tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

49. Társadalombiztosítási Levelek / 2004. december 14.

TARTALOM

878. kérdés Megszakítás nélküli munkarend
Egy szórakoztatótevékenységet folytató betéti társaságnál a nyitvatartási idő délelőtt 11.00 órától másnap hajnali 03.00 óráig tart. Az Mt. 118. § (2) bekezdés szerinti 6 órát meghaladja a zárvatartási idő. Ebben az esetben a munkavállalók milyen munkarendben dolgozóknak minősülnek, és hogyan kell részükre a délutáni, illetve az éjszakai műszakpótlékot elszámolni? Hogyan kell részükre a heti pihenőnapokat kiadni? Az egység egy bevásárlóközpont területén üzemel, de a nyitvatartási idő nem esik egybe teljesen a bevásárlóközpont nyitvatartási idejével. Törvényesen alkalmazhatóak-e a megszakítás nélküli munkarendre vonatkozó előírások?
Kapcsolódó tárgyszavak:
879. kérdés Felmondás táppénzes időszak alatt
Mikor és milyen feltételekkel lehet felmondani:a) a táppénzes időszak alatt?b) a táppénzes időszakot követően?Milyen mértékű bérfizetések kötelezőek ezekben az esetekben? Milyen szabályokat, illetve eljárásokat alkalmazhat a munkáltató, ha dolgozója 3-10 napos váltásokkal hol dolgozik, hol táppénzen van?
Kapcsolódó tárgyszavak:
880. kérdés Táppénzes állomány megszakítása
Egy 2003. december 15-től folyamatosan keresőképtelen állományban lévő főállású munkavállaló, akinek leszázalékolása is várható, 2004. március 24-én (1 nap) szabadságot vett ki, mivel nem jelentkezett háziorvosánál csak a következő napon. Meddig jogosult táppénzre az egy nap megszakítás miatt? A munkáltatónak van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége a háziorvos, illetve az OEP felé?
Kapcsolódó tárgyszavak:
881. kérdés Betegszabadság szabadság ideje alatt
Szabadságot vagy betegszabadságot kell elszámolni a 2004. augusztus 4-től augusztus 6-ig tartó időtartamra abban az esetben, ha egy munkavállaló 2004. augusztus 2-től augusztus 6-ig igényelt szabadságának ideje alatt 2004. augusztus 4-én megbetegedett, és az orvos 2004. augusztus 11-ig betegállományba vette?
Kapcsolódó tárgyszavak:
882. kérdés Betegszabadság napjai
Hány nap betegszabadság illeti meg a munkavállalót 2003-ban, és 2004-ben, ha 2002. április 1-jétől 2003. október 31-ig munkaviszonyban állt egy munkáltatónál, majd 2003. november 1-jétől egy új munkahelyen helyezkedett el? Az előző munkáltatójánál fennállt munkaviszonya alatt betegszabadságot nem vett igénybe. 2003. december 15-től 2004. március 7-ig keresőképtelen beteg volt, és táppénzben részesült.
Kapcsolódó tárgyszavak:
883. kérdés GYES-ről visszatérő közalkalmazott szabadsága
Hány nap szabadság illeti meg a GYES-ről visszatérő pedagógust, aki 2001. szeptember 1-jétől táppénzes állományban volt, 2001. december 25-től szülési szabadságon, ezt követően GYED-en, majd GYES-en volt? Várható munkába állása 2004. december 27., és 2001. évben megkapta az alap- és pótszabadságot is.
Kapcsolódó tárgyszavak:
884. kérdés 1951-ben született nő nyugellátása
Jogosult lesz-e 2008-ban nyugellátásra az az 1951-ben született nő, aki jelenleg 32 év munkaviszonnyal rendelkezik és egy gyermeket szült? Ha a továbbiakban is folyamatosan dolgozik, akkor a szülés miatti kedvezmény nélkül 36 év munkaviszonya lesz 2008-ban. Ha elmehet 2008-ban nyugdíjba, de nem megy, elveszíti a gyermek után járó kedvezményt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
885. kérdés 1947-ben született nő nyugellátása
1947-ben született nő elmehet-e 38 éves szolgálati ideje és két gyermek szülése alapján 57 vagy 58 éves korában nyugdíjba? Ha a munkáltatója vállalja, hogy 62 éves koráig fizeti a szükséges járulékokat, ezt hogyan és milyen formában teheti meg, és hogyan hat ez a munkavállaló nyugdíjára? Mi lesz a járulékok alapja és mértéke? Ha időközben a dolgozó máshol helyezkedik el, megszűnik-e az előző munkáltató járulékfizetési kötelezettsége?
Kapcsolódó tárgyszavak:
886. kérdés 1950-ben született nő korengedményes nyugdíja
Köthet-e megállapodást a munkáltató korengedményes nyugdíjra az 1950-ben született nő munkavállalója javára?
887. kérdés Nem rendszeres jövedelmek
Az állásfoglalás szerint a túlóradíj nem rendszeres jövedelemnek minősül a táppénzalap megállapításánál. Ugyanez vonatkozik-e arra az esetre, ha minden hónapban elszámolásra kerül valamennyi, változó összegű (tehát nem átalányszerűen azonos mértékű) túlóradíj? Jövedelmen az alap+pótlék együttesen értendő, vagy csak a túlóraként számításba vett alapbér? Ugyanilyen megítélés alá esik-e a műszakpótlék abban az esetben, ha csak munkatorlódás esetén, vagy idényjelleggel történik a több műszakos munkavégzés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
888. kérdés Táppénz alapjának megállapítása
Hogyan kell megállapítani a következő esetben a táppénz összegét képező naptári napi jövedelmet? A dolgozó munkaviszonyban állt 2000. augusztus 1-jétől 2003. január 31-ig, passzív táppénzben részesült: 2003. február 1-jétől 2003. március 16-ig, munkanélküli-segélyben részesült: 2003. március 18-tól 2004. május 2-ig, munkaviszonyban áll 2004. május 1-jétől jelenleg is.
Kapcsolódó tárgyszavak:
889. kérdés Ellátások külföldön történő szülés esetén
Magyar állampolgár tanuló halaszt az egyetemen, és Angliában fog szülni 2004 novemberében. Mit kell fizetnie és milyen ellátásra lesz jogosult, ha 2005. év elején visszatér Magyarországra? Magyarországon soha nem dolgozott még, csak tanuló volt.
Kapcsolódó tárgyszavak:
890. kérdés Peren kívül fizetett kártérítés közterhei
Adómentesen fizethető-e ki a kártérítés, ha azt peren kívüli megegyezéssel fizetjük ki a magánszemélynek? A kártérítésre azért kerül sor, mert a társaság által épített épület a szomszéd kertjét árnyékolja, és bírósághoz fordult.
Kapcsolódó tárgyszavak:
891. kérdés "Napszámosok" foglalkoztatása
Kell-e az APEH-tól adószámot, illetve a tb-től törzsszámot kérni, és ha igen, milyen tevékenységre abban az esetben, ha egy magánszemély a tulajdonát képező ingatlan felújítására, illetve a ház körüli tevékenység ellátására két magánszemély segítségét veszi igénybe? A két személy e feladatot kb. havi 40 órában végzi, de egyéb munkahellyel nem rendelkeznek, bérezésük bruttó 15 900 forint. A magánszemély ugyanolyan munkaszerződést köteles-e kötni, mintha vállalkozó volna? Kell-e közterheket fizetni, illetve van-e adatszolgáltatási kötelezettség az OEP, illetve az APEH felé?
Kapcsolódó tárgyszavak:
892. kérdés Többségi tulajdonos ügyvezető jogviszonya
Kft.-ügyvezető díjazásával kapcsolatban mi a jogszabályi helye annak a megállapításnak, hogy az 50 százaléknál nagyobb tulajdoni részesedéssel rendelkező ügyvezető csak társas vállalkozóként láthatja el az ügyvezetői teendőket? A Gt. 30. § (3) bekezdése szerint csak munkaviszony vagy megbízási jogviszony lehetséges, a tagi jogviszony lehetőségét nem sorolja fel.
Kapcsolódó tárgyszavak:
893. kérdés Betéti társaság kültagjának jogviszonya
Milyen jogviszonyban alkalmazhatja a betéti társaság a kültagját, aki a társasági szerződés szerint nem kötelezett személyes közreműködésre, azonban hetente 2-3 napot ténylegesen munkát végez a cégnél? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik utána? Egyéb munkaviszonnyal, illetve biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik.
Kapcsolódó tárgyszavak:
894. kérdés Osztrák állampolgárságú munkavállaló jogviszonya
Milyen bejelentési kötelezettség terheli a vegyes tulajdonban lévő részvénytársaságot, illetve kell-e taj-kártyát kérni annak az osztrák illetőségű, részmunkaidős, kötetlen munkaviszonyban álló, vezető belső ellenőr beosztásban heti 20 órának megfelelő munkaidőt dolgozó munkavállalónak, aki havonta pár napot tartózkodik Magyarországon (évente 183 napnál kevesebbet), és nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel?
895. kérdés Német állampolgárságú kft.-tulajdonos közterhei
Egy német állampolgár 2003-ban kft.-t alapított Magyarországon. A személyes közreműködéséért kifizetett összeg után 2003-ban 29 százalék társadalombiztosítási járulékot és tételes eho-t fizetett. Ez helyes volt? 2004. május 1-jétől milyen járulékokat kell fizetnie?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
896. kérdés Osztrák állampolgárságú beltag közterhei
2004 előtt, illetve után biztosítottá válik-e Magyarországon, és ha igen, milyen járulékokat, illetve eho-t kell fizetni az után az osztrák állampolgárságú, ausztriai lakóhellyel és biztosítással rendelkező magánszemély után, aki betéti társaságot alapított, ahol ő a beltag, és díjazást nem vesz fel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
897. kérdés Év végi adatszolgáltatás teljesítése
2004. év végén milyen értékhatártól kell jövedelemigazolást kiállítani, illetve az APEH részére K30, K31, K32 nyomtatványokat benyújtani a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott alkotóművészek (írók, költők) részére kifizetett megbízási díjakról?
898. kérdés Családi kedvezmény megosztása élettársak esetén
Igénybe veheti-e a családi kedvezményt a szülő élettársa abban az esetben, ha az előző házasságából született gyermeket közösen nevelik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére