Feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevétele
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 341. számában (2018. július 17.), 5796. kérdésszám alatt

Kérdés: Valóban van olyan lehetőség, hogy az adózó mentesülhet az ellenőrzés során kiszabott adóbírság megfizetése alól? Milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy ne kelljen megfizetni a bírságot?
Válasz (részlet): […]a következők szerint kell eleget tenni:= legkorábban az elsőfokú határozat átvételével egyidejűleg, legkésőbb a fellebbezési határidő utolsó napján tehető meg - szóban bejelentett vagy postára adott, illetve elektronikus úton elküldött lemondónyilatkozatban;= a lemondónyilatkozatot legkésőbb a fellebbezési határidő végéig el kell juttatni az adóhatósághoz;= a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye - az adózó a kedvezménytől ez esetben elesik;= a fellebbezésről történő lemondásnak a teljes határozatra kell vonatkoznia, mivel a kedvezmény egyes megállapításokra nem érvényesíthető;= a fellebbezésről való lemondás nem vonható vissza, mivel a határozat a lemondással véglegessé válik;- Az elsőfokú határozatban előírt adókülönbözetnek az esedékességig[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére