341. Társadalombiztosítási Levelek / 2018. július 17.

TARTALOM

5796. kérdés Feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevétele
Valóban van olyan lehetőség, hogy az adózó mentesülhet az ellenőrzés során kiszabott adóbírság megfizetése alól? Milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy ne kelljen megfizetni a bírságot?
5797. kérdés Erzsébet-utalvány
Keletkezik személyijövedelemadó-fizetési, illetve -bevallási kötelezettsége a nyugdíjas magánszemélyeknek a karácsonyra, illetve a húsvétra kapott Erzsébet-utalvány után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5798. kérdés Többes jogviszonyú tag
Meg kell fizetnie a minimum tagi járulékot, vagy ki kell egészítenie a munkaidejét leg-alább heti 36 órára egy kft. tagjának, aki jelenleg napi 2 órás munkaviszonyban dolgozik a cégében, és emellett egy betéti társaság kisadózó beltagja? A?bt.-ben az ügyvezetői teendőket látja el, és megfizeti a havi 50 ezer forint összegű tételes adót, de azt az információt kapta, hogy ebben az esetben a kft.-ben valamilyen formában legalább a minimálbér után meg kell fizetnie a járulékokat. Az érintett tag a kisadózó vállalkozói jogviszonyon kívül egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.
5799. kérdés Kisadózó vállalkozó táppénze
Meg kell fizetni a táppénz egyharmadát egy kisadózó egyéni vállalkozó 3 hetes táppénze után, amely alapján egyébként nem mentesül a tételesadó-fizetési kötelezettség alól?
5800. kérdés Egyéni vállalkozás folytatása CSED alatt
Helyesen jár el az egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a CSED időszaka alatt alkalmazottja révén folytatja tevékenységét, és a tevékenység végzéséhez szükséges végzettséget, amellyel állandó alkalmazottja nem rendelkezik, úgy pótolja, hogy ideiglenesen egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaz egy megfelelő végzettségű alkalmi munkavállalót?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5801. kérdés Tanulószerződéssel rendelkező őstermelő
Mentesül a családi gazdaság tagja a járulékfizetési kötelezettség alól, ha emellett tanulószerződéssel rendelkezik?
5802. kérdés Ekho szerinti adózás jogosulatlan választása
Milyen következményekkel jár a kifizetőre nézve, ha elfogadja egy tevékenységi feltételeknek megfelelő magánszemélyek az ekho szerinti adózás választásáról szóló nyilatkozatát, de az érintett munkaviszonya 2018. január 31-én megszűnt, és nem áll semmilyen biztosítási jogviszonyban? A?megbízási díj összege 500 ezer forint.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5803. kérdés Keresőképtelenség szolgálati viszony felfüggesztése alatt
Milyen ellátásra válhat jogosulttá az a munkavállaló, akinek a szolgálati viszonyában bekövetkezett felfüggesztés alatt a foglalkoztatója 100 százalékban visszatartotta az illetményét, és időközben keresőképtelenné vált?
5804. kérdés Felhasználási szerződés
Milyen előnyei, illetve milyen hátrányai vannak az ekho szerinti adózás választásának abban az esetben, ha egy cég sok nagy összegű kifizetést teljesít felhasználási szerződés alapján főállással rendelkező magánszemélyek részére? Nem lenne optimálisabb a kifizető számára az általános szabályok szerinti közteherfizetés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5805. kérdés Jogosultság egészségügyi ellátásra külföldi tanulmányok esetén
Valóban nem jogosult Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra az a 2018. április 6-án 18. életévét betöltött gyermek, aki harmadik éve Ausztriában folytatja középiskolai tanulmányait, ahová mindennap vonattal jár Sopronból, tehát az állandó lakcíme Magyarországon van? A korábbi években már több alkalommal is volt beteg, eddig mindig ellátták, 2018. májusban kezdődő betegségekor azonban a háziorvos tájékoztatta, hogy nincs jogosultsága az ellátásra, annak ellenére, hogy az iskolalátogatási igazolást is bemutatta.
5806. kérdés Szüléshez kapcsolódó ellátások határozott idejű munkaviszony lejárta esetén
Jogosult lesz mindkét jogviszonyában CSED-re, illetve GYED-re a kismama az alábbi esetben? A munkavállaló 2016. október 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, illetve 2017. augusztus 1-jétől 2018. július 29-ig egy másik munkáltatónál is rendelkezik egy szerződéses munkaviszonnyal. A szülés várható időpontja 2018. augusztus 17., 2016. július 1-jétől "9"-es kóddal keresőképtelen állományban van, mindkét jogviszonya alapján táppénzben részesül, de a szerződéses jogviszonya lejártával természetesen az egyik táppénzjogosultsága is megszűnik. Jelenlegi munkaviszonya előtt 2015. augusztus 3-tól 2016. augusztus 31-ig a dolgozónak szintén volt egy határozott idejű szerződéses munkaviszonya ugyanannál a munkáltatónál.
5807. kérdés Özvegyi nyugdíj
Lemondhat az öregségi nyugdíjáról a magánszemély az ideiglenes özvegyi nyugdíjat követő magasabb mértékű özvegyi nyugdíj érdekében?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5808. kérdés Elhunyt személy nyugdíja
Jogosult az utolsó havi nyugellátás felvételére az elhunyt nyugdíjas személy élettársa?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5809. kérdés Szolgálati idő
Érdemes 2 hónappal tovább dolgoznia egy nyugdíjkorhatárt már betöltött munkavállalónak annak érdekében, hogy meglegyen a 44 év szolgálati ideje?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5810. kérdés Jogosultsági idő
Figyelembe vehető a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági idő megállapítása során az örökbe fogadott gyermek gondozására tekintettel kapott ellátások időszaka?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5811. kérdés Rokkantsági ellátás
Beadhatja 2018. május 26-a után a rokkantsági ellátás iránti kérelmet a magánszemély abban az esetben, ha a komplex felülvizsgálaton 2015-ben "C2" minősítést kapott, foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt, de a kérelmét elutasították a szükséges biztosítási idő hiánya miatt? Az igénylő időközben megszerezte a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül szükséges 1095 nap biztosítási időt. Hogyan kell benyújtania az igénylést, és mennyi lesz az ellátás összege? Meg kell jelennie újra az orvosi bizottság előtt, ha a 2015-ös kérelem elutasításában az szerepel, hogy a felülvizsgálat ideje 2018. november hó?
5812. kérdés Kedvezményes parkolás
Valóban csak akkor lehet jogosult kedvezményes parkolásra a magánszemély, ha fogyatékossági támogatásban részesül? Mit tehetnek azok, akik nem jogosultak az ellátásra, de a mozgásukban korlátozva vannak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére