jelenleg is fennálló másik napi 4 órás munkaviszonyában?
Részlet a válaszból: […]legközelebb eső 180 vagy 120 naptári napra bevallott jövedelem alapján kell megállapítani. Jelen esetben a kismama akkor is csak 120 napi bevallott jövedelemmel fog rendelkezni, ha egészen a szülés napjáig dolgozik, így a havi 250 000 forintos jövedelme alapulvételével a 120 napra bevallott jövedelem 983 934 forint, amely alapján a csecsemőgondozási díj naptári napi alapja 8199,45 forint lenne. 2015. július 1-jétől azonban új kedvezményszabály lépett életbe. E szerint, ha a gyermek a gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőző, utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj (terhességi-gyermekágyi segély) naptári napi alapja magasabb összegű, mint a jelenlegi jogosultsághoz kiszámított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári nap alapján kell az ellátást megállapítani és folyósítani. Ez azt jelenti, hogy a kismama részére a csecsemőgondozási díjat a napi 17 320 forint alapulvételével kell megállapítani és folyósítani.A 2014. december 1-jétől fennálló másik jogviszonyában 2015. október 20-ig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4831