Ipari ingatlan bérbeadása

Kérdés: Meg kell fizetni a százalékos egészségügyi hozzájárulást ipari épületek bérbeadása esetén, vagy a jogszabály kedvező változása kizárólag lakóingatlanokra vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. nem tesz különbséget a tekintetben, hogy a magánszemély lakóingatlant vagy nem lakóingatlant ad-e bérbe. Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem (ide nem értve a fizetővendéglátást, termőföld-bérbeadást) az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Ingatlan-bérbeadás ehója

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie 2018-ban egy magánszemélynek a tulajdonában lévő ingatlan bérbeadásából származó jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] 2018. január 1-jétől nagyon kedvező, jelentős változás történt a bérbeadásból származó jövedelmet realizáló magánszemélyek számára. 2017. december 31-ig ugyanis a 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadón túl a 14 százalékos ehót is meg kellett fizetni a teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem

Kérdés: Kell-e szuperbruttósítani az eho-alapot az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem utáni 14 százalékos eho-fizetési kötelezettség meghatározásánál, tekintettel arra, hogy az adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelemből kell kiindulni?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdés e) pontja alapján az ingatlanbérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljesösszeg után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetnimindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában megfizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem ehója

Kérdés: Kell-e százalékos ehót fizetni az ingatlan-bérbeadásból származó havi 90 000 forint összegű jövedelem után 2011-ben, ha az adóalap a 10 százalék költséghányad figyelembevételével 1 080 000 x 90 százalék x 1,27 = 1 234 440 forint lesz?
Részlet a válaszából: […] Röviden: nem. Az ingatlan-bérbeadásból származó 1 millióforintot meghaladó jövedelem esetén ugyanis az Eho-tv. 11. § (4) bekezdéseértelmében az adóelőlegalap-számításnál figyelembe veendő jövedelem alapjánállapítja meg. Ez pedig – tekintettel a 10 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem ehója

Kérdés: Kell-e 14 százalékos ehót vonni a bérleti díjból annak a magánszemélynek az esetében, aki saját ingatlanát adja bérbe egy betéti társaságnak, amelynek ő a kültagja? A magánszemély összes bérbeadásból származó éves bevétele nem haladja meg az egymillió forintot.
Részlet a válaszából: […] Nem kell levonni. A 14 százalékos eho ugyanis csak azingatlan-bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelmet terheliaz Eho-tv. idevágó 3. § (3) bekezdés e) pontja) értelmében. A szabályozás etekintetben a jövő évben sem változik, marad az 1 millió forintos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem ehója

Kérdés: Kell-e ehót fizetnie a magánszemélynek vagy a kifizetőnek az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme után? Amennyiben igen, mennyi a közteher mértéke? A magánszemély a jövedelem után összevonás alá eső jövedelemként fizet szja-t 2010-ben.
Részlet a válaszából: […] Az ingatlan-bérbeadásból származó – függetlenül attól, hogyösszevont adóalapba tartozó vagy külön adózó jövedelemről van-e szó – egymillióforintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg 14 százalékos egészségügyihozzájárulás alapját képezi, kivéve ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 20.

Ingatlan-bérbeadás ehója

Kérdés: Ingatlan bérbeadása esetén, amennyiben a magánszemély az összevonandó jövedelem részeként kezeli a bevételét, a bevételnek vagy a jövedelemnek kell-e meghaladnia az egymillió forintot az ehofizetési kötelezettség tekintetében?
Részlet a válaszából: […] Nézzük, hogy mit írnak elő szó szerint az idevágójogszabályok! Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdés e) pontja szerint a magánszemély azadóévben megszerzett ingatlan bérbeadásából [Szja-tv. 16. § (1) bekezdés és 74.§] származó, egymillió forintot meghaladó jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Külföldi állampolgár által bérbe adott ingatlan ehója

Kérdés: Kell-e 14 százalék ehót fizetnie egy külföldi állampolgárnak abban az esetben, ha magyarországi ingatlant ad bérbe, tekintettel arra, hogy az Eho-tv. belföldi magánszemély kötelezettségét írja elő?
Részlet a válaszából: […] Valóban az Eho-tv. 2. §-a szerint a Tbj-tv. szerintbelföldinek minősülő magánszemélynek juttatott, illetve belföldi magánszemélyáltal megszerzett jövedelem képezheti csak százalékos egészségügyi hozzájárulásalapját.Éppen ezért a kérdésben említett külföldi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.

Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem ehója

Kérdés: Milyen jogszabály irányadó arra nézve, hogy mit tekintünk a bérbeadás szempontjából lakott ingatlannak? Mentesül-e a 14 százalékos eho-fizetési kötelezettség alól az a cég, amely kereskedelmi üzlet céljára bérbe adja ingatlana egy részét, aminek egy részében a tulajdonos lakik? Ebben az esetben az ingatlan címe a döntő?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdés e) pontja értelmében azingatlan bérbeadásából (Szja-tv. 74. §) származó, egymillió forintot meghaladójövedelem esetén a teljes összeg alapját képezi a 14 százalékos egészségügyihozzájárulásnak. Ugyanezen paragrafus (5) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.

Haszonélvezeti joggal rendelkező bérbeadó eho-ja

Kérdés: Abban az esetben is kell fizetnie a bérbeadónak a lakás bérbeadásából származó 1 millió forintot meghaladó jövedelem után 4 százalék eho-t, ha a magánszemély az adott ingatlanban lakik ugyan, de arra csak haszonélvezeti joga van (nem a bérbeadó a tulajdonos, hanem csak a haszonélvező)? A bérlő a magánszemély résztulajdonában lévő kft.
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. § (5) bekezdése szerint mentes a 4 százalékosmértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az ingatlan bérbeadásábólszármazó jövedelem, ha a bérbeadó a lakásbérleti jogviszony tárgyát képezőtulajdonában álló lakásban lakik, kivéve, ha a lakást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.