Biztonsági őrök munkaidő-beosztása

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha egy bankban éjjel-nappali őrzést végző biztonsági őrök munkaidejét úgy osztja be, hogy a beosztás szerinti munkavégzés napjain reggel 07.00-től 19.00 óráig 12 óra munkaidő, ezt követően 19.00 órától másnap 07.00 óráig 12 óra ügyelet? Az ügyelet idején a bank nincs nyitva, az őrök időnként körbejárják a területet, egyébként pihennek. Az ügyelet idejére a munkavállalók 40 százalékos pótlékot kapnak.
Részlet a válaszából: […] A kérdést egyrészről a munkaidő-beosztás és ügyeletelrendelés, másrészt a díjazás jogszerűségét illetően is szükséges megválaszolni. A munkaidő-beosztás szabályai szerint a munkavállaló beosztás szerintia) napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra,b) heti munkaideje...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Biztonsági őrök készenléti jellegű munkaköre

Kérdés: Valóban lehetséges-e 2007. július 1-jétől a biztonsági őrök készenléti jellegű munkakörben, napi 12 órában történő alkalmazása? Mikortól számít alacsony intenzitásúnak a munkavégzés? Alkalmazható-e a következő munkaidő-beosztás a heti 60 órás munkavégzésre: hétfőn és csütörtökön 24 órát, vasárnap 12 órát dolgozik a munkavállaló, kedden, szerdán, pénteken és szombaton pihenőnapja van? Kell-e délutános, illetve éjszakai pótlékot fizetni, vagy túlórát számfejteni? Kell-e valamilyen pótlékot számfejteni, ha munkaszüneti napra, ünnepnapra esik a munkanapjuk? Alkalmazható-e a garantált havi 86 300 forint összegű bérminimum a munkaórák számától függetlenül?
Részlet a válaszából: […] ...vagyonőr, biztonsági őr a FEOR-besorolás szerint az 5366.alá tartozik. E munkakör betöltéséhez szakképzettség szükséges. A szakképesítésOKJ-száma 31 861 01, amiből szintén kiderül, hogy középszintű szakképesítésrőlvan szó, amely alapfokú iskolai végzettségre épül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó betegsége

Kérdés: A 2005. évi CXXXIII. tv. szerint az őrzés-védelem tevékenység egyéni vállalkozói jogviszonyban is folytatható. Ebben az esetben betegség esetén a betegszabadságnak megfelelő szabadság jár. Mi ez pontosan, és hogyan kell számolni?
Részlet a válaszából: […] A személy- ésvagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól a 2005. éviCXXXIII. tv. rendelkezik. A törvény 1. § (1) bekezdése értelmében e törvényhatálya az egyéni, valamint a társas vállalkozás keretében végzett személy- ésvagyonvédelmi, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 31.

Munkaidőkeretben foglalkozatott dolgozók juttatásai

Kérdés: Portás-biztonsági őröket foglalkoztat egy cég havi munkaidőkeretben, napi 8 óra figyelembevételével (pl. 22 munkanap x 8 óra = 176 óra munkaidőkeret). A műszakbeosztás 12 és 24 órás műszakokban történik. Ha egy dolgozó a fizetett ünnepnapon a beosztása szerint nem dolgozik, kell-e ünnepet számfejteni, illetve ha a fizetett ünnepen dolgozik, jár-e erre az időre külön műszakpótlék? Ha a beosztása szerint a ledolgozott munkaideje nem éri el a megállapított havi munkaidőkeret mértékét, az így kiesett időre kell-e pl. állásidőt elszámolni, illetve, ha többet dolgozik a megállapított munkaidőkeretnél, kell-e túlórát elszámolni? A fizetett szabadságokat hogyan kell részükre kiadni? (Mely napokra és milyen óraszámmal?) A betegszabadságot milyen napokra és milyen óraszámmal kell számfejteni (8 órával kell számolni, vagy a beosztása szerinti 12, ill. 24 órával)? Táppénz esetén minden naptári napra kaphat táppénzt?
Részlet a válaszából: […] A munkaszüneti napon történő munkavégzésre vonatkozóelőírásokat az Mt. 125. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések értelmében munkaszüneti napon - a 127. § (1)bekezdésének második mondatában meghatározott kivétellel - a munkavállaló csaka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Biztonsági őrök foglalkoztatása

Kérdés: Lehet-e a biztonsági őröket megszakítás nélküli, készenlét esetén napi 24 órában foglalkoztatni? Munkakörük részben vagy egészben készenléti jellegűnek minősül-e? Amennyiben a készenlét teljes időtartamára megkapják a munkabérüket, fizetendő-e részükre bérpótlék, illetve bérpótlék fizetése esetén a kollektív szerződés meghatározhat-e átalánydíj-fizetést?
Részlet a válaszából: […] ...vagyonbiztosítási szempontot, jelleget is.A fentiekre figyelemmel a kérdéses esetben a rendelkezésreálló adatokra is figyelemmel a biztonsági őrök munkaköre készenléti jellegűmunkakörnek minősíthető.A fentiekre figyelemmel a kérdéses esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 25.