Fizetési kedvezmények

Kérdés: Valóban van arra lehetőség, hogy a pandémia idején nehéz helyzetbe kerülő cég felhalmozott tartozásait elengedje az adóhatóság? Milyen feltételekkel kérhető az elengedés?
Részlet a válaszából: […] A 318/2021. Korm. rendelet 2-3. §-ai alapján 2021. december 31-ig valóban kérhetők az általános szabályoktól eltérő fizetési kedvezmények is, ez azonban nem jelenti azt, hogy egy vállalkozás teljes tartozását elengedi a NAV.A fizetési kedvezmények lényege minden esetben az,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Járulékfizetési kedvezmények

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki a veszélyhelyzet miatt elvesztette a munkáját, új helyen még nem tudott elhelyezkedni, és emiatt olyan nehéz anyagi helyzetbe került, hogy nem tudja fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot sem?
Részlet a válaszából: […] Ha a magánszemély méltányolható jövedelmi, vagyoni és szociális körülményei miatt nem tudja határidőre befizetni a járulékot, fizetési kedvezményt (részletfizetést, fizetési halasztást, mérséklést) kérhet a NAV-tól, ami azonban csak akkor engedélyezhető, ha annak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Járulékok utólagos levonása

Kérdés: Milyen feltételekkel és hány hónapon keresztül érvényesítheti a levonást a munkáltató abban az esetben, ha egy általa foglalkoztatott személy jogállását tévesen nyugdíjas státuszúként értelmezte, és a részére kifizetett jövedelemből elmulasztotta az egyént terhelő járulékok levonását? A tévedést észlelve a munkáltató már jelezte a dolgozó felé a járulékkülönbözet részletekben történő levonását.
Részlet a válaszából: […] A foglalkoztató legteljesebb figyelme mellett is előfordul, hogy a munkabért terhelő kötelező érvényű, külön jogszabályban meghatározott, munkáltató általi levonással teljesítendő adóelőleg és járulék tételeket hibásan állapítja meg, vonja le és vallja be az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Végrehajtás és fizetési kedvezmények

Kérdés: Hogyan változott a végrehajtásra és a fizetési kedvezményekre vonatkozó szabályozás a veszélyhelyzet megszüntetése után? Mennyi ideig maradnak meg a könnyítések, illetve kérhető továbbra is halasztás a járvány miatt kialakult fizetési nehézségre tekintettel?
Részlet a válaszából: […] A NAV honlapján megjelent tájékoztató összefoglaló választ ad erre a kérdésre.A koronavírus-járvány miatt 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzet 2020. június 17-én megszűnt. A végrehajtási eljárások 2020. március 24-től a veszélyhelyzet után további 15 napig, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Fizetési kedvezmények

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a vállalkozásnak, amely a veszélyhelyzet ideje alatt teljesen felélte a tartalékait, és mostanra jelentős köztehertartozást halmozott fel? Van valamilyen halasztás vagy méltányosság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Azoknak az ágazatoknak a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozói, amelyek nem tartoznak a közterhek fizetése alól átmenetileg mentesítettek körébe, fizetési kedvezményt kérhetnek az adóhatóságtól.A Nemzeti Adó- és Vámhivatal figyelembe veszi a koronavírus-járvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Részletfizetés veszélyhelyzet alatt

Kérdés: Vonatkozik a fizetési moratórium azokra a cégekre, amelyek már a járvány előtt is likviditási nehézségekkel küzdöttek, és ezért részletfizetést kértek, de a kialakult veszélyhelyzet miatt átmenetileg nem tudják fizetni a részleteket? Amennyiben a moratórium nem vonatkozik ezekre a cégekre, kérhetnek újabb méltányosságot a NAV-tól?
Részlet a válaszából: […] A kormány által kihirdetett moratórium nem vonatkozik az adó- és köztartozásokra engedélyezett fizetési könnyítésekre. A NAV azonban figyelembe veszi, ha a járvány miatt nehéz helyzetbe került adózó a folyamatban lévő és a veszélyhelyzet kihirdetéséig egyébként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Végrehajtási eljárás szünetelése járványügyi vészhelyzet esetén

Kérdés: Milyen hatással van a munkabérletiltások érvényesítésére az adóhatóság szünetelésre vonatkozó intézkedése?
Részlet a válaszából: […] A világjárvány által megváltozott gazdasági körülményekre az adóhatóság rendkívül gyorsan és korrekt módon reagált, melynek egyik lényeges eleme érintette a folyamatba tett végrehajtási eljárásokat. A jog-alapot az 57/2020. Korm. rendelet teremtette meg, mely arról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Egyszemélyes kft.

Kérdés: Van valamilyen járulékkedvezmény abban az esetben, ha egy egyszemélyes kft. bevételei teljesen megszűntek a veszélyhelyzet miatt, és nem tartozik a mentesített ágazatokba?
Részlet a válaszából: […] Kifejezetten az egyszemélyes vállalkozásokra vonatkozóan nincs járulékfizetési kedvezmény. Egyelőre kizárólag a meghatározott mentesített ágazatokban működő társas vállalkozók mentesülhetnek bizonyos közteherfizetési kötelezettségeik alól.A NAV által 2020. március 26-án...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Természetes személy részletfizetése a NAV-nak

Kérdés: Igényelheti az automatikus részletfizetési lehetőséget az a magánszemély, akinek a tartozása jelenleg meghaladja az 500 ezer forintot, de a különbözetet egy összegben befizetné? Milyen módon igényelhető a részletfizetés?
Részlet a válaszából: […] A természetes személy – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére engedélyezhető automatikus részletfizetés. Automatikus részletfizetésre azok a fenti körbe tartozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Méltányosság örökölt tartozás esetén

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki édesapja halála után megörökölte a szülei vidéki családi házát, ami megoldást jelenthetett volna jelenlegi nehéz élethelyzetében, de ügyvédje információi szerint az örökség erejéig felelnie kell egyéni vállalkozóként elhunyt szülője adótartozásaiért? Az örökös egyedül neveli 2 kiskorú gyermekét, és folyamatosan halmozódó banki tartozása miatt hamarosan el kell hagynia a lakását, amelynek értéke nagyjából fedezni fogja a bank követelését, az elhunyt édesapa viszont nagy összegű adó- és járuléktartozást halmozott fel, amelyet megállapodás alapján havonta törlesztett. Az örökölt ingatlan egy kis faluban található, eladása szinte lehetetlen, az örökös semmilyen egyéb vagyontárggyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A Ptk. rendelkezései szerint az ember halálával a hagyatéka mint egész száll az örökösre, ami azt jelenti, hogy nemcsak a javakat, hanem a tartozásokat is az örökség részének kell tekinteni.A Ptk. 7:94. §-a értelmében a hagyatéki tartozások:a) az örökhagyó illő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.
1
2