Angliából hazaköltöző magyar állampolgár GYED-e

Kérdés: Jogosult lesz Magyarországon GYED-re az a magyar állampolgárságú nő, akinek a gyermeke 2023 augusztusában született, a jelenlegi munkaviszonya Angliában 2015-ben kezdődött, de 2024. január 31-én megszüntetésre kerül? Az érintett a külföldi jogviszony megszüntetése után visszaköltözik Magyarországra és itthon létesít munkaviszonyt.
Részlet a válaszából: […] Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (Kilépési Megállapodás) hatálya alá tartozik – többek között – az az uniós állampolgár, aki 2021....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Munkaidő

Kérdés:

Mennyi lehet a maximális napi munkaidő? Mennyi túlórát rendelhet el a munkáltató, ha váratlanul egy nagy megrendelést kapott?

Részlet a válaszából: […] A munkavállalót lehet teljes napi munkaidőben, részmunkaidőben, illetve kötött és kötetlen munkarendben foglalkoztatni.A teljes napi munka lehet általános vagy hosszabb napi teljes munkaidő. Az általános teljes napi munkaidő napi 8 óra, amit a munkavállaló hozzájárulásával fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Egyesült Királyságban szerzett biztosítási előzmény

Kérdés: Jogosult CSED-re és GYED-re egy édesanya, aki 2021. december 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előtte 2021. február 1-jétől november 20-ig az Egyesült Királyságban volt biztosított, és 2022. szeptember 8-án szült? A munkavállaló a szülés napjától igényelte a CSED-et.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 40. §-ában foglaltak értelmében az a nő jogosult csecsemőgondozási díjra, aki a biztosításának tartama alatt szült, s gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Jelen esetben az anyának Magyarországon 281 nap biztosításban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Szülés külföldi előzménnyel

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a kismama, aki 2020-ban érettségizett, szeptemberben férjhez ment, 2021. januárban Angliába költözött, ahol 2021. február 1-jétől május 31-ig munkaviszonyban dolgozott, júniusban azonban hazaköltözött, és első gyermekét 2021. október 15-re várja? Az érintett 2021. július 5-től Magyarországon munkaviszonyba áll, korábban itthon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal nem rendelkezett.
Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg a CSED-jogosultságnak a feltételeit.Főszabály, hogy csecsemőgondozási díjra az a nő jogosult, akinek a gyermeke a biztosításának tartama alatt születik, és a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Jogosult az a nő is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Távmunka angol munkáltató részére

Kérdés: Be kell jelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére annak a magyar állampolgárnak, akit egy angol cég fog alkalmazni főfoglalkozású munkaviszonyban, de a munkát távmunkában, a magyarországi lakóhelyéről fogja végezni, és interneten tartja a kapcsolatot a foglalkoztatójával?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalásnak ez a formája egyre gyakoribb, hiszen a digitális eszközök és hátterek fejlődésével egyre több munka elvégezhető telefon, e-mail és internetes elérhetőséggel egy másik országból, ahonnan mind a kollégákkal, mind az ügyfelekkel aktívan tartható a kapcsolat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Biztonsági őrök munkaidő-beosztása

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha egy bankban éjjel-nappali őrzést végző biztonsági őrök munkaidejét úgy osztja be, hogy a beosztás szerinti munkavégzés napjain reggel 07.00-től 19.00 óráig 12 óra munkaidő, ezt követően 19.00 órától másnap 07.00 óráig 12 óra ügyelet? Az ügyelet idején a bank nincs nyitva, az őrök időnként körbejárják a területet, egyébként pihennek. Az ügyelet idejére a munkavállalók 40 százalékos pótlékot kapnak.
Részlet a válaszából: […] A kérdést egyrészről a munkaidő-beosztás és ügyeletelrendelés, másrészt a díjazás jogszerűségét illetően is szükséges megválaszolni. A munkaidő-beosztás szabályai szerint a munkavállaló beosztás szerintia) napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra,b) heti munkaideje...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Dél-koreai állampolgárságú munkavállaló közterhei

Kérdés: Helyesen jár-e el az a belföldi székhelyű társaság, amely Magyarországon bejelentett lakással rendelkező dél-koreai állampolgárságú tagja után, aki 2007. június 1-je óta munkaviszonyban áll a társasággal, nem fizeti meg sem a társadalombiztosítási, sem a munkaadói járulékot, sem a szakképzési hozzájárulást, kizárólag a tételes ehót? A munkavállaló havi számfejtett munkabére 900 000 forint, amelyből kizárólag a személyi jövedelemadó és a különadó kerül levonásra. Milyen közterheket kell megfizetni 2010-ben ez után a munkavállaló után?
Részlet a válaszából: […] Figyelembe véve a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaságközött a szociális biztonságról szóló egyezmény (2006. évi LXXIX. törvény)szabályait, a koreai állampolgárságú személy a magyar társadalombiztosításhatálya alá tartozik, ennek következtében a belföldi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 1.

Készenléti jellegű munkakörben dolgozók munkaideje

Kérdés: Készenléti munkakörben beleszámít-e a munkaidőbe a munkaközi szünet, illetve egy bank őrzése esetén a nyitvatartási idő utáni szolgálatteljesítés megfelel-e a készenléti jellegnek?
Részlet a válaszából: […] Először tisztázni kell, hogy mi minősül készenlétijellegnek. Készenléti jellegű munkakör az olyan munkakör, amelyben– a munkakörbe tartozó feladatok jellegéből adódóan -hosszabb időszak alapulvételével – a rendes munkaidő legalább egyharmadábannincs munkavégzés, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 17.

Biztonsági őrök készenléti jellegű munkaköre

Kérdés: Valóban lehetséges-e 2007. július 1-jétől a biztonsági őrök készenléti jellegű munkakörben, napi 12 órában történő alkalmazása? Mikortól számít alacsony intenzitásúnak a munkavégzés? Alkalmazható-e a következő munkaidő-beosztás a heti 60 órás munkavégzésre: hétfőn és csütörtökön 24 órát, vasárnap 12 órát dolgozik a munkavállaló, kedden, szerdán, pénteken és szombaton pihenőnapja van? Kell-e délutános, illetve éjszakai pótlékot fizetni, vagy túlórát számfejteni? Kell-e valamilyen pótlékot számfejteni, ha munkaszüneti napra, ünnepnapra esik a munkanapjuk? Alkalmazható-e a garantált havi 86 300 forint összegű bérminimum a munkaórák számától függetlenül?
Részlet a válaszából: […] A vagyonőr, biztonsági őr a FEOR-besorolás szerint az 5366.alá tartozik. E munkakör betöltéséhez szakképzettség szükséges. A szakképesítésOKJ-száma 31 861 01, amiből szintén kiderül, hogy középszintű szakképesítésrőlvan szó, amely alapfokú iskolai végzettségre épül....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

Átmeneti és rendszeres szociális járadék

Kérdés: Milyen ellátásra lehet jogosult az az 58 éves biztonsági őr, akinek 40 százalékos mértékű egészségkárosodást állapítottak meg, és jelenlegi munkahelyén nem tudja a munkáját ellátni?
Részlet a válaszából: […] 2008. január 1-jétől megváltoztak az átmeneti járadék,rendszeres szociális járadék és a bányász dolgozók egészségkárosodásijáradékának igénybevételére vonatkozó szabályok, a megváltozott munkaképességűdolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.
1
2