tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

26. Társadalombiztosítási Levelek / 2003. december 2.

TARTALOM

435. kérdés Osztalék, osztalékelőleg
Milyen közterheket kell vonni és fizetni a társas vállalkozás adózás utáni eredményéből a vállalkozás magánszemély tulajdonos tagja részére az e jogviszonyára való tekintettel kifizetett összegből?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
436. kérdés Jövedelmet pótló kártérítés
Munkaügyi per elvesztése után a bíróság kötelezi a munkáltatót, hogy a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt az Mt. 100. § (4) bekezdése alapján fizessen volt munkavállalójának. A kifizetett összeg után kell-e személyi jövedelemadót, illetve járulékot fizetni, vagy ez az összeg mentes a közterhek alól?
Kapcsolódó tárgyszavak:
437. kérdés Egyéni vállalkozás átalakulása kft.-vé
Egyéni cég egyszemélyes kft.-vé alakult. A cégbejegyzést követően a vállalkozói igazolvány leadására csak többnapi késéssel került sor. Az okmányiroda a vállalkozást - függetlenül a cégbírósági végzéstől - az igazolvány leadásának napján szüntette meg. Kell-e a megszűnt egyéni cégnek társadalombiztosítási járulékokat (29 százalék és 11,5 százalék) fizetnie a cég bejegyzésétől a vállalkozói igazolvány leadásáig eltelt időre? Az adóbevallásokat az idevonatkozó törvényi előírások szerint a cégbírósági végzés időpontjának a figyelembevételével kell-e elkészíteni? Az egyszemélyes kft. tulajdonosának nincs munkaviszonya.
Kapcsolódó tárgyszavak:
438. kérdés Adókedvezmény visszamenőleges igénybevétele
Az Szja-tv. 3. § 72/h pontja (módosítva a 2002. évi XLII. törvénnyel) értelmében "Személyijövedelemadó-terhet nem viselő járandóság":"h) az amatőr vagy vegyes versenyrendszerben szervezett versenyen közreműködő mérkőzésvezető részére e tevékenységgel összefüggésben juttatott jövedelemnek a mérkőzésenként 5 ezer forintot, de legfeljebb adóévenként 50 000 forintot meg nem haladó része."Aki ezt januártól nem vette igénybe, az mostantól kezdődően év végéig igénybe veheti-e? Költségelszámolás esetén igénybe vehető-e ez a kedvezmény?
Kapcsolódó tárgyszavak:
439. kérdés Rehabilitációs hozzájárulás
A rehabilitációs hozzájárulás kötelező foglalkoztatási szintjének a meghatározásakor a kapott értéket az általános szabályok szerint kell-e kerekíteni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
440. kérdés Terhességi-gyermekágyi segély alapja
Hogyan befolyásolja a 2003. évben megállapítandó terhességi-gyermekágyi segély összegét, ha az igénylő 2002-ben hat hónapig passzív jogon táppénzben részesült? (Munkaviszonya előző munkahelyén 2002. február 28-án megszűnt, 2002. március 1-jétől keresőképtelen beteg, és 2002. augusztus 23-ig táppénzben részesült. 2002. augusztus 26-tól jelenleg is munkaviszonyban áll.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
441. kérdés Alkalmi munkavállalók utáni járulékfizetés
Őstermelő (nyilatkozatot adó, nincs adószáma, bevétele 250 ezer és 2 millió forint között van) mezőgazdasági munkát végeztet alkalmi munkavállalókkal. Milyen mértékű adót és járulékot kell fizetnie, ha a dolgozó A) nyugdíjas, B) szociális járadékos,C) illetve munkaviszonya van, és szabad idejében dolgozik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
442. kérdés Alkalomszerűen foglalkoztatott munkavállalók jogviszonya
Milyen jogviszonyban foglalkoztathat magánszemélyeket, és milyen szerződés keretében az a szeszfőzést végző betéti társaság, ahol a berendezés a bt. tulajdona, és a magánszemély főzetőkkel a bt. állapodik meg a munka elvégzésében? A munka alkalomszerű, eseti jellegű, előre alig tervezhető, s a főzető igényeinek megfelelően éjszaka, hétvégén, esetleg ünnepnap kell elvégezni.
Kapcsolódó tárgyszavak:
443. kérdés Rendszeres szociális járadékos őstermelő
Válthat-e őstermelői igazolványt a rendszeres szociális járadékban részesülő magánszemély anélkül, hogy megvonnák tőle a járadékot?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
444. kérdés Megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazása
1948 júniusában született nő munkaviszonya - a munkáltatónál véghezvitt racionalizálás miatt - 2002. decemberben megszűnt. Az elbocsátás napján a munkavállaló szolgálati ideje igazoltan 38 év, 141 nap volt. Az azóta eltelt időben a nő beteg lett, munkaképesség-csökkenésének mértékét 50 százalékban állapították meg. 2003. szeptember 10-ig lehetett munkanélküli-segélyen. Milyen kedvezmény illeti meg a munkáltatót a megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazása esetén? Ha nem tud elhelyezkedni a munkanélküli-ellátás ideje alatt, mikor mehet nyugdíjba, illetőleg milyen lehetősége van jövedelemszerzésre?
Kapcsolódó tárgyszavak:
445. kérdés Közteherfizetés felmentési idő alatt létesített új munkaviszony esetén
A munkavállaló munkaviszonya 2003. július 14-én megszűnt. 2003. június 16-tól munkavégzési kötelezettsége alól felmentették. 2003. június 23-tól új, heti 40 órás munkaviszonyt létesített. Mely időponttól kell vonni a 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot, illetőleg a 3 százalékos egészségbiztosítási járulékot a munkavállaló új munkaviszonyában? A munkáltató mikortól fizeti a társadalombiztosítási járulékot, illetve az egészségügyi hozzájárulást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
446. kérdés Szakképzési hozzájárulás alapja
Figyelembe kell-e venni a betegszabadságot a szakképzési hozzájárulás alapjának a meghatározásánál? Köteles-e szakképzési hozzájárulást fizetni a személyesen közreműködő tagjainak járó díjazás után egy egyszeres könyvvitelt vezető kkt.?
Kapcsolódó tárgyszavak:
447. kérdés Szakképző iskolai hallgató díjazása
Kell-e munkaadói, munkavállalói járulékot, valamint eho-t fizetni a tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben, illetve nyári gyakorlati szakmai oktatásban részesülő szakképző iskolai hallgató részére juttatott havi 15 000 forint után, melyből a 8,5 százalékos, valamint a 3 százalékos egyéni járulék levonása és befizetése, és a 29 százalékos társadalombiztosítási járulék befizetése megtörténik? Kell-e fizetni a megállapított 15 000 forintot a nyári szünetben, az öthetes szakmai gyakorlat tartamára?
Kapcsolódó tárgyszavak:
448. kérdés Családi kedvezmény
Jár-e a három gyermek utáni gyerekkedvezmény, és meg lehet-e osztani abban az esetben, ha a három gyermeket nevelő, élettársi kapcsolatban élő pár mindkét tagjának van egy-egy vér szerinti gyermeke, és van egy közös gyermekük is?
Kapcsolódó tárgyszavak:
449. kérdés Egyéni vállalkozás gyet folyósítása alatt
Egy főállású családanya vállalkozói igazolványt váltott ki, és hetente egy alkalommal büfét üzemeltet. Vállalkozói igazolványa kiváltásakor a munkavégzés jellege címszóhoz az önkormányzat "heti 36 órát el nem érő munkaviszony mellett" szöveget írta be annak ellenére, hogy munkahellyel nem rendelkezik, az önkormányzat folyósítja számára az anyasági ellátást. Helyes-e ez így, milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik az egyéni vállalkozónak? A kérdésben gyermeknevelési támogatásban részesülő édesanyáról van szó, aki egyéni vállalkozói igazolványt váltott ki.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
450. kérdés Kórházi kezelés költségei
Meg kell-e fizetnie a munkáltatónak a biztosítási jogviszony megszűnését követő egy hónap múlva kezdődő féléves kórházi kezelés költségét abban az esetben, ha a beteg nem kapott táppénzt, és hozzátartozója sem jelentette be eltartottként az OEP-nél?
Kapcsolódó tárgyszavak:
451. kérdés Török állampolgárságú kft.-tag járulékai
Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a társaságnak abban az esetben, ha a kft. török állampolgárságú alapító tagja, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja, tagi jövedelmet vesz ki a cégből? A török állampolgár letelepedési engedélyért folyamodott.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
452. kérdés Önkéntes nyugdíjpénztári vagyon öröklése
Önkéntes nyugdíjpénztári vagyon öröklésekor hogyan kerülhető el az adófizetés? Jó megoldás-e az, ha másik önkéntes pénztárba utalja át az örökös, a saját egyéni számlájára?
453. kérdés Előzetes letartóztatásban lévő beltag biztosítása
Kell-e járulékot fizetni egy bt. egyetlen, jelenleg előzetes letartóztatásban lévő beltagja után? Be kell-e jelenteni ezt a tényt az APEH-nek, illetve a tb-nek, illetve hogyan alakul az adatszolgáltatási kötelezettség?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére