337. Társadalombiztosítási Levelek / 2018. május 8.

TARTALOM

5732. kérdés Oktatási intézmény által juttatott étel közterhei
Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy iskola saját döntése alapján ingyenesen ételt juttat a tanulóinak, illetve a tanárainak? Van különbség a diákoknak, illetve a tanároknak juttatott étel adójogi megítélése között? A tényleges beszerzési árat vagy a piaci árat kell figyelembe venni az esetleges közterhek megállapítása során? Az iskola jelenleg is bonyolítja a gyermekek étkeztetését úgy, hogy megveszi az ételt, és normál áron vagy a jogszabályi kedvezményekkel eladja a diákoknak.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5733. kérdés Lábon álló fa értékesítése
Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy több mint 10 éve örökölt, osztatlan közös tulajdonban lévő erdőrész egy részét a tulajdonos lábon álló faként értékesítette 2017-ben úgy, hogy a kitermelést és az elszállítást a vevő végzi? A tulajdonos mezőgazdasági őstermelő, de nem ez a főfoglalkozása, és az erdőgazdálkodás nem szerepel a tevékenységi körében. Az adásvételi szerződés nem az ő nevén ment, a tulajdonosok megbízták egy tulajdonostársukat, aki erdőgazdálkodói kódszámmal rendelkezik, és ő járt el helyettük. Melyik sorban kell feltüntetni ezt a bevételt a 2017. évről szóló személyi-jövedelem-adó-bevallásban?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5734. kérdés Egyszemélyes kft. tagjának jogviszonyai
Kell fizetnie valamilyen közterhet egy egyszemélyes kft. tagjának, aki rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, de a cégben is személyesen közreműködik, ő végzi a tényleges tevékenységet, alkalmazott nincs? Ezeken túl a társasági szerződés szerint a vezető tisztség-viselői feladatokat munkaviszony keretében végzi. Végezheti a vezető tisztségviselői tevékenységet és a személyes közreműködést is "0" forintért a saját cégében, vagy mindenképpen kell kivennie jövedelmet? Helyesen jelentik a havi bevallásban "társas vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett" jogviszonyban, vagy ezen változtatni kell?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5735. kérdés Betéti társaság beltagjának jogviszonyai
Rendelkezhet két külön jogviszonnyal a tulajdonában lévő betéti társaságban a beltag, aki ellátja a vezető tisztségviselői feladatokat, és személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében, vagy a két tevékenységet egy jogviszony keretében láthatja csak el? Valóban mentesülne vezető tisztségviselőként e minimális közteherfizetés alól, abban az esetben, ha egy egyesületben rendelkezik egy 20 órás bejelentett munka-viszonnyal, és a társaságban a személyes közreműködést szintén egy 20 órás munka-viszonyban látná el?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5736. kérdés Szlovák részmunkaidős munkaviszony közterhei
Meg kell fizetni Szlovákiában vagy Magyarországon a közterheket a szlovák leányvállalatnál fennálló 10 órás részmunkaidős munkaviszonyból származó kereset után egy magyar kft. Magyarországon lakó magyar ügyvezetője esetén, aki ezt a tevékenységet heti 40 órás főfoglalkozású munkaviszony keretében látja el, amely biztosítási jogviszonyáról rendelkezik A1 igazolással is a magyar társadalombiztosítási szervtől? A Szlovákiában szerzett munkabérből jelenleg az igazolás ellenére levonásra kerülnek a magyar jogszabályok szerinti járulékok. Helyesen jár el a szlovák bérszámfejtő ebben az esetben? Hogyan kell bevallani a közterheket a részmunkaidős munkaviszony esetén, hogy ne álljon fenn kettős biztosítás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5737. kérdés Rehabilitációs hozzájárulás
Figyelembe vehető továbbra is a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál az a megváltozott munkaképességű alkalmazott, aki foglalkoztatása során eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt?
5738. kérdés Nyugdíjazás külföldi szolgálati idő esetén
Jogosan jártak el az illetékes szervek annak a nyugdíjigénylőnek az esetében, aki 1988. november 1-jétől 2018. január 10-ig, nyugdíjazásáig oktató-mozdonyvezetőként dolgozott a MÁV-nál, előtte 1977. augusztus 1. és 1988. január 28. között Erdélyben dolgozott vasesztergályosként, amit az Országos Fordító és Hitelesítő Iroda által lefordított és honosított munkakönyvvel igazolni tud, ennek ellenére a nyugdíjkérelme elbírálását felfüggesztették a román társadalombiztosítási szerv igazolásának beszerzéséig? A kérelmező 2015. április 13-án a MÁV Humán Osztályának a felkérésére már megkérte a szolgálati idő számítását, amelyet végül 2016 júniusában kapott meg, és ebben leigazolták az éveit, valamint azt, hogy 5 év korkedvezményre jogosult. Mit tehet a kérelmező ebben az esetben, hogy ne maradjon ellátatlan?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5739. kérdés Ausztráliában élő személy magyarországi nyugellátása
Jogosult valamilyen nyugellátásra Magyarországon egy 1953-ban született személy, aki 1979-től Ausztráliában él, és a magyarországi munkaviszonya az 1 év szakmunkásképzővel együtt összesen 10 év?
