Ekho adózási mód választása


Mire kell leginkább odafigyelnie annak a magánszemélynek, aki az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás fizetését szeretné választani?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2009. szeptember 15-én (158. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2716

[…] jogszabályban meghatározott foglalkozásoknak megfelelő tevékenységből származhat, hanem bármely tevékenységgel megszerezhető, ha annak adóját és járulékait az Szja-tv., illetőleg a Tbj-tv. szerint fizeti meg a magánszemély, illetőleg a kifizető. (A nyugdíjasokra ez a feltétel nem vonatkozik.) Az Ekho-tv. nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy mit is kell érteni "az általános szabályok szerint közterhet viselő jövedelem" alatt. Ennek az elhatárolásnak azonban elsősorban az a szerepe, hogy a feltételként meghatározott jövedelem összegét terhelő közterheket ne magával az ekhóval teljesítse a magánszemély, és ne is valamely különös adózási móddal váltsa ki a közterhek egy meghatározott körének megfizetési kötelezettségét (pl. az egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóval e minőségében a személyi jövedelemadót is megfizeti). Az Ekho-tv. hatályos szabálya alapján a munkáltató csak a minimálbér feletti részre veheti figyelembe a munkavállaló ekho szerinti elszámolására való nyilatkozatát. Általános esetben ezért mindig lesz olyan jövedelemrész, amely után a munkavállaló az összes járulékot megfizeti. Elfordulhat azonban az, hogy a magánszemély igazolja, hogy az adott hónapban legalább a havi minimálbérnek megfelelő olyan jövedelmet szerzett, amely után a közteher-viselési kötelezettség teljesítése az általános szabályok szerint történik, de a Tbj-tv. 31. § (3) bekezdésének előírása miatt az illető egyik jogviszonyában sem kötelezett pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére. Abban az esetben, ha a munkaviszonyban foglalkoztatott személy egy másik, pl. társas vállalkozói jogviszonyában az általános szabályok - vagyis a Tbj-tv. vonatkozó rendelkezései – szerint megfizette […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.