Jogosultság svéd özvegyi nyugdíjra

Kérdés: Jogosult lesz a svéd özvegyi nyugdíjra egy 1950-ben született nő abban az esetben, ha 1935-ben született férje 1956-tól 10 évig élt és dolgozott Svédországban, és svéd-magyar kettős állampolgár volt? A házasságkötés 1988. december 23-án történt, és a házaspár együtt élt a férj 2001. március 18-án bekövetkezett haláláig. Hogyan kell elindítani az igénylést ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Unióban minden tagállam maga határozza meg a nyugdíjjogosultság feltételeit, ezért a svéd özvegyi ellátásra való jogosultság részletszabályairól pontos felvilágosítást sajnos nem tudunk adni, de az ügyintézésben tudunk segíteni. Hiszen minden olyan esetben, amikor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 26.

1950-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Jogosult lesz valamilyen nyugellátásra az az 1950. szeptember 25-én született nő, aki 8 év szolgálati idővel rendelkezik, a többit otthon töltötte háztartásbeliként?
Részlet a válaszából: […] A teljes összegű öregségi nyugdíj az igénylőre irány­adó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől kezdődően abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

1950-ben született nő nyugdíjazása

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba, és mit kell tennie ehhez egy 59 éves nőnek, aki tizennyolc éves kora óta dolgozik, összesen 39 év szolgálati időt szerzett, és az idén szeretne nyugdíjba vonulni?
Részlet a válaszából: […] Ettől az évtől, 2009. január 1-jétől előrehozott öregséginyugdíjra az az 59. életévét betöltött nő jogosult, aki legalább 40 évszolgálati idővel rendelkezik, és jogszabályban meghatározott biztosítássaljáró jogviszonyban nem áll. Ha egyéni vállalkozó, a vállalkozást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 24.

1950-ben született előrehozott öregségi nyugdíjas közalkalmazott kereseti korlátja

Kérdés: Vonatkozik-e 2010-től a minimálbér tizenkétszeres összegében meghatározott kereseti korlát arra az 1950. szeptember 30-án született nőre, aki 2007. október 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíjba vonult, de tovább dolgozik főállású közalkalmazottként?
Részlet a válaszából: […] Igen. 2010. január 1-jétől valamennyi 62 évesnél fiatalabböregségi nyugdíjas munkavállalóra vonatkozik a Tny-tv. 83/B. §-ábanmeghatározott azon korlátozás, hogy amennyiben az általa fizetendőnyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 28.

1951-ben született rokkantnyugdíjas nő lehetőségei

Kérdés: Mennyit és havonta milyen összegért dolgozhat 2009-ben az az 1950-ben született nő, aki 1998 decembere óta 67 százalékos rokkant, jelenleg 6 órában dolgozik, és a 2009. február hónapban esedékes felülvizsgálaton újra rokkantnak minősítik? Mennyiért dolgozhat abban az esetben, ha nem százalékolják le tovább? Mikor mehet el saját jogú nyugdíjba? Milyen bérszabályok vonatkoznának rá, ha 2008-ban megszüntetné a rokkantnyugdíját, és elmenne saját jogú nyugdíjba? Jelenlegi nyugdíja 70 ezer forint, nyugdíjazás előtti átlagkeresete 48 ezer forint volt.
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a lehetőségeket.Az első lehetőség, hogy az ORSZI-felülvizsgálat legalább 50százalékos egészségkárosodást állapít meg. Ebben az esetben a rokkantságinyugdíjra való jogosultság továbbra is fennáll.A második – talán kevésbé valószínű – "változat", hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

1950-ben született nő csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénylése esetén mennyi lesz a csökkentés mértéke annak az 1950. szeptember 30-án született nőnek az esetében, aki 13 500 nap (36 év 360 nap) szolgálati idővel rendelkezik a születésnapján? Hány százalék lesz a csökkentés mértéke, ha év végéig dolgozik, és lesz 13 592 nap (37 év 87 nap) szolgálati ideje?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az igénylő nyugdíját csökkentéssel kellmegállapítani, tehát az alább felsorolt kedvezmények egyikére sem jogosult, acsökkentés mértéke 5,7 százalék. (Az 5,7 százalékos csökkentéssel az igénylőesetében az ellátás legkorábban 2007. december 28-ától igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 18.

1950-ben született nő öregségi nyugdíja

Kérdés: Jogosult-e nyugdíjra 2007-ben az az 1950-ben született nő, aki csak 37 év szolgálati idővel rendelkezik, de van 2 gyereke, vagy érdemesebb megvárnia a 2009. évet?
Részlet a válaszából: […] Az 1950-ben született nő öregségi teljes nyugdíjra a Tny-tv.értelmében a 62. életévének betöltésétől jogosult. Tehát az öregségi nyugdíjat2012-től (az egyéb feltételek fennállása esetén születésnapjától) igényelheti.Ennél korábbi időponttól, legkorábban a 2007....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 13.

-1950-ben született nő szolgálati ideje

Kérdés: A szolgálati idő megállapításakor beszámít-e a rokkantsági nyugdíj időszaka, illetve szolgálati időnek minősül-e a megbízási jogviszony időszaka annak az 1950. május 6-án született nőnek az esetében, aki 1968-tól 1995. március 13-áig dolgozott, 1995. március 14-étől 1999. március 31-éig rokkantsági nyugdíjban részesült, 1999. április 1-jétől teljes munkaidőben, főfoglalkozású munkaviszonyban alkalmazták 2002. november 30-áig, 2002. december 1-jétől jelenleg is megbízási jogviszony keretében, napi nyolc órában dolgozik, s főállású munkaviszonya nincs? Milyen mértékben kerül beszámításra a nyugdíj összegébe a megbízási díj abban az esetben, ha a járulékokat levonták belőle?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát azelőrehozott öregségi nyugdíj megállapításánál nem szolgálati időként, hanem ajogosultság szempontjából veszik figyelembe. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nemrendelkezik a szükséges szolgálati idővel, akkor a szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

1950-ben született nő korengedményes nyugdíja

Kérdés: Köthet-e megállapodást a munkáltató korengedményes nyugdíjra az 1950-ben született nő munkavállalója javára?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló a 181/1996. Korm. rendelet előírásainak megfelelően megállapodik a korengedményes nyugdíj megállapításáról, a munkavállaló az alábbi feltételek teljesülése esetén jogosult az ellátásra: a munkavállaló a társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

1950-ben született köztisztviselő nő előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Mikor mehet leghamarabb előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1950-ben született köztisztviselő nő, aki 2009 januárjában szerzi meg a 38 éves munkaviszonyt (szolgálati időt)?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárnál legkorábban 5 évvel alacsonyabb életkorban, de legfeljebb az 55. életév betöltésétől, előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nő, aki 1945. december 31-e után született és legalább 38 év, 1945-ben született és legalább 37...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.
1
2