Munka nélküli személy nyugdíjazása

Kérdés: Ki kezdeményezheti, illetve hol kell kezdeményezni a munka nélküli személy korlátozott összegű előrehozott öregségi nyugdíjának igénylését abban az esetben, ha a korábbi foglalkoztatója megszűnt?
Részlet a válaszából: […] ...életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesül.Figyelemmel a kérelmező munkanélküli státuszára, fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy az álláskeresők pénzbeli támogatása, így az álláskeresési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

Regisztrált munkanélküli közterhei

Kérdés: Regisztrált munkanélkülinek kell-e valamilyen társadalombiztosítási járulékot fizetnie maga után, vagy a munkaügyi központ megfizeti ezeket a közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az álláskeresésitámogatásban, azaz az álláskeresési járadékban, keresetpótló juttatásban,vállalkozói járadékban, valamint munkanélküli-járadékban, álláskeresést ösztönzőjuttatásban, nyugdíj előtti álláskeresési segélyben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.
Kapcsolódó címkék:  

Álláskeresési támogatásban részesülő munkanélküli egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Be kell-e jelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére annak a munka nélküli személynek, aki regisztráltatta magát a munkanélküli-központban, és álláskeresési támogatásra vált jogosulttá?
Részlet a válaszából: […] Egészségügyi szolgáltatási járulékot az a belföldi személyköteles fizetni, aki nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra egyébjogcímen sem jogosult [Tbj-tv. 39. § (2) bekezdése]. Tekintettel arra, hogy aTbj-tv. 5. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Munkanélküli-ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő szülése

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az az őstermelő, aki napi 6 órás munkaviszonyban állt, amely megszűnt, majd munkanélküli-ellátásra ment el, amely április végéig jár neki, s közben terhes lett, és a szülés várható ideje 2011. augusztus 20-a? Az őstermelésből származó bevétele nem érte el a 600 000 Ft-ot.
Részlet a válaszából: […] ...alapján stb.) végez munkát, vagy választott tisztségviselő. Ebből következik, hogy ha az őstermelő munkaviszonytlétesít, vagy munkanélküli-ellátásban részesül, mint őstermelő erre azidőtartamra nem biztosított. (Ennek a járulékfizetés szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Munka nélküli személy korengedményes nyugdíja

Kérdés: Beadhatja-e a korengedményes nyugdíjigényt egy munka nélküli személy, és ha igen, hogyan? Az igénylő 2010. január 3-án betöltötte a 57. életévét.
Részlet a válaszából: […] Munka nélküli személy nem jogosult korengedményes öregséginyugdíjra, hiszen esetében nem állhat elő az a helyzet, hogy a munkáltatómegállapodik a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról. Akorengedményes nyugdíjra vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 4.
Kapcsolódó címkék:  

Táppénz munkanélküli-járadék ideje alatt

Kérdés: Szüneteltetik-e a munkanélküli-járadék folyósítását annak az igénylőnek az esetében, aki a határozat szerint 2009. október 19-től 2010. május 31-ig részesül az ellátásban, de 2010. március 25-től április 2-ig betegsége miatt kórházban volt, és a gyógyulása előreláthatólag hosszabb időt vesz igénybe, ezért táppénzt igényel?
Részlet a válaszából: […] ...keresőképtelenség időtartamára a munkanélküli-járadékfolyósítását nem szüneteltetik, mivel táppénzre nem jogosult. A hatályostörvényi rendelkezés szerint táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállásaalatt, vagy annak megszűnését követő első, második...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 4.

Nappali tagozaton végzett pályakezdő munkanélküli járuléka

Kérdés: Meddig érvényes a taj-kártyája annak a 2009. június 23-án nappali tagozaton végzett pályakezdőnek, aki jelenleg munkanélküli? Kell-e fizetnie, és ha igen, mikortól annak érdekében, hogy jogosult legyen egészségügyi szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 16/A. §-a értelmében a tanuló, illetve hallgató atanulói jogviszony, illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől adiákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyiszolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.
Kapcsolódó címkék:  

Regisztrált munkanélküli szülése

Kérdés: Jogosult lesz-e gyermeke születését követően bármilyen támogatásra az a 2009. július 21. óta regisztrált munkanélküli, akinek a részére 270 napra állapítottak meg álláskeresési támogatást, 2009. május óta terhes, 2006. július 27-től 2008. május 23-ig, majd 2008. június 3-tól 2009. május 26-ig munkaviszonyban állt, és 2009. március 21-től 2009. június 20-ig táppénzen volt (május 27-től június 20-ig passzív táppénzen)? Mi lesz az alapja az ellátásoknak, ha a bruttó éves jövedelem 2007. évben 1 572 000 forint, 2008. évben 2 247 280 forint, 2009. január hóban 172 429 forint, februárban 170 000 forint, márciusban pedig 115 304 forint volt? Mennyi időre kaphat ellátást a leendő édesanya?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy az ellátásokról lehessen dönteni, először abiztosítási kötelezettségét kell megállapítani. A Tbj-tv. 5. § (1) bekezdésének d) pontja értelmébenbiztosított az álláskeresési támogatásban részesülő személy. (A biztosításacsak arra az időtartamra áll fenn...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 27.

Bt.-beltag munkanélküli-ellátása

Kérdés: Igénybe vehet-e munkanélküli-ellátást egy betéti társaság beltagja, aki 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett, de a munkáltatója megszűnt? Kell-e valamilyen járulékot fizetnie a beltagsága miatt? Teljeskörűen biztosított lesz-e a munkanélküli-ellátás ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] Az utolsó kérdésre a válasz igen. A Tbj-tv. 5. § (1)bekezdésének d) pontja értelmében az álláskeresési támogatásban részesülőszemély biztosítottnak minősül, ami azt jelenti, hogy a társadalombiztosításvalamennyi ellátására jogot szerezhet. Az álláskeresési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Egyéni vállalkozó munkáltató járulékkedvezménye

Kérdés: Igénybe veheti-e a 3 hónapos, regisztrált munkanélküli foglalkoztatása után a járulékkedvezményt az egyéni vállalkozó munkáltató is?
Részlet a válaszából: […] A járulékkedvezmény egy, a foglalkoztatás bővítése ésrugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX.tv. által idén bevezetett új állami támogatási forma, amely a mikro-, kis- ésközépvállalkozások, valamint a civil szervezetek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 17.
1
2