312. Társadalombiztosítási Levelek / 2017. január 31.

TARTALOM

5291. kérdés Nyugdíjas személy munkavállalása
Milyen feltételekkel foglalkoztatható egy nyugdíjas munkavállaló? Milyen közterheket kell megfizetni a részére kifizetett munkabér után, illetve van-e valamilyen különleges bejelentési kötelezettsége a munkáltatónak és a munkavállaló-nak ebben az esetben?
5292. kérdés Tagi jövedelem kifizetése devizában
Kifizethető devizában a tagi jövedelem? Ha igen, milyen árfolyamon?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5293. kérdés Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény GYED-ben részesülő munkavállaló után
Igénybe veheti a munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a 2016. augusztus 10-től GYED-ben részesülő munkavállalója után, aki az ellátás mellett dolgozik, vagy csak a folyósítás megszűnése után lesz jogosult a kedvezményre?
5294. kérdés Román állampolgárságú munkavállaló
Milyen teendői vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha egy jelenleg alkalmi munkavállalóként foglalkoztatott román állampolgárságú magánszemélyt 2017. február 1-jétől munkaviszonyban szeretné alkalmazni? A foglalkoztatott rendelkezik tajszámmal és adóazonosító jellel. Igénybe veheti a családi adókedvezményt a Romániában élő gyermekei után, illetve mi a teendője annak érdekében, hogy érvényesíteni tudja azt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5295. kérdés GYED-ben részesülő munkavállaló külföldi tartózkodása

Hogy alakul az egészségügyi ellátásra való jogosultság, ha a magyar biztosított GYED-folyósítás alatt Németországban létesít lakóhelyet? Hogyan tudja igénybe venni az orvosi ellátást Magyarországon, illetve Németországban, ha az állandó lakóhelye Magyarországon fennmarad? Jelentheti továbbra is a munkáltató a havi bevallásban, hogy a munkavállalónak a GYED folyósítása alatt nincs munkavégzési kötelezettsége, ha Magyarországon felfüggesztik az ellátás folyósítását, mert Németország lesz a családtámogatásban illetékes tagállam? Kérvényezheti Magyarországon az S1 dokumentum kiállítását annak érdekében, hogy ne csak sürgősségi ellátásra legyen jogosult Németországban? Befolyásolja a magyarországi biztosítási jogviszonyát, ha a férje révén családi biztosítás keretein belül jogosult lenne Németországban teljes körű orvosi ellátásra?

5296. kérdés Adómentesen adható munkabérelőleg visszafizetése
Keletkezik bevétele a munkavállalónak abban az esetben, ha a minimálbér ötszörösét meg nem haladó értékben felvett munkabérelőleget a keresőképtelensége miatt nem tudja visszafizetni hat hónap alatt, és ha igen, akkor milyen közteherfizetési kötelezettsége keletkezik a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5297. kérdés Adókülönbözet
Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállaló személyijövedelemadó-bevallásának elkészítése közben adókülönbözetet tár fel, mert év közben helytelenül, a ténylegesnél alacsonyabb összegben állapította meg és vonta le a személyijövedelemadó-elő-leget?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5298. kérdés Táppénzjogosultság lejárta
A keresőképtelenség vagy a táppénz folyósításának kezdetétől számított egy évig jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2016. április 25-től keresőképtelen, és 2016. május 14-től részesült az ellátásban? A munkavállaló a megelőző évben nem volt keresőképtelen állományban. Meghosszabbítható a táppénz ideje, ha a munkavállaló továbbra is keresőképtelen állományban marad? Amennyiben nem, akkor mi a munkáltató teendője? Kiadható részére az összegyűlt szabadsága úgy, hogy nincs érvényes "üzemorvosija"? A munkavállaló védett korban van, eredeti munkakörében nem foglalkoztatható, és más munkakört nem tud a munkáltató a részére biztosítani.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5299. kérdés CSED-jogosultság
Jogosult CSED-re az a kismama, aki 2015. március 11-én szült, jelenleg GYED-ben részesül, és ismételten várandós, a szülés várható időpontja 2017. január 5., a munkáltatója azonban időközben megszüntette a jogviszonyát? A?munkáltató nem tájékoztatta a munkavállalót a munkaviszony megszüntetéséről, és a kilépőpapírokat sem adta ki a részére. Ha nem jogosult a második babával CSED-re, akkor milyen jogorvoslati lehetősége van?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5300. kérdés Iratmegőrzési határidők
Mennyi ideig kell megőrizni a biztosítottak nevére kiállított "orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről" és "orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről" dokumentumokat, amelyek a betegszabadság alapbizonylatai? Meddig köteles őrizni a kitöltött és aláírt foglalkoztatói igazolások másodpéldányait a nem kifizetőhelyként működő munkáltató?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5301. kérdés Jogalap nélkül folyósított társadalombiztosítási ellátás
Van valamilyen összeghatár, amely alatt a társadalombiztosítási kifizetőhelynek nem kell visszavonnia az általa jogalap nélkül folyósított társadalombiztosítási ellátást? Meg kell téríttetni a munkavállalóval a 90 napon belüli túlfizetés összegét, ha az nem haladja meg az 1000 forintot? Milyen elszámolási kötelezettsége van a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ha a jogalap nélküli kifizetés 90 napon belüli, és a 90 napon túli összesített összege sem éri el az 1000 forintot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5302. kérdés Nyugellátás
Milyen nyugellátási lehetőségek közül választhat az a személy, aki jelenleg 41 és fél év munkaviszonnyal rendelkezik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5303. kérdés Nyugdíj összege
Milyen összegű nyugdíjra lesz jogosult az a férfi, aki 20 év szolgálati idővel rendelkezik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5304. kérdés Apa pótszabadsága gyermek születése esetén
Igényelhető már a szülés napjára is a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság, vagy csak a szülést követő naptól jár?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5305. kérdés Általánostól eltérő munkarend
Hogyan kell a havi munkaidőt helyesen beosztani annál a munkáltatónál, ahol jelenleg valamennyi munkavállaló munkaideje heti 40 óra, amely hétfőtől csütörtökig napi 8,5 órás, pénteken pedig napi 6 órás munkanapokból tevődik össze, ha a munkáltató nem akar többhavi munkaidőkeretet alkalmazni, hanem a havi elszámolásnál maradna? Jelenleg a munkaszerződés szerint a munkavégzés kezdete hétfőtől péntekig reggel 8 óra, befejezése hétfőtől csütörtökig 17.00 óra, pénteken 14.30 óra, és étkezés céljára 12.00 és 14.30 óra között napi 30 perc munkaközi szünet jár, ami nem számít bele a munkaidőbe. Kell túlórát fizetni a munkavállalóknak abban az esetben, ha a munkaidő beosztása miatt havi szinten többet dolgoznak, mint egy általános, napi 8 órás munkaidőben dolgozó munkavállaló?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére