tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott bérbeadás ehója tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ipari ingatlan bérbeadása

Kérdés: Meg kell fizetni a százalékos egészségügyi hozzájárulást ipari épületek bérbeadása esetén, vagy a jogszabály kedvező változása kizárólag lakóingatlanokra vonatkozik?
Részlet a válaszból: […]termőföld-bérbeadást) az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó, önálló tevékenységből származó jövedelem, amit azonban az Eho-tv. 5. §-ának (2) bekezdése mentesít a 19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulás alól.Ugyanakkor a magánszemély ingatlan-bérbeadásból származó, 1 millió forintot meghaladó jövedelmét korábban terhelő 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó rendelkezés - ahogy az a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5698
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem

Kérdés: Kell-e szuperbruttósítani az eho-alapot az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem utáni 14 százalékos eho-fizetési kötelezettség meghatározásánál, tekintettel arra, hogy az adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelemből kell kiindulni?
Részlet a válaszból: […]és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásból megfizetett egészségbiztosítási járulék, illetve a megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék, valamint a 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást viselő jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot. Az egészségügyi hozzájárulás alapja az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem. A bérbeadásból származó jövedelem a magánszemély döntése alapján vagy a 10 százalékos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3275

3. találat: Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem ehója

Kérdés: Kell-e százalékos ehót fizetni az ingatlan-bérbeadásból származó havi 90 000 forint összegű jövedelem után 2011-ben, ha az adóalap a 10 százalék költséghányad figyelembevételével 1 080 000 x 90 százalék x 1,27 = 1 234 440 forint lesz?
Részlet a válaszból: […]bekezdése értelmében az adóelőlegalap-számításnál figyelembe veendő jövedelem alapján állapítja meg. Ez pedig - tekintettel a 10 százalékos költséghányadra - összességében éves szinten csak az 1 080 000 forintos bevételnek a 90 százalékát,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3266

4. találat: Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem ehója

Kérdés: Kell-e 14 százalékos ehót vonni a bérleti díjból annak a magánszemélynek az esetében, aki saját ingatlanát adja bérbe egy betéti társaságnak, amelynek ő a kültagja? A magánszemély összes bérbeadásból származó éves bevétele nem haladja meg az egymillió forintot.
Részlet a válaszból: […]forintot meghaladó jövedelmet terheli az Eho-tv. idevágó 3. § (3) bekezdés e) pontja) értelmében. A szabályozás e tekintetben a jövő évben sem változik, marad az 1 millió forintos határ, illetve
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3193

5. találat: Ingatlan-bérbeadás ehója

Kérdés: Ingatlan bérbeadása esetén, amennyiben a magánszemély az összevonandó jövedelem részeként kezeli a bevételét, a bevételnek vagy a jövedelemnek kell-e meghaladnia az egymillió forintot az ehofizetési kötelezettség tekintetében?
Részlet a válaszból: […]százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást megfizetni. Tehát a jogszabály egyértelműen nem bevételt, hanem jövedelmet említ, amelynek számítására vonatkozó szabályokat az Szja-tv. tartalmazza. Az Szja-tv. 16. § (1) bekezdése rendelkezik a kérdésbeli esetről, amikor is a magánszemély az ingatlan bérbeadásából származó bevétel adókötelezettségére az összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok alkalmazását választotta. Ekkor az ingatlan-bérbeadásból származó bevételből a 17-23. § rendelkezéseinek figyelembevételével számított rész a jövedelem, mely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2923
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem ehója

Kérdés: Milyen jogszabály irányadó arra nézve, hogy mit tekintünk a bérbeadás szempontjából lakott ingatlannak? Mentesül-e a 14 százalékos eho-fizetési kötelezettség alól az a cég, amely kereskedelmi üzlet céljára bérbe adja ingatlana egy részét, aminek egy részében a tulajdonos lakik? Ebben az esetben az ingatlan címe a döntő?
Részlet a válaszból: […]hozzátartozója (élettársa) vállalkozása részére adja bérbe. A lakóhely fogalmát az Nyt. értelmező rendelkezései között találhatjuk. E szerint lakóhely annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll. Ugyanezen törvény 26. §-a előírja, hogy a Magyar Köztársaság területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A bejelentett lakóhely igazolására a személyi igazolvány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány szolgál. Visszatérve a konkrét kérdésre: amennyiben a tulajdonos a fentiek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1847

7. találat: Külföldi állampolgár által bérbe adott ingatlan ehója

Kérdés: Kell-e 14 százalék ehót fizetnie egy külföldi állampolgárnak abban az esetben, ha magyarországi ingatlant ad bérbe, tekintettel arra, hogy az Eho-tv. belföldi magánszemély kötelezettségét írja elő?
Részlet a válaszból: […]terheli százalékos eho, amennyiben belföldinek minősül. 2007. július 1-jétől belföldinek tekintendő a Tbj-tv. 4. § u) pontja értelmében 1. a Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgár, 2. a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy, 3. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1846

8. találat: Haszonélvezeti joggal rendelkező bérbeadó eho-ja

Kérdés: Abban az esetben is kell fizetnie a bérbeadónak a lakás bérbeadásából származó 1 millió forintot meghaladó jövedelem után 4 százalék eho-t, ha a magánszemély az adott ingatlanban lakik ugyan, de arra csak haszonélvezeti joga van (nem a bérbeadó a tulajdonos, hanem csak a haszonélvező)? A bérlő a magánszemély résztulajdonában lévő kft.
Részlet a válaszból: […]vállalkozása részére adja bérbe. Tehát a törvény három feltételt - a bérbeadónak a bérbe adott lakásban kell laknia, a lakásnak a saját tulajdonában kell állnia, és annak bérbeadása nem történhet a saját vállalkozás részére - ír elő a mentesség feltételéül. Közülük a kérdéses esetben mindössze az egyik feltétel - a bérbeadó a bérbe adott lakásban lakik - teljesül, mivel a kérdésben szereplő személy nem tulajdonosa a bérbe adott lakásnak, továbbá a bérbevevő vállalkozást is a saját vállalkozásának kell tekinteni. Bár a fogalmat külön nem definiálja az Eho-tv., értelemszerűen saját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1510