Nők kedvezményes nyugdíjának összege

Kérdés: Csökkentett összegben fogják megállapítani a nyugdíjat abban az esetben, ha a 40 év jogosultsági idő megszerzése után az igénylő azonnal igénybe veszi a nyugellátást, de a nyugdíjkorhatárt majd csak 8 év múlva tölti be?
Részlet a válaszából: […] ...időnek minősülnek. Ilyen időtartamok például a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékkal szerzett szolgálati idő vagy a munkanélküli-segély, az álláskeresési támogatás, a munkanélküli-járadék, a vállalkozói járadék, a nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Munkanélküli-ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítása annak a mezőgazdasági őstermelőnek, akinek 2021. november 30-án megszűnt a munkaviszonya, munkanélküli-ellátást igényelt 2022. február 7-től, majd igénybe szeretné venni a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, tekintettel arra, hogy a nyugdíjkorhatár betöltéséig még egy éve van hátra? Folytathatja az őstermelői tevékenységét továbbra is az álláskeresési ellátások mellett abban az esetben, ha az éves bevétele nem éri el az 1 millió forintot?
Részlet a válaszából: […] ...lássuk a nyugdíj előtti munkanélküli--ellátás és az őstermelői tevékenység viszonyát. Az Flt. 58. § (5) bekezdése e) pontjának 2. alpontja értelmében a mezőgazdasági őstermelői tevékenység akkor minősül keresőtevékenységnek, ha az abból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Folyamatos biztosítási idő igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a táppénz számfejtése során a kifizetőhely a munkaügyi központok által kiállított igazolást a folyamatos biztosítási jogviszony igazolására, tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet miatt a tb-kiskönyvbe nem pecsételik be a munkanélküli-ellátás időtartamát? Amennyiben az igazolás nem elegendő, mi a kifizetőhely teendője ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...igazolja. Lehetséges, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel a kevesebb személyes megjelenés érdekében mellőzik a bejegyzést. Helyette a munkanélküli--ellátás folyósítási időtartamáról igazolást adnak ki.A munkavállalónak az igazolást az új foglalkoztatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Nyugdíj előtti munkanélküli-segély

Kérdés: Jogosult nyugdíj előtti munkanélküli-segélyre az a személy, aki egyébként már jogosult lenne nyugellátásra, de egyelőre személyes okból nem szeretné igénybe venni azt?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 30. §-ának (1) bekezdése értelmében nyugdíj előtti álláskeresési segélyre az az álláskereső jogosult, akia) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Felmondás egészségkárosodott munkavállalónak

Kérdés: Kötelező a munkáltatónak kezdeményeznie a felmondást abban az esetben, ha a 35 éve folyamatosan az alkalmazásában álló munkavállalója egészségi állapota annyira megromlott, hogy a munkakörét már nem tudja ellátni, a munkáltató pedig más munkakört nem tud felajánlani a részére? Az 1961 májusában született dolgozó jelenleg rokkantsági ellátásban, fogyatékossági ellátásban és táppénzben is részesül, az állapota alapján 70 százalékos egészségkárosodását állapították meg. A táppénzre való jogosultság 2021. június hónapban lejár. Jogosult a munkavállaló az Mt. 69. §-a szerinti 30+60 nap felmondási időre, valamint végkielégítésként az Mt. 77. §-a szerinti 6 havi távolléti díjra? Érdemes esetleg várnia a munkáltatónak a felmondással addig, ameddig a munkavállaló eléri a nyugdíjkorhatárt? A munkáltató egy szakmai előadáson úgy értesült, hogy munkajogi szempontból a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló is nyugdíjasnak minősül, vagyis indoklás nélkül fel lehet mondani neki. Ha ez így van, akkor munkáltatói felmondás esetén sem jár a munkavállalónak a felmondási és felmentési idő?
Részlet a válaszából: […] ...mely jelen esetben a munkaviszony hossza miatt 30+60, azaz 90 nap lenne.A másik álláspont alapján a megnövekedett felmondási idő a munkanélkülivé válást követő bizonytalan időszak kiküszöbölését szolgálja, míg egy nyugdíjas (vagy rokkantsági ellátásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Nyugdíj összege

Kérdés: Hogyan fogják kiszámolni a nyugdíj összegét egy 1956-ban született és 38 év szolgálati idővel rendelkező személynek, aki jelenleg munkanélküli, és a nyugdíjkorhatár eléréséig előreláthatóan már nem is fog dolgozni?
Részlet a válaszából: […] Az első és legfontosabb dolog, amit az öregségi nyugdíj összegéről tudni kell, hogy az a nyugdíjjárulék alapját képező átlagkereset összegéhez és az elismert szolgálati időhöz igazodik. A nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetet főszabály szerint az 1988. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Nyugdíj összege

Kérdés: Milyen összegű nyugdíjra számíthat az a személy, aki 2020. november hónapban tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárát, közel 50 év szolgálati idővel rendelkezik, de a munkabérei viszonylag alacsonyak voltak?
Részlet a válaszából: […] ...nagysága mellett a nyugdíj összegét még olyan tényezők befolyásolják, mint a bérezett napok száma, a táppénz időtartama, az esetleges munkanélkülivé válás időtartama, a munkanélkülivé válás időtartamára kapott ellátás összege, a valorizációs szorzószámok,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Álláskeresési támogatásban részesülő nő szülése

Kérdés: Jogosult táppénzre az a kismama, aki 2020. május hónap végéig álláskeresési támogatásban részesül és veszélyeztetett terhes? Milyen ellátásokat kaphat a gyermek születése után, amelynek várható időpontja 2020. július 5.?
Részlet a válaszából: […] ...munkanélküli-ellátásban részesülő személy az ellátás folyósításának időtartama alatt biztosítottnak minősül.A táppénzjogosultság feltétele azonban nemcsak a biztosítás, hanem az is, hogy a biztosított a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Jogosultsági idő

Kérdés: Figyelembe vehető a jubileumi jutalom és a végkielégítés jogosultsági időként a nők kedvezményes nyugdíjának megállapítása során annak az igénylőnek az esetében, aki 1980. október 7-én kezdett dolgozni, így 2020. október 6-án meglenne a 40 éve, de 37 év köztisztviselői munkaviszony után 3 hónapig munkanélküli-járadékban, majd 3 hónapig foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült, és azóta folyamatosan dolgozik? Az érintett 3 gyermekével összesen 5 és fél hónapig GYED-ben és GYES-ben részesült. A jubileumi jutalomból és a végkielégítésből a nyugdíjjárulék levonásra került.
Részlet a válaszából: […] Szolgálati, illetve jogosultsági időként - a Tny-tv. 37. §-ának (1) bekezdése értelmében - csak a biztosítási jogviszonyban töltött idő vehető figyelembe, feltéve, hogy az erre az időszakra előírt nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták. Az említett juttatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Nyugdíj összege

Kérdés: Jelentősen változtathat a várható nyugdíj összegén egy újonnan létesített főállású munkaviszony annak a jelenleg 62 éves férfinak, aki 47 év elismert szolgálati idővel rendelkezik, és már egy éve nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül?
Részlet a válaszából: […] ...(akár 5-10 százalékkal) befolyásolni, ha jelentősen eltérő jövedelmi viszonyokkal jár, mint a korábbi évek átlaga.A nyugdíj előtti munkanélküli-segély folyósításának ideje szolgálati időnek minősül ugyan, ám összegét a nyugdíj számításánál csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.
1
2
3
22