Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz a 100 százalékos baleseti táppénzre az a munkavállaló, akit a munkahelyén 2024. február 2-án baleset ért, amiről baleseti napló készült?
Részlet a válaszából: […] Az Mvt. alapján a munkáltató minden tudomására jutott balesetet köteles kivizsgálni. A baleset üzemi jellegét és a baleseti táppénzre való jogosultságot a társadalombiztosítási jogszabályok alapján kell elbírálni, nem az dönti el, hogy a balesetről baleseti napló készült.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Baleseti táppénz két biztosítási jogviszony esetén

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az a munkavállaló, aki "A" munkáltatónál 2015-től dolgozik 6 órás munkaviszonyban, "B" munkáltatónál pedig 2020-tól napi 4 órás munkaviszonyban, és 2022. november 28-án a "B" munkáltatótól hazafelé menet közúti balesetet szenvedett? A dolgozó 5 napig kórházi kezelésben részesült, és jelenleg is keresőképtelen. Melyik munkáltatónál kell leadnia a kórházi igazolást és a keresőképtelenségről szóló igazolásokat?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló két munkáltatónál fennálló munkaviszonya alapján egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonnyal rendelkezik. Mivel mindkét jogviszonyában keresőképtelen, ezért mindkét jogviszonyában jogosult ellátásra, de nem azonosra.Az Eb-tv. 52. §-ában foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Baleseti táppénz alapja

Kérdés: Mi lesz a baleseti táppénz alapja abban az esetben, ha a dolgozó az első baleseti táppénzre való jogosultság megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon üzemi baleset következtében újból keresőképtelenné vált? Mi lesz a többedszerre is ugyanazon üzemi baleset következtében újbóli keresőképtelenné válás esetén a táppénz alapja, ha minden további keresőképtelenség az első jogosultság megszűnését követő 180 napon túli, de a közvetlenül megelőző ugyanazon balesetitáppénz- jogosultság megszűnését követő 180 napon belüli? Hasonlítani kell a legújabb alapot a megelőző alaphoz vagy a megelőző alapok bármelyikéhez?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 55. §-ában foglaltak rendelkeznek a baleseti táppénzről. Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítása fennállása alatt vagy annak megszűnését követő harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik. Jogosult baleseti táppénzre a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. december 2-án szenvedett üzemi balesetet, amely miatt 2020. január 6-ig keresőképtelen állományban volt?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kérdésből több fontos információ hiányzik ahhoz, hogy pontos választ tudjunk adni. Nem tudjuk, hogy a munkavállalónak mikortól van biztosítási ideje, hol történt a balesete, illetve hogy a balesetet a munkáltató kivizsgálta-e.Ezért röviden tájékoztatjuk, hogy mi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Üzemi baleset

Kérdés: Üzemi balesetnek minősítheti a kifizetőhely az alábbi esetet? Egy munkaruha és védőruha viselésére kötelezett munkavállaló az öltözőbe menet, reggel háromnegyed hatkor megbotlott, elesett, és eltört a lába, mentővel szállították kórházba. A dolgozó munkaidejének a kezdete reggel 6 óra, azaz a baleset idején még nem kezdte el a munkát.
Részlet a válaszából: […] Az Mvt. szerinti munkabaleset és a társadalombiztosítási szabályozás szerinti üzemi baleset meghatározása eltérő. Az üzemi baleset fogalma tágabb. Az Eb-tv. 52. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján – többek között – üzemi baleset az a baleset, amely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Baleseti táppénz időtartama

Kérdés: Meddig folyósítható a baleseti táppénz annak a munkavállalónak, aki 2017. december 11-től áll jelenlegi foglalkoztatója alkalmazásában, korábban 2016. december 7-től 2017. december 6-ig baleseti táppénzben részesült, és 2018. május 10-től korábbi üzemi balesetéből eredően ismét keresőképtelenné vált, és előreláthatólag hosszú ideig keresőképtelen marad?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 55. §-ának (1b) bekezdése értelmében a biztosított baleseti táppénzre jogosult akkor is, ha ugyanabból a balesetből eredően ismételten keresőképtelenné válik. A (3) bekezdésben foglaltak alapján a baleseti táppénz az előzetes biztosítási időre és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Táppénz alapjának megállapítása megbízási jogviszonyban

Kérdés: Hogyan kell meghatározni az adott időszakra vonatkozó jövedelmet egy megbízási jogviszonyban álló személy esetében, ha a megbízása szeptember hónapban kezdődött, de csak októberben fejeződött be, és a megbízási díj számfejtése is csak ekkor történt meg? Szeptemberi vagy októberi jövedelemként kell figyelembe venni a megbízási díjat ebben az esetben a baleseti táppénz alapjának megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a két leglényegesebb kérdésről, a keresőképtelenség időtartamáról, valamint a megbízás időtartamáról nincs tudomásunk, ezért először általánosságban mutatjuk be a szabályokat. A pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz összegének megállapításánál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Baleseti táppénz alapja

Kérdés: Milyen jövedelem alapulvételével állapíthatja meg a baleseti táppénzt a kifizetőhely annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. október 1-jétől 2016. május 31-ig szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulóként tanulószerződéssel dolgozott a cégnél, 2016. június 7-től munkaviszonyban áll, és 2016. szeptember 6-án üzemi balesetet szenvedett? A munkavállaló a munkaviszonya kezdetétől a balesetet megelőző napig jövedelemben részesült.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló biztosítottnak minősül. Ennek következtében a dolgozó folyamatos biztosításának kezdete 2014. október 1.Az egészségbiztosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Baleseti táppénz alapja

Kérdés: Milyen jövedelem lesz a baleseti táppénz alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2016. április 6-tól áll a munkáltató alkalmazásában napi 8 órás munkaviszonyban 1000 forint/óra munkabérért, és 2016. július 5-én munkavégzés közben balesetet szenvedett? A keresőképtelenségről szóló igazoláson a keresőképtelenség első napja július 5., de erre a napra a munkavállaló munkabért kapott, mert a baleset a munkavégzés hatodik órájában történt, ezért a baleseti táppénzre július 6-tól jogosult. A munkavállaló előző jogviszonya 2015. június 16-án szűnt meg.
Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg, hogy a baleseti táppénz összegének megállapításához mi az irányadó és mi a számítási időszak. Jelen esetben mind az irányadó, mind a számítási időszak a 2016. április 6-tól 2016. április 30-ig terjedő időtartam. Mivel ezen időtartamon belül nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki munkába indult, de a társasházuk lépcsőházában elesett, és eltört a lába?
Részlet a válaszából: […] Üzemi balesetnek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába menet, vagy onnan lakására menet közben szenved el. Ez az úti baleset (Eb-tv. 52. §).Üzemi balesetnek kell tekinteni azt a balesetet is, amely a társasházban lévő lakások tulajdonosainak a közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.
1
2
3
4