Munkanélküliként nem regisztrált 50 év feletti munkavállaló járulékai

Kérdés: Elszámolható-e valamilyen járulékkedvezmény egy ötven év feletti munkavállaló alkalmazása esetén, aki előzőleg nem regisztráltatta magát munkanélküliként?
Részlet a válaszából: […] ...álláskereső (azaz, akitaz állami foglalkoztatási szerv az elmúlt 16 hónapon belül legalább 12 hónapigálláskeresőként nyilvántartott) 50 év feletti munkavállaló Start Extra Kártyátválthat ki az adóhatóságnál. Start Extra Kártyával rendelkező munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

50 év feletti munkavállaló garantált bérminimuma

Kérdés: Figyelembe kell-e venni feltételként a középiskolai végzettséget vagy szakképzettséget, illetve azt, hogy a munkavállaló szakképzettséget igénylő munkakörben van-e foglalkoztatva a 316/2005. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés szerint az 50 év feletti munkavállalót garantált bérminimumként megillető felemelt minimumbér megállapításánál? Automatikusan a felemelt bérminimum illeti-e meg azt a szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott dolgozót, aki nem rendelkezik szakképesítéssel, de betölti az 50 életévét?
Részlet a válaszából: […] ...esetben a kötelező legkisebb munkabér 125 százaléka.A 316/2005. Korm.rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében az 50 év felettimunkavállalót garantált bérminimumként az ab), bb), cb) szereplő összeg illetimeg. A szabályt először arra a hónapra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

50 év feletti tartósan munkanélküli foglalkoztatása

Kérdés: Vonatkozik-e a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség az önkormányzati költségvetési intézményre is, amennyiben 2006. május 1-jétől 50 év feletti tartósan munka nélküli személyt alkalmaz? Hogyan lehet érvényesíteni a kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 7. § (1) bekezdés h) pontja egyértelműen fogalmaz- és nem tesz egyetlen foglalkoztatói kört érintően sem kivételt -, mikorkimondja, hogy nem kell tételes egészségügyi hozzájárulást fizetni az ötven évfeletti, tartósan álláskereső személy foglalkoztatása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 4.

50 év feletti tartós munkanélküli eho-ja

Kérdés: Meg kell-e fizetni 2006-ban a tételes egészségügyi hozzájárulást az után az 50 év feletti, tartósan munka nélküli személy után, akit 2005. február 1-jétől napi 6 órás részmunkaidőben foglalkoztat egy társaság? 2005. évben az Eho-tv. 7. § (h) bekezdése alapján a cég nem fizetett utána tételes eho-t, mivel a dolgozó megfelelt a 10. § (4) bekezdésében megfogalmazott tartósan munkanélküli kritériumnak.
Részlet a válaszából: […] Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást azután az ötven év feletti személy után, aki a foglalkoztatását közvetlenülmegelőzően legalább hat hónapig a megyei (fővárosi) munkaügyi központ általnyilvántartott álláskereső volt. A tételes egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 18.

Járulékkedvezmények

Kérdés: 2004. év végén meglehetősen sok információ hangzott el arról, hogy a pályakezdők, illetve az 50 év feletti munkanélküliek alkalmazása esetén a társadalombiztosítási járuléknak csak a felét kell megfizetni. A január 1-jétől hatályos Tbj-tv.-ben erre nem találtunk utalást, holott szívesen élnénk ezzel a lehetőséggel.
Részlet a válaszából: […] ...továbbfoglalkoztatását,- amennyiben szakképesítéssel rendelkezik, akkor ennekmegfelelő munkakörben kerüljön sor az alkalmazására.Az 50 év feletti tartósan munkanélküliek alkalmazása eseténviszont már nem jár automatikusan a járulékkedvezmény. Ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 25.