Diákszövetkezet

Kérdés: Mely munkajogi szabályok alkalmazandók a diákszövetkezeten keresztül munkát végző diákmunkásokra?
Részlet a válaszából: […] A diákszövetkezeten keresztül történő munkavégzés egy atipikus munkavégzési forma, ahol a diák és a diákszövetkezet között jön létre a jogviszony akképpen, hogy a diák egy olyan harmadik személy számára végzi a munkát, akivel nem áll jogviszonyban. Erre tekintettel nem egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Diákok foglalkoztatása nyári szünidő alatt

Kérdés: Milyen feltételekkel foglalkoztathat diákokat a nyári szünidő alatt egy, a Balaton-parton üzemelő vendéglátó kft. mosogató, felszolgáló, konyhai kisegítő munkakörben, illetve esetenként adminisztrációs tevékenység ellátására? Milyen közterheket kell megfizetni a részükre kifizetett juttatások után, illetve igénybe vehető-e bármilyen kedvezmény ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...az állami adó- és vámhatóság felé történő befizetéséről, bevallásáról is (a tanulónak ezzel kapcsolatban kötelezettsége nincs).A diákmunka egyszerűsített foglalkoztatás keretében is végezhető. Tekintettel arra, hogy a tanulókat érintően az Efo-tv. nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Diákmunka

Kérdés: Mi az oka annak, hogy a nyugdíjazásnál nem veszik figyelembe a diákmunkával eltöltött időket, annak ellenére, hogy középiskolások őszi diákmunkájára vagy az építőtáborban töltött időszakokra díjazás is járt? Az érintettek nem rendelkeznek bizonylattal ezekről az időszakokról, de köztudott, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években kötelező volt ez a tevékenység.
Részlet a válaszából: […] ...diákmunka szolgálati időként történő figyelembevételénél elsődleges kérdés, hogy az adott foglalkoztatásra milyen jelleggel – egyéni munkaszerződés alapján, és így munkaviszonyként, vagy más szervezett módon, pl. általános iskolások esetén úttörőtáborban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Felsőfokú tanulmányok idejének megvásárlása szolgálati időként

Kérdés: Kihagyhatja a diákmunkával töltött időszakokat a járulékfizetés során az a magánszemély, aki meg szeretné vásárolni a felsőfokú tanulmányai idejét szolgálati időként, vagy ez csak a teljes időszakra tehető meg? A megvásárolt időszak milyen hatással lesz a nyugdíj összegére, tekintettel arra, hogy a nyugdíjjárulékot a minimálbér alapulvételével kell megfizetni?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 34. §-ának (5) bekezdése teszi lehetővé, hogy a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok (ideértve a doktoranduszképzést is) idejét a magánszemély – megállapodás alapján, járulékfizetés ellenében – szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Nyári szünidőben végzett munka igazolása nyugdíjazáskor

Kérdés: Hogyan tudja bizonyítani egy nyugdíjazás előtt álló magánszemély a középiskolai nyári szünidőkben fennálló, összesen több hónap munkaviszonyát? A magánszemélytől a kifizetéskor levonták a nyugdíjjárulékot, hiszen másképpen nem is számfejthették a bérét, de a nyugdíjbiztosítási szerv nem találja az erre vonatkozó adatokat. A nyári szünidei munka akkor még csak iskolai engedély alapján működött, munkakönyvet nem kellett kiváltani, de azóta az iskola és az akkori munkáltató is megszűnt.
Részlet a válaszából: […] ...létre, a kifizetett díjazás után nyugdíjjárulék-fizetés nem történt, ezért a nyári szünetben csoportosan vagy szervezetten végzett diákmunka időtartamát az öregségi nyugdíj megállapítása során szolgálati vagy jogosultsági időként nem lehet figyelembe venni.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Iskolaszövetkezet tagja

Kérdés: Milyen munkajogi előírások vonatkoznak az iskolaszövetkezet és tagja között létrejött munkaviszonyra?
Részlet a válaszából: […] ...megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával, a munkaidővel, pihenőidővel és ezek nyilvántartásával kapcsolatosak.Így például a diákmunkás is ugyanarra a díjazásra jogosult, mint a megrendelő vele egyenlő értékű munkát végző közvetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Középiskolai tanuló nyári munkavállalása

Kérdés: Milyen szerződést kell kötni, és milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy nyári szünidejét töltő középiskolás diák nyári munkát vállal egy hónapra?
Részlet a válaszából: […] A legalább 15. életévét betöltött diákkal az iskolai szünetidőtartama alatt kötendő szerződés típusát, a vele létesítendő jogviszonyfajtáját az általa elvégzendő feladatok jellege határozza meg. Munkaviszonylétesíthető vele bármilyen munkára, míg megbízási jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Beltag gyermekének jogviszonya

Kérdés: Foglalkoztathatja-e nappali tagozaton tanuló gyermekét egy bt. beltagja 17 000 forint megbízási díj ellenében, vagy csak segítő családtagként alkalmazhatja? A gyermek iskolai tanulmányai mellett diákmunkát is végez.
Részlet a válaszából: […] A gyermek segítő családtagként, illetve megbízásosjogviszony keretében egyaránt foglalkoztatható a betéti társaságban. Mindkétjogviszony az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyok körébe tartozik, azazcsak akkor áll fenn a biztosítási kötelezettség, ha az e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 13.

Diákszövetkezeti tagok közterhei

Kérdés: Valóban kedvezőbb-e a foglalkoztató számára, ha a nyári szünet ideje alatt szórólap és újság terjesztésére, valamint irodai munkára alkalmazni kívánt középiskolai tanulók foglalkoztatását egy iskolai szövetkezettel kötött szerződés keretében oldja meg? A szövetkezet tájékoztatása értelmében a közterhek így alacsonyabbak, és a nyilvántartás is egyszerűbb.
Részlet a válaszából: […] Igen, ez valóban így van.A diákok szövetkezeti keretek között történő alkalmazása afoglalkoztatók számára lényegesen egyszerűbbé teszi a foglalkoztatói teendőket,és nagyon költségkímélő. Ebben az esetben ugyanis a szövetkezet lesz a ténylegesmunkáltató, az ezzel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Diákok alkalmazása

Kérdés: Egy kft. a nyári szünet idejére több középiskolai diákot kíván alkalmazni differenciált jövedelmezéssel. Milyen közterheket kell fizetni a foglalkoztatott diákok után, illetve milyen bejelentési és nyilvántartási kötelezettségek terhelik a céget?
Részlet a válaszából: […] A közteher-viselési kötelezettséget a diákok esetében is elsősorbana munkavégzésre irányuló jogviszony minősítése határozza meg. A középiskolásdiákok foglalkoztatása megvalósulhat munkaviszony, megbízási jogviszony,illetve vállalkozási jellegű jogviszony keretében.Az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 28.