284. Társadalombiztosítási Levelek / 2015. szeptember 1.

TARTALOM

4820. kérdés Hallgatói munkaszerződés alapján kifizetett díjazás
Adómentes bevételnek minősül a gyakorlati képzés idejére megkötött hallgatói munkaszerződés alapján kifizetett hallgatói munkadíj? Biztosítottá válik a hallgató e szerződés alapján?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4821. kérdés Hallgatói munkaszerződés alapján kifizetett díjazás közterhei
Terheli szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség a hallgatói munkaszerződés alapján történő munkavégzés kifizetőjét, és ha igen, akkor igénybe veheti-e a huszonöt év alatti munkavállaló után érvényesíthető adókedvezményt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4822. kérdés Amerikai állampolgár részére fizetett díjazás közterhei
Magyarországon kell megfizetnie a közterheket egy kulturális verseny amerikai illetőségű magánszemély zsűritagja részére járó juttatás után abban az esetben, ha a magánszemélynek Amerikában nincs vállalkozása, és a díjazását a magyar bankszámlájára kapja forintban? Minősíthető művészeti tevékenységnek a zsűrizés, vagy önálló tevékenységként kell figyelembe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4823. kérdés EU közös betegbiztosítási intézményrendszere
Elfogadható az egészségügyi szolgáltatási járulék alóli mentesítéshez az Európai Unió közös betegbiztosítási intézményrendszerében (JSIS) biztosított belföldi természetes személy által benyújtott igazolás?
4824. kérdés Szociális szövetkezeti tagok egészségügyiszolgáltatásijárulék-kedvezménye
12 naptári hónapot vagy az adott naptári évet kell érteni év alatt a szociális szövetkezetben tagi munkavégzési jogviszonyban állók után fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékból a foglalkoztatót megillető mentességi szabályok alkalmazása során?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4825. kérdés Alkalmi foglalkoztatás időtartamának meghatározása

Hogyan kell meghatározni a foglalkoztatás napjainak a számát alkalmi foglalkoztatás esetén, ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama két naptári napot érint, például a foglalkoztatás kezdő időpontja március 1-je 20 óra, a foglalkoztatás vége március 2-a 2 óra?

4826. kérdés Elmaradt jövedelem
Járulékalapnak kell tekinteni az Mt. 82. §-a alapján a jogsértéssel okozott kár összegét is tartalmazó, elmaradt jövedelem címén megítélt kártérítést?
4827. kérdés Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény továbbérvényesítése egyéni vállalkozó halála esetén
Érvényesítheti továbbra is a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt az elhunyt egyéni vállalkozó vállalkozását folytató örökös az alkalmazásában álló huszonöt év alatti magánszemély után, aki az elhunyt vállalkozóval létrejött munkaszerződés megkötése idején nem rendelkezett 180 nap biztosítási idővel?
4828. kérdés Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó közterhei
Milyen járulékfizetési kötelezettsége van annak a nyugdíjas evás egyéni vállalkozónak, aki egy betéti társaságban is közreműködik, ahol megfizetik utána a járulékokat?
4829. kérdés Többes jogviszonyú társas vállalkozó közterhei
Meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó után annak a társaságnak, amelynek tagja egyidejűleg kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozóként megfizeti a közterhet? Az érintett személy egyéni vállalkozásában a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést választotta, és a társaságban nem nyilatkozott az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetéséről.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4830. kérdés Vállalkozását szüneteltető kisadózó egyéni vállalkozó táppénze
Jogosult lesz táppénzre az a kisadózó egyéni vállalkozó, aki 2015. június 20-tól 2015. július 7-ig keresőképtelen állományban volt, és a vállalkozását 2015. június 24-től szünetelteti?
4831. kérdés CSED alapja második gyermek szülése esetén
Milyen összeg alapján lesz jogosult csecsemőgondozási díjra az a munkavállaló, aki 2012. február 1-jétől áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, 2013. március 22-én született gyermeke után TGYÁS-t és GYED-et kapott, jelenleg pedig GYES-ben részesül, a GYES folyósítása alatt 2015. április 1-jétől napi 4 órás munkaidőben visszament dolgozni, jelenleg várandós, és a második gyermek születésének várható időpontja 2015. október 20-a? A TGYÁS napi alapja 17 320 forint volt, a jelenleg fennálló 4 órás munkaviszonyában pedig 250 000 forint a havi munkabére. Milyen ellátásra lesz jogosult a szülés után a dolgozó a 2014. december 1-jétől jelenleg is fennálló másik napi 4 órás munkaviszonyában?
4832. kérdés Családi pótlék kiskorú gyermek szülése esetén
Jogosult lesz továbbra is családi pótlékra a szülő a 18. életévét még be nem töltött gyermek után abban az esetben, ha a gyermeknek is gyermeke születik, aki után családi pótlékot szeretne igényelni? Hogyan alakul ezek után az ellátás folyósítása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4833. kérdés Nagykorú gyermek családi pótléka
Jogosult lehet saját jogán a családi pótlékra az a 18. életévét betöltött gyermek, aki már elköltözött a szüleitől, de az ellátást még mindig ők kapják utána?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4834. kérdés Nyugdíjazás időpontja prémiumévek programban való részvétel esetén
Beszámítják a nappali tagozatos főiskolai éveket a szolgálati idő megállapításánál annak a közalkalmazottnak az esetében, aki 2010. június 30-tól részt vesz a prémiumévek programban, és 2018. március 6-án válik jogosulttá öregségi teljes nyugdíjra? Megszüntetheti a munkáltató a jog­viszonyt a 40 év jogosultsági idő elérésekor annak ellenére, hogy a munkavállaló nem igényli a nők kedvezményes nyugdíjazását, mert az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig dolgozni szeretne, és a nyugdíjtörvények változása miatt meghosszabbított kinevezése is az öregségi nyugdíjra való jogosultság időpontjáig szól? Milyen jogi lehetőségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha a munkáltató mégis korábban kívánja megszüntetni a jogviszonyát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4835. kérdés Rehabilitációs ellátásban részesülő személy felülvizsgálata
Mikorra várhatja a felülvizsgálatát az a magánszemély, aki 2011. december 31-ig rokkantsági, 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásban részesül, egy év múlva eléri a nyugdíjkorhatárt, és eddig még nem kapott értesítést a vizsgálatról? Automatikusan jogosult lesz öregségi nyugdíjra az életkor elérésekor, vagy mindenképpen meg kell várni a felülvizsgálatot?
4836. kérdés Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő férfi nyugellátása
Mikor mehet öregségi nyugdíjba az az 1955-ben született férfi, aki 2015. január óta nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére