tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

GYES-en lévő társas vállalkozó

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2004. április 20. (Társadalombiztosítási Levelek 35. szám, 618. kérdés)

Kérdés: Kell-e valamilyen járulékot fizetni a betéti társaság beltagja után abban az esetben, ha a heti 40 órás munkaviszonyában GYES-re ment?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]közreműködésre tekintettel kifizetett (elszámolt) járulékalapot képező jövedelem, de legalább havi átlagos szinten a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér (járulékalap alsó határa) után a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot, a társas vállalkozó pedig a 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot, magánnyugdíjpénztár tagja esetén 0,5 százalékos nyugdíjjárulékot és 8 százalékos tagdíjat, továbbá a 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot köteles megfizetni. A Tbj-tv. 28. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a járulékalap alsó határaként megjelölt összeg után nem kell a jelzett járulékokat megfizetni arra az időszakra, amely alatt a társas vállalkozó - egyebek között - GYES-ben részesül, kivéve ha a GYES időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja. Mindezekből tehát az következik, hogy a gyermekgondozási segélyen lévő, de ez idő alatt a társaságban - pl. képviselőként - személyesen közreműködő beltag után még jövedelem hiányában is a fentiek szerinti járulékokat meg kell fizetni. A heti 40 órás munkaviszonynak ez esetben nincs jelentősége, mivel a munkavégzés szünetel a gyermek ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama alatt. Emiatt nem alkalmazható a Tbj-tv. 28. § (3) bekezdésébe foglalt rendelkezés sem, amely szerint az egyidejűleg heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló társas vállalkozó esetében a fenti járulékokat csak a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem után kell fizetni. Több beltag[…]

Figyelmébe ajánljuk

Mi a teendő abban az esetben, ha egy GYES-en lévő kismama az ellátás igénybevétele mellett szeretne munkába állni, de munkáltatójának adószámát 2011 márciusában törölte a NAV? Hogyan juthat hozzá a tb-kiskönyvéhez és az egyéb irataihoz? A munkáltató nem veszi át a...

Tovább a teljes cikkhez

Tartósan beteg gyermekét gondozó szülő GYES-ben részesül, és időközben egyéni vállalkozói igazolványt váltott. Munkaviszonynak minősül-e a GYES járulékfizetési szempontból, illetve az egyéni vállalkozót milyen járulékfizetési kötelezettségek terhelik?

Tovább a teljes cikkhez

Elláthatja-e az ügyvezetői feladatokat díjazás nélkül, megbízási jogviszony keretében egy GYES-en lévő kismama, és ebben az esetben milyen járulékfizetési kötelezettségei keletkeznek a munkáltatónak?

Tovább a teljes cikkhez

Kell-e járulékot és tételes egészségügyi hozzájárulást fizetnie annak az egyéni vállalkozónak, akinek heti 36 órát meghaladó munkaviszonya van, de jelenleg gyermekgondozási segélyben részesül? A GYES időtartama alatt otthonában munkát végez, melyet leszámláz a...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére