Őstermelők családi gazdaságának tagja

Kérdés: Létesíthetne valamilyen módon munkaviszonyt egy őstermelők családi gazdaságának tagja és vezetője a gazdaságban, aki egyébként jelenleg főállású egyéni vállalkozóként fizeti a közterheket?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben egy őstermelők családi gazdaságának tagjáról van szó, aki a gazdaság képviseletét is ellátja, és emellett egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat. Így a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség nem mezőgazdasági őstermelőként, hanem egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Többes jogviszonyú őstermelő

Kérdés: Kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni abban az esetben, ha egy mezőgazdasági őstermelő, aki emellett egyéni vállalkozó is, szünetelteti a vállalkozói tevékenységét, vagy őstermelőként válik biztosítottá? Amennyiben őstermelőként lesz biztosított, akkor mi alapján kell megfizetnie a járulékokat, ha tavaly, noha már őstermelő volt, nem volt őstermelői bevétele?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó biztosítása tevékenysége szüneteltetésének a tartama alatt szünetel.Ugyanakkor a kérdésben említett személy nem marad biztosítás nélkül, hiszen őstermelőként azonnal "belép" a biztosítási kötelezettsége, amit a 'T1041-es nyomtatványon be is kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.
Kapcsolódó címke:

Többes jogviszonyú őstermelő

Kérdés: Helyesen gondolja egy tevékenységét 2019. szeptember 1-jén kezdő mezőgazdasági őstermelő, hogy nem kell majd negyedéves bevallást benyújtania arra való tekintettel, hogy főállású kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti a havi 50 ezer forintos tételes adót? Az érintett korábban nappali tagozatos egyetemi hallgató volt, de családi okok miatt szeptember 16-án megszűnt a hallgatói jogviszonya, így már szeptember hónapra is a főfoglalkozású vállalkozókra előírt 50 ezer forintos tételes adót fizette.
Részlet a válaszából: […] Tény, hogy nem terjed ki a biztosítás arra a mezőgazdasági őstermelőre - és így e jogviszonya alapján természetesen járulékfizetési kötelezettség sem terheli -, aki bármilyen más jogviszonyban [kivéve a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja szerinti munkavégzésre irányuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.
Kapcsolódó címke:

Polgármester mezőgazdasági őstermelői jogviszonya

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a biztosítási kötelezettséget egy mezőgazdasági őstermelő esetében abban az esetben, ha polgármesterként is tevékenykedik? Egy előadáson azt az információt kapta, hogy amennyiben polgármesterként biztosított, akkor őstermelőként nincs járulékfizetési kötelezettsége, a jogszabályokban azonban nem találja az erre vonatkozó előírásokat.
Részlet a válaszából: […] A mezőgazdasági őstermelők biztosítására vonatkozó előírások [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés i) pontja] nem módosultak az elmúlt időszakban, azaz továbbra sem biztosított az az őstermelő, akire a biztosítás más jogcímen kiterjed, ide nem értve a Tbj-tv. 5. §-a (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Többes jogviszonyú mezőgazdasági őstermelő szülése

Kérdés: Egy kismama közel kétéves folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, amelyből az első év megbízási jogviszony volt, míg az ezt követő több mint fél év már munkaviszony. Emellett mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat, immár három éve. Figyelembe vehető ebben az esetben az őstermelőként szerzett jövedelem a CSED és a GYED összegének megállapításakor?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nem tartalmazza az említett őstermelő bevételének nagyságát (ami a biztosított mezőgazdasági őstermelő esetében meghatározza a járulékfizetési kötelezettséget, illetve a járulékok és ellátási alapok összegét), de jelen esetben ennek ismerete nem is szükséges,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.

Többes jogviszonyú mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Egy közös őstermelői igazolványban eddig két fő szerepelt, ami december hónaptól további egy fővel egészül ki, aki egyébként egyéni vállalkozóként nem főállású kisadózó. Amennyiben ez a harmadik személy járulékfizetésre kötelezett, mi alapján vallja be és fizesse a járulékait?
Részlet a válaszából: […] Az egyértelmű válasz érdekében elsődlegesen azt kell tisztáznunk, hogy a december hónaptól őstermelővé váló személy ezen jogviszonya alapján biztosított lesz-e, vagy sem.A mezőgazdasági őstermelőre akkor terjed ki a biztosítás, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.
Kapcsolódó címke:

Többes jogviszonyú mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

Kérdés: Kötelezett őstermelőként járulék fizetésére egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó társas vállalkozó? Rokkantsági ellátás mellett párhuzamosan fenntartható a kisadózó vállalkozás és az őstermelői tevékenység?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt meglehetősen összetett társadalombiztosítási élethelyzetnek alapvetően két kimenetele lehet, attól függően, hogy az érintett személy kisadózóként főállásúnak vagy nem főállásúnak minősül.A Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának e) és f) pontjai szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 26.

Tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Helyesen jár el az a mezőgazdasági őstermelő, aki nem nyújt be negyedéves bevallást, tekintettel arra, hogy tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulónak minősül, és így őstermelőként nem biztosított?
Részlet a válaszából: […] Igen, helyesen jár el. A mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató személy - főszabály szerint - biztosított, feltéve hogy1. egyéb jogcímen nem biztosított (ide nem értve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt),2. nem kiskorú,3. nem saját jogú nyugdíjas (illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

Többes jogviszonyú őstermelő járulékai

Kérdés: Vonatkozik-e a Tbj-tv. 31. §-ában megfogalmazott kedvező járulékfizetési kötelezettség arra az őstermelőre, aki 2009 májusában váltotta ki az igazolványát, 2009. július 15-ig egy evás betéti társaság tevékenység végzésére kötelezett beltagja volt, 2009. július 15-től pedig ugyanazon bt. kültagja, és egyidejűleg egy kft. személyesen közreműködő tagja és ügyvezetője is? Meg kell-e fizetnie mindkét jogviszonyában ugyanazon időszakra a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] A válasz kedvező lehet, ugyanis a mezőgazdasági őstermelő aTbj-tv. 5. § (1) bekezdésének i) pontja alapján csak akkor tartozik az egyébfeltételek fennállása esetén is biztosítási kötelezettség alá, ha semmilyenegyéb jogcímen - a bedolgozói, megbízási, egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 15.