5740. kérdés 1956-ban született személy nyugellátása
Milyen módon és milyen feltételekkel tud öregségi nyugdíjat igényelni az a személy, aki 2018. május 3-án tölti be a 62. életévét, és 2014. december 19. napján igazoltan 42 év 292 nap szolgálati idővel rendelkezik? Jogosult lesz ezek alapján az adatok alapján teljes összegű öregségi nyugdíjra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5741. kérdés Elvált házastárs özvegyi nyugdíja
Valóban jogosult özvegyi nyugdíjra az elvált házastárs volt házastársa halála esetén? Amennyiben igen, mennyi időre jár az ellátás?
5742. kérdés Rokkant személy nyugellátása
Van valamilyen lehetősége előnyugdíj igénylésére egy B2 besorolású rokkant személynek, aki 1975 óta dolgozik, de még nem szerezte meg a 40 év szolgálati időt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5743. kérdés Jogosultsági idő 3 gyermek esetén
Figyelembe veszik a 8 jogosító évet egy 3 gyermekes édesanyánál a 40 éves jogosultsági idő számítása során abban az esetben, ha összesen csak 5 és fél évig volt GYES-en, és jelenleg már rendelkezik 32 év ledolgozott munkaviszonnyal, vagy még tovább kell dolgoznia?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5744. kérdés Diákmunka
Mi az oka annak, hogy a nyugdíjazásnál nem veszik figyelembe a diákmunkával eltöltött időket, annak ellenére, hogy középiskolások őszi diákmunkájára vagy az építőtáborban töltött időszakokra díjazás is járt? Az érintettek nem rendelkeznek bizonylattal ezekről az időszakokról, de köztudott, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években kötelező volt ez a tevékenység.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5745. kérdés Szolgálati idő igazolása
Hogyan tudja pótolni az 1990. szeptember 1-től 1998. január 1-ig tartó időszakban fennálló munkaviszonyai igazolását a magánszemély abban az esetben, ha a költözések során az erről szóló iratokat elvesztette?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5746. kérdés Végrehajtás ruházati költségtérítésből
Végrehajtás alá vonható a ruházati költségtérítés?
5747. kérdés CSED, GYED alapja
Rendelkezni fog a szüléstől visszafelé számított 180 napos biztosítási idővel az a kis-mama, aki 2017. november 10-e előtt 9 hónapig nem volt biztosított, 2017. november 10-től 78 napig, azaz 2018. január 26-ig álláskeresési járadékban részesült, majd február 3-tól kisadózó vállalkozó lett, és júliusra várja a gyermekét, vagy a január 26. és február 3. közötti időszak megszakítja a folyamatosságot? Alkalmazható erre az időszakra az a szabály, hogy az álláskeresési járadék lejárta után 45 napig még fennáll a biztosítás? Valóban a szülést megelőző 30 nap jövedelme lenne a CSED és a GYED alapja abban az esetben, ha az anya májusban vagy júniusban munkaviszonyt létesítene, ahol a munkabérének összege elérné a minimálbér kétszeresét? Ebben az esetben ténylegesen csak a munkaviszonyból származó jövedelmet vennék figyelembe, és a kisadózásból származó jövedelmet nem? Az anya a szülést megelőző két naptári évben rendelkezik 365 nap biztosítási jogviszonnyal, így az ellátásra való jogosultsága fennáll.
5748. kérdés Keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság ideje alatt
Jogosult lesz táppénzre az a munkavállaló, aki a 2017. szeptember 10-től 2018. augusztus 31-ig tartó időszakra - családi okokra hivatkozva?- fizetés nélküli szabadságot igényelt, amelyet a munkáltató engedélyezett számára, de 2018. március 7-től április 9-ig kórházi ellátásban részesült agyérgörcs miatt, és jelenleg is keresőképtelen? A?munkavállaló 10 éve áll a munkáltató alkalmazásában, és kérte a fizetés nélküli szabadság megszakítását, tekintettel arra, hogy a keresőképtelensége előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
5749. kérdés 20. életévét betöltött gyermek családi pótléka
Jogosultak a szülők a családi pótlékra a 20. életévét betöltött gyermekük után abban az esetben, ha még középiskolába jár?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére