Fizetési kedvezmények

Kérdés: Valóban van arra lehetőség, hogy a pandémia idején nehéz helyzetbe kerülő cég felhalmozott tartozásait elengedje az adóhatóság? Milyen feltételekkel kérhető az elengedés?
Részlet a válaszából: […] ...december 31-ig terjeszthető elő a fizetési kedvezményekre vonatkozó általános szabályok szerint.A magánszemélyek (egyéni vállalkozók) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához a FAM01, míg a gazdasági társaságok (egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Járulékfizetési kedvezmények

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki a veszélyhelyzet miatt elvesztette a munkáját, új helyen még nem tudott elhelyezkedni, és emiatt olyan nehéz anyagi helyzetbe került, hogy nem tudja fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot sem?
Részlet a válaszából: […] ...megtalálhatóak a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) a "Letöltések" / "Adatlapok, igazolások, meghatalmazás-minták" / "Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához" menüpontban. Lehetőség van a fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.
Kapcsolódó címkék:  

Fizetési kedvezmények

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a vállalkozásnak, amely a veszélyhelyzet ideje alatt teljesen felélte a tartalékait, és mostanra jelentős köztehertartozást halmozott fel? Van valamilyen halasztás vagy méltányosság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...elsőfokú eljárás illetékmentes. A gazdálkodó szervezetek - ide nem értve az egyéni vállalkozókat - által a NAV-nál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint, amelyet a Magyar Államkincstárnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.
Kapcsolódó címkék:  

Méltányosság örökölt tartozás esetén

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki édesapja halála után megörökölte a szülei vidéki családi házát, ami megoldást jelenthetett volna jelenlegi nehéz élethelyzetében, de ügyvédje információi szerint az örökség erejéig felelnie kell egyéni vállalkozóként elhunyt szülője adótartozásaiért? Az örökös egyedül neveli 2 kiskorú gyermekét, és folyamatosan halmozódó banki tartozása miatt hamarosan el kell hagynia a lakását, amelynek értéke nagyjából fedezni fogja a bank követelését, az elhunyt édesapa viszont nagy összegű adó- és járuléktartozást halmozott fel, amelyet megállapodás alapján havonta törlesztett. Az örökölt ingatlan egy kis faluban található, eladása szinte lehetetlen, az örökös semmilyen egyéb vagyontárggyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A Ptk. rendelkezései szerint az ember halálával a hagyatéka mint egész száll az örökösre, ami azt jelenti, hogy nemcsak a javakat, hanem a tartozásokat is az örökség részének kell tekinteni.A Ptk. 7:94. §-a értelmében a hagyatéki tartozások:a) az örökhagyó illő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék:  

Késedelmi pótlék és mulasztási bírság elengedése

Kérdés: Kérheti a késedelmi pótlék és a mulasztási bírság elengedését egy kft. abban az esetben, ha átmenetileg fizetésképtelen állapotba került, de szeretne tovább működni, mert folyamatban lévő szerződései vannak, alkalmazottakat foglalkoztat, és van remény a likviditásának helyreállítására?
Részlet a válaszából: […] ...adózó mutatott-e fizetési szándékot),b) a tartozások fennállása alatt volt-e az adózónak korábban mérséklési kérelme, kapott-e egyéb fizetési könnyítést, azt teljesítette-e,c) az adózó gazdasági tevékenységének eredményessége az elmúlt két év alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Fizetési könnyítés engedélyezése

Kérdés: Kérheti-e egy nehéz anyagi helyzetbe került kft. a köztehertartozás egy részének elengedését az APEH-től?
Részlet a válaszából: […] ...adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényben meghatározottfeltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítéstengedélyez."Az adóhatóság méltányossági jogkörében csak akkor járhat el,ha ezt a törvény lehetővé teszi,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 15.