Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó keresőképtelensége

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki heti 36 órás munkaviszonya mellett végzi vállalkozói tevékenységét, de a főállású munkahelyén hónapok óta táppénzen van? Tevékenységet betegsége miatt vállalkozóként sem tud végezni, kivétje pedig soha nem volt. Jogosult táppénzre egyéni vállalkozóként is annak ellenére, hogy járulékalap hiányában nem fizet társadalombiztosítási járulékot?
Részlet a válaszából: […] A heti 36 órás foglalkoztatásra vonatkozó feltétel teljesülése a táppénzfolyósítás tartama alatt ugyan valóban vitatható, de a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség szóba sem jöhet, hiszen mind a Tbj-tv., mind pedig a Szocho-tv. egyértelműen mentesíti e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó

Kérdés: Továbbra is főfoglalkozású kisadózónak kell tekinteni azt az egyéni vállalkozót, aki a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherviselést választotta, és az egyéni vállalkozása mellett alapított egy egyszemélyes kft.-t is, amelyben heti néhány órás munkaviszony keretében működik közre?
Részlet a válaszából: […] Azt, hogy a kft.-alapítást követően a kérdésben említett kisadózó főállásúnak, avagy nem főállásúnak minősül, a kft.-ben fennálló jogviszonya dönti el, aminek a kérdésben megadott információk alapján nem minden részlete egyértelmű.Tény, hogy a heti néhány órás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége van annak a nyugdíjas evás egyéni vállalkozónak, aki egy betéti társaságban is közreműködik, ahol megfizetik utána a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy egyidejűleg egyéni és társas vállalkozói, mégpedig - saját jogú nyugdíjas státuszára tekintettel - kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó jogviszonyban áll. A Tbj-tv. 38. §-ának (1) bekezdése értelmében több jogviszony egyidejű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó táppénze

Kérdés: Valóban jogosult táppénzre az egyéni vállalkozói jogviszonyára tekintettel az a személy, aki egyidejűleg társas vállalkozó is, és a havi minimális járulékfizetési kötelezettségének a társas vállalkozásában tesz eleget? Egyéni vállalkozóként nem vesz ki jövedelmet, és járulékot sem fizet.
Részlet a válaszából: […] Olvasónk által felvetett probléma ez év március 1-jétől vált "izgalmassá". Ezt megelőzően a válaszunk egyértelmű nem lett volna, hiszen az Eb-tv. R. 31. §-ának (8) bekezdése félreértelmezhetetlenül rendelkezett arról, hogy egyéni és társas vállalkozói jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége több munkaviszony esetén

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik annak az egyéni vállalkozónak, akinek van egy heti 30 és egy heti 10 órás munkaviszonya is? Kell minimumjárulékot fizetnie, vagy a két munka­viszony együttes munkaideje alapján csak a kivét után köteles megfizetni a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] Kifejezetten az ilyen esetre vonatkozó járulékfizetési szabályokat találhatunk a Tbj-tv. 31. §-ában, melynek (1) bekezdése úgy szól, hogy több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

Többes jogviszonyú, eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Hogyan alakul annak az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak a járulékfizetési kötelezettsége, aki egyben társas vállalkozó is?
Részlet a válaszából: […] A válasz attól függ, hogy a vállalkozó hogyan dönt: egyéni vagy társas vállalkozóként tesz-e eleget a havi minimális járulékfizetési kötelezettségének. Ez utóbbi választása esetén a tárgyév január 31-éig, illetve év közben keletkező többes jogviszonynál 15 napon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Többes jogviszonyú kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Valóban egyéni vállalkozóként köteles megfizetni a főállású kisadózók számára előírt havi 50 000 forint összegű tételes adót az a személy, aki egy betéti társaság kültagja is, de a cégben nem köteles személyes közreműködésre? Biztosítottá válik-e abban az esetben, amennyiben kültagként mégis végez tevékenységet a társaságban? Meg kell fizetni ebben az esetben a főfoglalkozású tagok utáni járulékot? Fizethető tagi jövedelem a részére?
Részlet a válaszából: […] Ami a felvetett probléma első részét illeti, Olvasónk helyesen határozta meg az említett személy biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét. Egyéni vállalkozóként főállású kisadózónak minősül, és e jogviszonya alapján havi 50 ezer forintos kata terheli....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 24.

Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Módosul-e a járulékalapja annak az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak, aki főfoglalkozásúként havi 150 ezer forint alapulvételével vállalta a járulékfizetést, de április 1-jétől rendelkezni fog egy főfoglalkozású munkaviszonnyal is?
Részlet a válaszából: […] Igen, jelentősen módosulnak a járulékfizetésikötelezettségek.A kérdésben "evás" egyéni vállalkozóról van szó, akifőszabály szerint a minimálbér (vagy garantált bérminimum, tehát havi 78 vagy94 ezer forint) alapulvételével köteles járulék (27 + 10 + 7,5) fizetésére,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Felmentési idejét töltő egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés:

Van-e járulékfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki munkaviszonya megszűnésével összefüggésben felmentési idejét tölti, illetve ezt követően passzív táppénzben részesül?

Részlet a válaszából: […]   A felmentési idő tartama alatt fennáll a heti 36 órás foglalkoztatás, így ezalatt nincs a vállalkozónak minimumjárulék-fizetési kötelezettsége. A Tbj-tv. 29. § (4) bekezdése pedig egyértelműen rendelkezik arról, hogy nem kötelezett az egyéni vállalkozó a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Nyugdíjjárulék járulékfizetési felső határ elérése esetén

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 9,5 százalékos nyugdíjjárulékot az evaalap 10 százaléka után annak az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozónak, aki a főállású munkaviszonyában már meghaladta az egyéni járulékfizetési kötelezettség felső határát?
Részlet a válaszából: […] A kérdés olyan pontot érint, amelynél ütközik azáltalánosnak mondható joggyakorlat és a törvényi szöveg. Általánosnak mondhatóugyanis az a gyakorlat, hogy az adott évi járulékfizetési felső határ összegébevalamennyi olyan kereset, jövedelem beszámít, amely után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.
1
2