tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott 1956-ban született személy tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyugdíj összege

Kérdés: Hogyan fogják kiszámolni a nyugdíj összegét egy 1956-ban született és 38 év szolgálati idővel rendelkező személynek, aki jelenleg munkanélküli, és a nyugdíjkorhatár eléréséig előreláthatóan már nem is fog dolgozni?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülnek. Ezeket az időszakokat a Tny-tv. pontosan meghatározza.A nyugdíj összegét végül a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetnek a szolgálati idők számától függő szorzószámszorzata határozza meg.38 év szolgálati idő esetén az öregségi nyugdíj összegét az alapját képező havi átlagkereset 77 százalékában kell meghatározni. Fontos megjegyezni, hogy az álláskeresési járadék folyósításának az időtartama a nyugdíj megállapítása során szolgálati időnek számít, sőt még az összegét is figyelembe veszik az öregségi nyugdíj összegének meghatározása során, ha annak beszámításával kedvezőbb összegű nyugdíjat lehet megállapítani. A jelenleg hatályos Tny-tv. alapján az 1956-ban született személyek öregségi nyugdíjkorhatára a 64. életév betöltését követő 183. nap. Az öregségi nyug-ellátás megállapítására a nyugdíjkorhatár elérésekor kerülhet sor, amennyiben az igénylő rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges húsz, a résznyugdíjhoz pedig legalább tizenöt év szolgálati idővel.A férfiaktól eltérően a nők nyugdíjbiztosítási szempontból kedvezőbb helyzetben vannak, hiszen ők életkortól függetlenül is nyugdíjba vonulhatnak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6627
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Szolgálati járandóságban részesülő személy korhatár előtti ellátása

Kérdés: Kérheti a korhatár előtti ellátás megállapítását egy 1956-ban született személy, aki jelenleg szolgálati járandóságban részesül, amit csökkentett összegben folyósítanak a részére? Az igénylő 4 év igazolt korkedvezménnyel rendelkezik. Az érintett személy jelenleg munkaviszonyban áll, de a korhatár előtti ellátás mindenképpen kedvezőbb lenne számára.
Részlet a válaszból: […]személy az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárát a 64. életéve betöltését követő 183. napon éri el, így öregségi nyugellátásra 2020. év második felében, vagy 2021. év első felében szerezhet jogosultságot. Amennyiben a szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárát betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a szolgálati járandóságának csökkentés nélküli összege, automatikusan, külön határozat nélkül öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra. Öregségi nyugdíjasként, a nyugdíjkorhatára betöltését követő hat hónapon belül a nyugdíj-megállapító szervtől kérheti, hogy az öregségi nyugdíja összegét - a szolgálati járandóságban részesülés időtartama alatt szerzett legalább 365 nap szolgálati időt figyelembe véve - ismételten állapítsák meg.Felhívjuk a figyelmet, hogy az öregségi nyugdíj összegét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5911

3. találat: 1956-ban született személy nyugellátása

Kérdés: Milyen módon és milyen feltételekkel tud öregségi nyugdíjat igényelni az a személy, aki 2018. május 3-án tölti be a 62. életévét, és 2014. december 19. napján igazoltan 42 év 292 nap szolgálati idővel rendelkezik? Jogosult lesz ezek alapján az adatok alapján teljes összegű öregségi nyugdíjra?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjkorhatárukat a 64. életév betöltését követő 183. napon érik el. A kérdező a születési dátuma alapján legkorábban 2020. év második felében szerezhet jogosultságot öregségi nyugdíjra.Az öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjba vonulást a Tny-tv. 2012. január 1-jétől kizárólag azoknak a nőknek biztosítja, akik rendelkeznek negyven év jogosultsági idővel. Negyven év jogosultsági idő alapján az öregségi teljes nyugdíj akkor állapítható meg, ha az igénylő keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati ideje eléri a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5740
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: 1956-ban született személy nyugdíjazása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak egy 1956. december 8-án született személynek, aki 65 éves kora előtt szeretne nyugdíjba menni? Van lehetősége arra, hogy a hiányzó 5 évre megfizesse a járulékait, és ha igen, akkor ilyen összeget kellene fizetnie?
Részlet a válaszból: […]ismertetett jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken. Negyven év jogosultsági időből főszabály szerint nyolc év, olyan nő esetében pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg a tíz év igazolható gyermekvállalás esetére nyújtott pénzbeli ellátások folyósításának idejével.Sajnos az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt - az előzőekben bemutatott nyugdíjazási formán kívül - még a hiányzó évek "megvásárlásával" sem lehet nyugdíjba vonulni.A "hiányzó évek megvásárlása" nem a korábbi időpontban történő nyugdíjba vonulás, hanem az öregségi nyugellátás megállapításához hiányzó szolgálati idő megszerzésének lehetőségét jelenti. Abban az esetben ugyanis, ha a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny-tv.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő hiányzik, az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultság megszerzéséhez hiányzó szolgálati idő, legfeljebb azonban öt naptári év pótlása érdekében a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervnél megállapodás köthető.A megállapodás megkötése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5242
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: 1956-ban született személy nyugellátása

Kérdés: Van valamilyen lehetősége a nyugdíjazásra annak a személynek, aki 58 éves, 37 év szolgálati idővel rendelkezik, és jelenleg semmilyen jövedelme nincs?
Részlet a válaszból: […]korhatár előtt az 1956-ban született férfiak nem vehetik igénybe az öregségi nyugdíjat.Az 1956-ban született nők azonban korábbi időpontban, életkortól függetlenül nyugdíjba vonulhatnak, amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőzően rendelkeznek negyven év jogosultsági idővel. A nyugdíjazás lehetősége csak abban az esetben adott, ha a negyven év jogosultsági időből legalább harminckét évet keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szereztek. Ebben az esetben a negyven év jogosultsági időből nyolc év "pótolható" gyerekneveléssel töltött idővel. Az előzőekben említett harminckét év keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági idő egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken, ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt.Jogosultsági időként a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4320
Kapcsolódó tárgyszavak: