158. Társadalombiztosítási Levelek / 2009. szeptember 15.

TARTALOM

2712. kérdés Kft. tagjainak jogviszonya
Egy kft.-ben férj és feleség a tag. Jelenleg a férj az ügyvezető, de van főállása, így a kft.-ből semmilyen jövedelmet sem vesz ki, a feleség GYED-en van. Érdemes-e a feleséget átjelenteni ügyvezetőnek - ami a társasági szerződés módosításával jár -, hogy szeptembertől a férjet munkavállalóként alkalmazhassa a kft. heti 20 órás munkaviszonyban? A feleség GYED mellett elláthatja-e az ügyvezetői teendőket, amennyiben jövedelmet nem kap érte?
2713. kérdés Evás bt. beltagjának járulékalapja
Kötelező-e a minimálbér kétszerese után megfizetnie a járulékot egy evás betéti társaság beltagjának, vagy elegendő a minimálbér után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2714. kérdés Többes jogviszonyú őstermelő járulékai
Vonatkozik-e a Tbj-tv. 31. §-ában megfogalmazott kedvező járulékfizetési kötelezettség arra az őstermelőre, aki 2009 májusában váltotta ki az igazolványát, 2009. július 15-ig egy evás betéti társaság tevékenység végzésére kötelezett beltagja volt, 2009. július 15-től pedig ugyanazon bt. kültagja, és egyidejűleg egy kft. személyesen közreműködő tagja és ügyvezetője is? Meg kell-e fizetnie mindkét jogviszonyában ugyanazon időszakra a járulékokat?
2715. kérdés Ciprusi illetőségű anyavállalat által fizetett megbízási díj közterhei
Egy magyar cég többségi tulajdonosa egy ciprusi cég. A ciprusi cég a magyar cégtől kapott osztalékból magyar magánszemélyeknek fizet megbízási díjat, igazgatótanácsi térítésként, de a megbízási díjat nem a magyar biztosítási jogviszonyukkal összefüggésben kapják, annak ellenére, hogy a magyar magánszemélyek azonosak a ciprusi cég magyar leányvállalatának vezetőivel. Lehet-e ez a kifizetés Magyarországon bármilyen módon járulék- vagy ehoköteles? Mi a helyzet 2010. január 1-jétől, ha a ciprusi cég igazgatótanácsi ülésein a magyar magánszemélyek nem vesznek részt, de folyamatosan Magyarországról kommunikálnak az igazgatótanácsi tagságuk feladataival kapcsolatosan a ciprusi céggel, tehát a megbízást tulajdonképpen Magyarországon teljesítik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2716. kérdés Ekho adózási mód választása
Mire kell leginkább odafigyelnie annak a magánszemélynek, aki az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás fizetését szeretné választani?
2717. kérdés Iskolarendszerű képzés költségeinek megtérítése
Milyen közterheket kell vonni, illetve hogyan kell teljesíteni az adófizetési kötelezettséget a munkavállaló részére megtérített 300 ezer forint összegű iskolarendszerű képzés költségei után?
2718. kérdés Rokkantnyugdíjas egyéni vállalkozási tevékenysége
Kiválthatja-e az egyéni vállalkozói igazolványt egy 2001 óta rokkantnyugdíjas (jelenleg 82 százalék) személy? Milyen következményekkel jár ez, ha vállalkozóként tanácsadási, pályázatkészítési tevékenységet végezne az otthonában?
2719. kérdés Rokkantsági járadékban részesülő munkavállaló
Foglalkoztatható-e korlátlanul az a 100 százalékosan rokkant, 25. életévét még be nem töltött fiatalember, aki rokkantsági járadékot, valamint emelt összegű családi pótlékot kap? Figyelembe kell-e venni a rokkantsági járadék összegét a havi bérszámfejtésnél, mint adóterhet nem viselő járandóságot, valamint a foglalkoztatás figyelembe vehető-e a rehabilitációs járadék megállapítása során?
2720. kérdés Szolgálati idő megváltása
Megválthatja-e az öregségi nyugdíjhoz szükséges fennmaradó szolgálati időt az az 1949 szeptemberében született magánszemély, aki először Magyarországon, majd az NDK-ban dolgozott, jelenleg pedig Ausztriában áll munkaviszonyban?
2721. kérdés NYENYI adatszolgáltatás teljesítése
Hogyan kell teljesítenie a magára és a munkavállalóira vonatkozó NYENYI adatszolgáltatást egy egyéni vállalkozónak, akinek eddig a könyvelője végezte ezt a feladatot?
2722. kérdés Magán-nyugdíjpénztári tagság megszüntetése
Megszüntethető-e a magán-nyugdíjpénztári tagság, és ha igen, hogyan teheti ezt meg a magánszemély?
2723. kérdés Fizetési könnyítés engedélyezése
Kérheti-e egy nehéz anyagi helyzetbe került kft. a köztehertartozás egy részének elengedését az APEH-től?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére