tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott 1950-ben született nő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1950-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Jogosult lesz valamilyen nyugellátásra az az 1950. szeptember 25-én született nő, aki 8 év szolgálati idővel rendelkezik, a többit otthon töltötte háztartásbeliként?
Részlet a válaszból: […]személy szerezhet jogosultságot, aki legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, és az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárát elérte, valamint azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll.Tekintettel arra, hogy az igénylő 1950-ben született, az öregségi nyugdíjkorhatára 62. életév. Az öregségi résznyugdíj csak abban az esetben állapítható meg számára, ha a háztartásbeliként töltött ideje alatt - megállapodás alapján - legalább hét évig nyugdíjjárulékot fizetett.Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást az a belföldi nagykorú személy köthet, aki nem magán-nyugdíjpénztári tag, és nem saját jogú nyugdíjas, és aki biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetőleg akire a biztosítás nem terjed ki, valamint az a személy is, akinek biztosítása szünetel.Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás esetén a járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembevételével a naptári hónapokra számított összeg, de legalább a megállapodás megkötése napján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3880
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: 1950-ben született nő nyugdíjazása

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba, és mit kell tennie ehhez egy 59 éves nőnek, aki tizennyolc éves kora óta dolgozik, összesen 39 év szolgálati időt szerzett, és az idén szeretne nyugdíjba vonulni?
Részlet a válaszból: […]feltételekkel rendelkezik. A nyugdíj összegét - a hiányzó szolgálati évek számától függő mértékben - az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár eléréséig terjedő idő hosszával arányosan kell csökkenteni. Az előrehozott és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság megállapítása, valamint az esetleges csökkentés mértékének meghatározása során szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát, illetve ha valaki korkedvezményre szerzett jogosultságot, a megszerzett szolgálati időt a korkedvezményes időtartammal növelni kell. A csökkentés mértéke két tényezőtől függ. Attól, hogy az előírt szolgálati időből hány nap hiányzik, illetve attól, hogy a kérelmező az öregségi nyugdíjat a reá irányadó korhatár betöltése előtt hány nappal korábban veszi igénybe. A csökkentés mértéke a jogszabályban százalékos arányban került meghatározásra a hiányzó szolgálati idő hosszától függően. Ha 1-365 nap hiányzik, annyiszor 0,1 százalékkal, ha 366-730 nap hiányzik, annyiszor 0,2 százalékkal, ha 731-1095 nap hiányzik, annyiszor 0,3 százalékkal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2526
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: 1950-ben született előrehozott öregségi nyugdíjas közalkalmazott kereseti korlátja

Kérdés: Vonatkozik-e 2010-től a minimálbér tizenkétszeres összegében meghatározott kereseti korlát arra az 1950. szeptember 30-án született nőre, aki 2007. október 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíjba vonult, de tovább dolgozik főállású közalkalmazottként?
Részlet a válaszból: […]§-ában meghatározott azon korlátozás, hogy amennyiben az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér tizenkétszeresét, akkor a nyugdíjának a folyósítását szüneteltetni kell a tárgyév végéig, de legfeljebb az említett
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2359

4. találat: 1950-ben született nő csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénylése esetén mennyi lesz a csökkentés mértéke annak az 1950. szeptember 30-án született nőnek az esetében, aki 13 500 nap (36 év 360 nap) szolgálati idővel rendelkezik a születésnapján? Hány százalék lesz a csökkentés mértéke, ha év végéig dolgozik, és lesz 13 592 nap (37 év 87 nap) szolgálati ideje?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik, annyiszor 0,3 százalékkal, d) 1096-1460 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,4 százalékkal, e) 1461-1825 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkezik, annyiszor 0,5 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltéséhez. Az igénylő - amennyiben a születésnapján (tehát 2007. szeptember 30-án) 36 év 360 nap szolgálati idővel rendelkezik - szolgálati ideje 2007. december 30-án összesen 37 év 86 nap (13 591 nap) lesz (szolgálati idő csak a nyugellátás folyósításának kezdőnapjáig vehető figyelembe). Amennyiben a nyugellátás folyósításának kezdőnapja 2007. december 31-e lesz, ezt a napot a szolgálati időbe beszámítani nem lehet. (Ennek azonban az ellátás összegére nézve nincs jelentősége, hiszen az egy nap újabb szolgálati évet nem jelent.) A csökkentésnél fontos szempont, hogy az igénylő az alábbi "kedvezményekre" lehet jogosult. A jogszabály tehát lehetőséget biztosít arra, hogy az ellátást csökkentés nélkül lehessen megállapítani. A kérdésében nem szerepelt, hogy van(nak)-e gyermekei. Ugyanis gyermekenként egy évet, tartósan beteg, illetve fogyatékosnak minősülő gyermekenként másfél évet szolgálati időként kell elismerni, amennyiben a nő gyermeket szült, vagy saját háztartásában legalább tíz éven át nevelt (az utóbbi férfiakra is vonatkozik). E kedvezményt legfeljebb három gyermek után lehet igénybe venni. A gyermek/gyermekek "figyelembevételéhez" a - lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz - nyugellátás megállapítása iránt benyújtott kérelemhez a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, tartósan beteg gyermek/gyermekek esetén a betegséget igazoló orvosi igazolást, valamint egy nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a nyugellátást igénylő személy a gyermeket/gyermekeket legalább 10 éven át saját háztartásában eltartotta. Tehát a megszerzett 37 év tényleges szolgálati idővel jogosult lehet a csökkentés nélküli öregségi nyugdíjra. Az előrehozott öregségi nyugdíjra és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági, illetőleg a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát. Szintén "kedvezmény", hogy az előrehozott öregségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1933

