tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

51. Társadalombiztosítási Levelek / 2005. január 25.

TARTALOM

918. kérdés Társadalombiztosítási jogszabályok változásai 2005-ben
Milyen fontos változások történtek a társadalombiztosítási jogszabályok vonatkozásában 2005. január 1-től?
Kapcsolódó tárgyszavak:
919. kérdés Személyi jövedelemadózás 2005. évi változásai
2005. évben melyek a személyi jövedelemadót érintő legfontosabb változások?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
920. kérdés Járulékkedvezmények
2004. év végén meglehetősen sok információ hangzott el arról, hogy a pályakezdők, illetve az 50 év feletti munkanélküliek alkalmazása esetén a társadalombiztosítási járuléknak csak a felét kell megfizetni. A január 1-jétől hatályos Tbj-tv.-ben erre nem találtunk utalást, holott szívesen élnénk ezzel a lehetőséggel.
921. kérdés Szakképzési hozzájárulás bt-beltag után
Kell-e szakképzési hozzájárulást fizetnie a betéti társaságnak az egyetlen beltag személyes közreműködése ellenértékeként fizetett jövedelem után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
922. kérdés Szakképző iskolai tanulók foglalkoztatása
Kell-e valamilyen közterhet fizetni 2004-ben, illetve 2005-ben egy korlátolt felelősségű társaságnál évközi szakmai gyakorlatukat töltő szakmunkástanulók részére kifizetett havi 7000 forint összegű jövedelem után abban az esetben, ha kötöttek tanulószerződést, illetve ha nem? Az eddigi gyakorlatban semmilyen közteherfizetés nem történt. Helyesen járt-e el a társaság? Folytatható-e a tanulók gyakorlati képzése kizárólag a gazdálkodó szervezet és az iskola közötti megállapodás alapján?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
923. kérdés Tagságra kötelezett pályakezdő
A tanulószerződéssel foglalkoztatott, szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló a Tbj-tv. 4. § n) pontja értelmében véleményünk szerint pályakezdőnek minősül. Néhány magánnyugdíjpénztár azonban nem így értelmezi a törvényt, és nem akarja záradékolni a belépési nyilatkozatokat a tanulószerződés megkötésének a napjával. Melyik álláspont a helyes?
924. kérdés Egyházi személy közterhei
Milyen társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettség áll fenn az egyházi személyek (lelkészek) tekintetében, és mi az alapja a fizetendő járulékoknak? Az egyházat mint foglalkoztatót terheli-e tételes eho-fizetési kötelezettség a lelkészek után? Különbözik-e az egyház tevékenységében egyházi és világi alkalmazottként résztvevők társadalombiztosítási helyzete?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
925. kérdés Biztonsági őrök foglalkoztatása
Lehet-e a biztonsági őröket megszakítás nélküli, készenlét esetén napi 24 órában foglalkoztatni? Munkakörük részben vagy egészben készenléti jellegűnek minősül-e? Amennyiben a készenlét teljes időtartamára megkapják a munkabérüket, fizetendő-e részükre bérpótlék, illetve bérpótlék fizetése esetén a kollektív szerződés meghatározhat-e átalánydíj-fizetést?
926. kérdés Baleseti táppénz összegének kiszámítása
Hogyan kell kiszámítani a baleseti táppénz összegét annak a 2004. március 2-től munkaviszonyban álló dolgozónak az esetében, aki 2004. október 21-én üzemi balesetet szenvedett, minek következtében október 22-től keresőképtelen beteg. 2004. szeptember havi munkabére 185 600 forint, amiből 5840 forint 1 nap szabadságra járó távolléti díj, 11 680 forint pedig túlóra.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
927. kérdés Német állampolgárságú ügyvezető jogviszonya
Kell-e a német állampolgárságú magánszemély által Magyarországon ellátott ügyvezető igazgatói teendőkért kapott díjazás után társadalombiztosítási járulékot, ehót, munkaadói járulékot fizetni, illetve nyugdíjjárulékot és munkavállalói járulékot vonni és fizetni abban az esetben, ha a magánszemély Németországban biztosított és ezt az E101-es nyomtatványon igazolta?
928. kérdés Munkáltató által rendezett vacsora közterhei
Egy cég 10 dolgozójából álló csapat egy háromnapos sportversenyen vett részt, amely előtt a cégvezetés valamennyi részvevőt vendégül látta egy vacsorán. A számla a cég nevére szól, és 10 adag ételt, illetve italt tartalmaz. Természetbeni juttatásnak minősül-e ez a vacsora, vagy összevonandó jövedelemként kell utána adót és járulékot fizetni?
929. kérdés Román állampolgárságú beltag jogviszonya
Egy frissen vásárolt szakkönyvben a magyar-román egyezmény szerint a román beltag személyes közreműködése biztosítást nem keletkeztet. Több helyről hallottuk, hogy 2004. május 1. után viszont a személyesen közreműködő tag is biztosított. Valóban változott a rendelkezés?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére