Megváltozott munkaképességű munkavállaló két munkaviszonya

Kérdés: Figyelembe veheti mindkét vállalkozás a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során azt a megváltozott munkaképességű munkavállalót, aki egyidejűleg kettő - azonos tulajdonosi körrel rendelkező - kft.-nél áll heti 20-20 órás munkaviszonyban? Élhet vele kapcsolatban mindkét vállalkozás a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel?
Részlet a válaszából: […] ...az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, vagyc) akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagyd) aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Nyugdíjas munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjasnak minősülhet egy 1964-ben született férfi munkavállaló, aki hivatásos katona volt, de alkalmatlanná minősítették? Az I. fokú orvosi bizottság 2003. évi bemutatott véleménye alapján a dolgozó munkaképesség-csökkenése 40 százalékos, egy 2009. évi igazolás szerint pedig nyugdíjat kapott. Hogyan győződhet meg a munkáltató a nyugdíjas státusz fennállásáról?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 18. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében 1957-ben vagy azt követően született személyek esetében az öregségi nyugdíjkorhatár a betöltött 65. életév.Ennél korábban csak a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nő jogosult nyugellátásra. Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: Mi történik abban az esetben, ha a munkavállalónak lejár az egyéves táppénzjogosultsága, de betegségéből eredően továbbra is keresőképtelen? Mennyi ideig tarthatja keresőképtelen állományban az orvos a beteg személyt?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése alapján táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Baleseti járadékban részesülő kisadózó vállalkozó

Kérdés: Milyen összegű tételes adó fizetésére kötelezett egy betéti társaság kisadózóként bejelentett beltagja, aki baleseti járadékot kap, 4. baleseti fokozatba tartozik, és munkaképesség-csökkenése 50 százalékos?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának e), illetve f) pontja alapján a kisadózó a megváltozott munkaképességére tekintettel akkor tekintendő nem főállásúnak, amennyiben– a Tny-tv. alapján megállapított I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók

Kérdés:

Figyelembe vehető megváltozott munkaképességű foglalkoztatottként a rehabilitációs hozzájárulás megállapításakor az a két dolgozó, akik rendelkeznek súlyos fogyatékos minősítéssel, amin a szakorvosok a végleges állapotot tüntették fel?

Részlet a válaszából: […] ...az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,– akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy– aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Megváltozott munkaképességű személy egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie annak, aki megváltozott munkaképességű személynek minősül, de semmilyen ellátást nem kap, és munkaviszonnyal sem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése alapján egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére az kötelezett, aki belföldi, nem biztosított, illetve nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, valamint rendelkezik legalább egyéves bejelentett lakcímmel.A kérdésben taglalt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Ellátások visszamenőleges igénylése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a jogorvoslatra annak a személynek, aki keresőképtelensége miatt hosszú ideig táppénzen volt, közben az orvosa javaslatára elindította a munkaképesség csökkenésének megállapítására irányuló eljárást, a munkáltató kérésére a munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntették, megigényelte a rokkantsági ellátást, amit jelenleg már folyósítanak is, és időközben az egészségbiztosítási pénztártól kapott egy levelet, amely szerint nem kap meg kb. egyhavi táppénzt, mert kimerítette a keretet? A munkavállaló korábban kérte a munkahelytől a táppénzjogosultság lejáratának időpontját, de csak arról kapott felvilágosítást, hogy mikortól volt táppénzen.
Részlet a válaszából: […] Egyszerűbb lenne a kérdést megválaszolni, ha ismernénk az egyes eseményekhez tartozó pontos dátumokat. Az első lényeges dolog, hogy a táppénzjogosultság időtartamának meghatározásánál nem a munkáltatóhoz, hanem a táppénzt folyósító szervhez kellett volna fordulni, mert...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

20. életévét betöltött beteg gyermek családi pótléka

Kérdés: Kaphatja továbbra is a családi pótlékot a 20. életévét betöltött beteg gyermekét egyedül nevelő szülő abban az esetben, ha a gyermek ez év júniusában sikeres érettségi vizsgát tett, és szeptembertől ugyanabban az iskolában tanul tovább? A gyermek után eddig magasabb összegű családi pótlékot kapott a szülő.
Részlet a válaszából: […] ...Mi legyen azokkal a személyekkel, akik hosszú ideig tartósan betegnek számítottak, de 18 éves korukban ezt a státuszt elveszítették, mert munkaképesség-csökkenésük nem éri el a kellő mértéket? A jogszabályalkotók ehhez a kérdéshez pozitívan álltak hozzá, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Rehabilitációs Kártyával rendelkező munkavállaló

Kérdés: Elegendő bemutatni a Rehabilitációs Kártyát, és nyilvántartásba venni az adatait, vagy a foglalkoztatónál kell tartani a kártyát abban az esetben, ha egy rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállalót figyelembe szeretnének venni létszámot csökkentő főként a rehabilitációshozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] ...az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,– akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy– aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Figyelembe vehető a rehabilitációs hozzájárulás összegének csökkentése szempontjából megváltozott munkaképességűként az a munkavállaló, aki az OTF Orvosszakértői Intézet által kiállított szakvéleménnyel rendelkezik, amely 1993-ban az 53/1992. Korm. rendelet alapján került kiállításra, és végleges állapotot rögzít?
Részlet a válaszából: […] ...az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,– akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy– aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
1
2
3
8