5. találat: 1950-ben született nő öregségi nyugdíja

Kérdés: Jogosult-e nyugdíjra 2007-ben az az 1950-ben született nő, aki csak 37 év szolgálati idővel rendelkezik, de van 2 gyereke, vagy érdemesebb megvárnia a 2009. évet?
Részlet a válaszból: […]összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a személy, akinek szolgálati idejéből legfeljebb öt év hiányzik, tehát legalább 33 év szolgálati idővel rendelkezik. A kérdéses személynek tehát 2 gyermeke van. Amennyiben a gyermekek közül legalább az egyik 1968. január 1-je előtt született, vagy az egyiküket legalább tíz éven át saját háztartásában eltartotta, már 2007. évben csökkentés nélküli előrehozott öregségi nyugellátásra lehet jogosult. [Az anya ténylegesen megszerzett szolgálati idejét annyiszor 365 nappal növelni kell, ahány gyermeke született 1968. január 1-je előtt. Amennyiben az 1968. január 1-je előtt született gyermeke/gyermekei tartósan betegnek, illetve fogyatékosnak minősültek/minősülnek, a növelés gyermekenként 550 naptári nap. Az 550 napi növelésre az az anya jogosult, akinek a gyermeke a 18. életévét megelőző időponttól tartósan beteg vagy fogyatékos (volt). A tartós betegséget, illetőleg a fogyatékosságot a családi pótlékról szóló jogszabályok rendelkezéseinek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1709
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: -1950-ben született nő szolgálati ideje

Kérdés: A szolgálati idő megállapításakor beszámít-e a rokkantsági nyugdíj időszaka, illetve szolgálati időnek minősül-e a megbízási jogviszony időszaka annak az 1950. május 6-án született nőnek az esetében, aki 1968-tól 1995. március 13-áig dolgozott, 1995. március 14-étől 1999. március 31-éig rokkantsági nyugdíjban részesült, 1999. április 1-jétől teljes munkaidőben, főfoglalkozású munkaviszonyban alkalmazták 2002. november 30-áig, 2002. december 1-jétől jelenleg is megbízási jogviszony keretében, napi nyolc órában dolgozik, s főállású munkaviszonya nincs? Milyen mértékben kerül beszámításra a nyugdíj összegébe a megbízási díj abban az esetben, ha a járulékokat levonták belőle?
Részlet a válaszból: […]szolgálati idejéhez hozzászámítják a rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát, de a nyugdíj mértéke a ténylegesen megszerzett szolgálati idő alapján kerül megállapításra. A megbízási jogviszony keretében folytatott tevékenység-időtartam akkor számítható be szolgálati időként a nyugdíj megállapításánál, ha a tárgyhavi járulékalapot képező juttatás összege eléri az előző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének 30 százalékát, illetve naptári napokra annak harmincadrészét. Az átlagkereset megállapításánál a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1438
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: 1950-ben született nő korengedményes nyugdíja

Kérdés: Köthet-e megállapodást a munkáltató korengedményes nyugdíjra az 1950-ben született nő munkavállalója javára?
Részlet a válaszból: […]a munkáltató vállalja, hogy a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárának eléréséig (60. életév) a megállapított nyugdíjának összegét, továbbá a postaköltségeket is, annyi naptári hónapra, amennyire a korengedményes nyugdíjat folyósítani kell, a fizetési értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára egy összegben befizeti. A munkáltatónak a megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül meg kell küldeni a megállapodást és a munkavállaló igénybejelentését az illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv részére, valamint és egyúttal nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a fent említett költségek megfizetését. A kifizetett nyugdíjösszeget a gazdálkodó szervezet a költségei, a költségvetési szerv megtakarításai terhére számolja el. Ha a dolgozó nyugdíjjogosultsága a korengedményes időtartam alatt megszűnik, akkor az előre befizetett nyugdíjösszeg és postaköltség még hátralévő arányos részét a nyugdíj-biztosítási szerv visszafizeti. Ha a munkáltató az előírt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a megállapító[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 886

8. találat: 1950-ben született köztisztviselő nő előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Mikor mehet leghamarabb előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1950-ben született köztisztviselő nő, aki 2009 januárjában szerzi meg a 38 éves munkaviszonyt (szolgálati időt)?
Részlet a válaszból: […]szükséges szolgálati idő számításánál gyermekenként egy évet, tartósan beteg, illetve fogyatékosnak minősülő gyermekenként másfél évet szolgálati időként kell elismerni annál a személynél, aki gyermeket szült, vagy saját háztartásában legalább tíz éven át nevelt. A háztartásban nevelt gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki - iskolai tanulmányai folytatása, vagy gyógykezelése miatt - átmenetileg tartózkodik háztartáson kívül. A kedvezmény az örökbe fogadott és a nevelt gyermek után is jár, kivéve a hivatásos nevelőszülő gondozásában lévő gyereket. A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülő nőt és a gyermeket felnevelő személyt is. Ugyanazon gyermek után ugyanazon személy a kedvezményt csak egy jogcímen veheti igénybe. (Tny-tv. 9-11. §, Tny-tv. R. 9/A. §) Az 1950-ben született nőnek az irányadó nyugdíjkorhatára a 62. életéve, melyet 2012-ben tölt be. Előrehozott öregségi nyugdíjra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 864

9. találat: 1950-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mely időponttól állapítják meg az 1950-ben született nő teljes öregségi nyugdíját abban az esetben, ha 2004-ben 35 év munkaviszonya van? A Társadalombiztosítási Levelek 21. szám 367., és a 27. szám 2. észrevételnél közölt előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságnál nem igazán érzékelhető, hogy például az 1950. június 3-án született nő hogyan mehet 57 éves korában, vagyis 2007. június 3-án előrehozott nyugdíjba. Még akkor sem érthető a számítási mód, ha 38 év szolgálati idővel rendelkezni fog. Kérjük, ha lehetséges, a számítás módját konkrétan szíveskedjenek közölni.
Részlet a válaszból: […]tartósan beteg, illetve fogyatékosnak minősülő gyermekenként másfél évet szolgálati időként kell elismerni annál a személynél, aki gyermeket szült, vagy saját háztartásában legalább tíz éven át nevelt. A háztartásban nevelt gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki iskolai tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése miatt - átmenetileg - tartózkodik háztartáson kívül. A kedvezmény az örökbe fogadott és a nevelt gyermek után is jár, kivéve a hivatásos nevelőszülő gondozásában lévő gyereket. A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülő nőt és a gyermeket felnevelő személyt is. Ugyanazon gyermek után ugyanazon személy a kedvezményt csak egy jogcímen veheti igénybe. A szolgálatiidő-kedvezmény megállapításánál legfeljebb három gyermek vehető figyelembe. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát. A szolgálatiidő-kedvezménnyel megállapított előrehozott öregségi nyugdíj összegének kiszámítása a tényleges - kedvezmény nélküli - szolgálati idő alapján történik (Tny-tv. 9., 11/A. §-ai). 2008. december 31-ét követően a nyugdíjjogosultság feltételei egyaránt vonatkoznak férfiakra és nőkre is, melyek a következők: Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra a hatvankettedik életéve betöltésétől az jogosult, aki legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik. A hatvankettedik életévnél legfeljebb 3 évvel alacsonyabb életkorban előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, akinek a 40 év szolgálati időből legfeljebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 590
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: 1950-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mely időponttól állapítják meg az 1950-ben született nő teljes öregségi nyugdíját abban az esetben, ha 2004-ben 35 év munkaviszonya van? A Társadalombiztosítási Levelek 21. szám 367., és a 27. szám 2. észrevételnél közölt előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságnál nem igazán érzékelhető, hogy például az 1950. június 3-án született nő hogyan mehet 57 éves korában, vagyis 2007. június 3-án előrehozott nyugdíjba. Még akkor sem érthető a számítási mód, ha 38 év szolgálati idővel rendelkezni fog. Kérjük, ha lehetséges, a számítás módját konkrétan szíveskedjenek közölni.
Részlet a válaszból: […]tartósan beteg, illetve fogyatékosnak minősülő gyermekenként másfél évet szolgálati időként kell elismerni annál a személynél, aki gyermeket szült, vagy saját háztartásában legalább tíz éven át nevelt. A háztartásban nevelt gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki iskolai tanulmányai folytatása, vagy gyógykezelése miatt átmenetileg tartózkodik háztartáson kívül. A kedvezmény az örökbe fogadott és a nevelt gyermek után is jár, kivéve a hivatásos nevelőszülő gondozásában lévő gyereket. A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülő nőt és a gyermeket felnevelő személyt is. Ugyanazon gyermek után ugyanazon személy a kedvezményt csak egy jogcímen veheti igénybe. A szolgálatiidő-kedvezmény megállapításánál legfeljebb három gyermek vehető figyelembe. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát. A szolgálatiidő-kedvezménnyel megállapított előrehozott öregségi nyugdíj összegének kiszámítása a tényleges - kedvezmény nélküli - szolgálati idő alapján történik (Tny-tv. 9., 11/A. §-ai). 2008. december 31-ét követően a nyugdíjjogosultság feltételei egyaránt vonatkoznak férfiakra és nőkre is, melyek a következők: Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra a hatvankettedik életéve betöltésétől az jogosult, aki legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik. A hatvankettedik életévnél legfeljebb 3 évvel alacsonyabb életkorban előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, akinek a 40 év szolgálati időből legfeljebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 586
Kapcsolódó tárgyszavak: ,