tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott 1947-ben született nő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1947-ben született nő nyugellátása

Kérdés: 1947-ben született nő elmehet-e 38 éves szolgálati ideje és két gyermek szülése alapján 57 vagy 58 éves korában nyugdíjba? Ha a munkáltatója vállalja, hogy 62 éves koráig fizeti a szükséges járulékokat, ezt hogyan és milyen formában teheti meg, és hogyan hat ez a munkavállaló nyugdíjára? Mi lesz a járulékok alapja és mértéke? Ha időközben a dolgozó máshol helyezkedik el, megszűnik-e az előző munkáltató járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]A nyugdíj megállapításának időpontjától társadalombiztosítási szempontból nyugdíjasnak minősül, ezért az egyénijárulék-fizetési kötelezettsége megszűnik, de a munkáltató társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll. A foglalkoztató járulékfizetési kötelezettsége
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 885
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: 1947-ben született nő előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: 1947-ben született nő 2004. október 20-án, 57 évesen előrehozott öregségi nyugdíjba szeretne menni. Van egy 30 éves, tartósan beteg fia. Milyen jogok, illetve juttatások illetik meg, ha munkaviszonya 2004. október 20-án megszűnik, és előrehozott öregségi nyugdíjat kap? Mikor kell benyújtania a nyugdíjazási kérelmet?
Részlet a válaszból: […]is. Ugyanazon gyermek után ugyanazon személy a kedvezményt csak egy jogcímen veheti igénybe. A szolgálatiidő kedvezmény megállapításánál legfeljebb három gyermek vehető figyelembe. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát. A szolgálatiidő kedvezménnyel megállapított előrehozott öregségi nyugdíj összegének kiszámítása a tényleges - kedvezmény nélküli - szolgálati idő alapján történik. (Tny-tv. 9. §, 11/A §.) Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj jár annak a személynek, akinek a reá irányadó előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idejéből legfeljebb öt év hiányzik. A hiányzó szolgálati idő arányában a nyugdíjat csökkenteni kell. A csökkentés mértéke annak, aki, az előírtnál 1-365 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,1 százalék, az előírtnál 366-730 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,2 százalék, az előírtnál 731-1095 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,3 százalék, az előírtnál 1096-1460 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,4 százalék, az előírtnál 1461-1825 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,5 százalék, ahányszor 30 nap hiányzik a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez (Tny-tv. 10. §). Az öregségi nyugdíj iránti igény alapvető feltételei: az igénylőre irányadó nyugdíjkorhatár betöltése, illetve ha azt az igénylő rövid időn belül betölti, a nyugdíjra jogosító szolgálati idő megszerzése. Az igényérvényesítés általános szabályainak megfelelően az öregségi nyugdíj iránti igényt írásban, az erre rendszeresített igénybejelentő lapon kell benyújtani. Az igénybejelentéshez csatolni kell a foglalkoztató igazolását arról, hogy mikortól meddig állt fenn az utolsó jogviszony, tartozási kivonatot és a társadalombiztosítási igazolványt. Az igénybejelentéssel egyidejűleg a foglalkoztató köteles csatolni a nála vezetett és lezárt Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lapot. A nyugellátás iránti igény elbírálására az esetek jelentős részében az igénylő lakóhelye szerinti megyei nyugdíj-biztosítási igazgatóság (kirendeltség) az illetékes. A kérdező 57. születésnapjától jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra, amennyiben 38 év szolgálati idővel rendelkezik, ideértve a tartósan beteg gyermeke után beszámítandó másfél évet is. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult, amennyiben legalább 33 év szolgálati idővel rendelkezik. A nyugdíj megállapítására irányuló igényt a lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál (kirendeltségnél) kell bejelentenie. Javaslom, hogy az igényt szeptember vagy október hónapban nyújtsa be. Az Mt. 87. §-a szerint a munkaviszony megszüntethető: a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével; […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 832

3. találat: 1947-ben született nő öregségi nyugdíja

Kérdés: Változtak-e az előrehozott öregségi nyugdíj feltételei az 1947-ben született nők esetében?
Részlet a válaszból: […]jogosultsághoz előírt öregségi nyugdíjkorhatárnál alacsonyabb életkorban, de legfeljebb a 60. életév betöltésétől előrehozott öregségi nyugdíj jár, ha 1939. január 1-je előtt született és legalább 37 év, 1938. december 31-e után született és legalább 38 év szolgálati időt szerzett. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj jár annak a személynek, akinek a reá irányadó előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idejéből legfeljebb öt év hiányzik. A hiányzó szolgálati idő arányában a nyugdíjat csökkenteni kell. A csökkentés mértéke annak, aki az előírtnál 1-365 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,1 százalék, az előírtnál 366-730 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,2 százalék, az előírtnál 731-1095 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,3 százalék, az előírtnál 1096-1460 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,4 százalék, az előírtnál 1461-1825 nappal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 563
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,