Alkalmi foglalkoztatás időtartamának meghatározása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 284. számában (2015. szeptember 1.), 4825. kérdésszám alatt

Kérdés:

Hogyan kell meghatározni a foglalkoztatás napjainak a számát alkalmi foglalkoztatás esetén, ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama két naptári napot érint, például a foglalkoztatás kezdő időpontja március 1-je 20 óra, a foglalkoztatás vége március 2-a 2 óra?

Válasz (részlet): […]alkal­mazni. Ezeknek a szabályoknak a mellőzését a munkaviszony átmeneti jellege teszi indokolttá, melyeket a Mt. 203. §-a sorol fel. Tekintve, hogy közöttük az idézett 87. §-a nem szerepel, így annak előírásai érvényesek a kérdéses esetre is.   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 285. számában – 2015.11.24.) Észrevétel: A Társadalombiztosítási Levelek 284. számában megjelent 4825. kérdéssel kapcsolatban szeretnék észrevételt tenni. A válaszban azt a felvilágosítást adták, hogy március 1-jéről március 2-ra áthúzódó egyszerűsített foglalkoztatás esetén egy munkanapra kell bejelenteni a munkavállalót az Mt. 87. §-ának (1) bekezdés értelmében. Az Efo-tv. 8. §-ának (2) bekezdése a fizetendő közterhet naptári napokra állapítja[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére