Betéti társaság 65. életévét betöltött beltagjának személyes közreműködése

Kérdés: Közreműködhet személyesen díjazás nélkül egy betéti társaság 65. életévét betöltött beltagja, aki nem kérte az öregségi nyugdíj megállapítását, mert rokkantsági ellátásban részesül, és ez kedvezőbb a számára? A tag korábban nem működött közre, de most egy munkavállaló kilépése miatt ez szükségessé vált. Módosítani kell ebben az esetben a társasági szerződést, ha az eddig nem tartalmazta a személyes munkavégzést? Be kell jelenteni a személyes közreműködést a ’T1041-es nyomtatványon, és ha igen, akkor milyen jogviszonyban? Kell valamilyen közterhet fizetni a személyesen közreműködő tag után ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt rátérnénk a konkrét kérdésekre, egy dolgot szükséges tisztáznunk, nevezetesen, hogy az érintett a változásokat megelőzően milyen jogviszonyban állt a társaságnál. Beltagról van ugyanis szó, aki az esetek többségében egyben ügyvezető is. Amennyiben az ügyvezetést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Betéti társaság végelszámolása beltag halála miatt

Kérdés: Meg kell várni a hagyatéki végzést a végelszámolás lezárásával abban az esetben, ha egy betéti társaság beltagjának halála után a kültag (aki egyben a beltag testvére is) úgy döntött, hogy egyszerűsített végelszámolás keretében meg kívánja szüntetni a céget? Megszűnik a kisadózó vállalkozók tételes adójára való jogosultsága egyéni vállalkozóként a kültagnak abban az esetben, ha ő lesz a végelszámoló?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint az egyszerűsített végelszámolás lezárásának nem akadálya a hagyatéki végzés hiánya, ugyanakkor az elhunyt tag örököseivel el kell számolni, vagy erről a vagyonfelosztási javaslatban rendelkezni kell.Ami a végelszámoló jogállását illeti: célszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Beltag közterhei

Kérdés: Milyen közteherfizetési kötelezettsége keletkezik egy betéti társaságnak a beltag után abban az esetben, ha az ügyvezetést a kültag látja el, a beltag semmilyen módon nem működik közre a társaságban, és eddig rendelkezett főfoglalkozású munkaviszonnyal, ami 2024. július hónap végén megszűnik?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltak szerint a beltag semmilyen formában nem működik közre a társaságban, és az ügyvezetést sem látja el. Feltételezve, hogy a társasági szerződés sem ír elő számára személyes közreműködési kötelezettséget, vele kapcsolatban a társaságnak – az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Üzletrész értékesítése

Kérdés: Hol kell szerepeltetni a személyijövedelemadó-bevallásban az üzletrész eladását, illetve milyen dokumentumokra van szükség ennek igazolására?
Részlet a válaszából: […] Értékpapírnak tekinthető a közkereseti társaságban és a betéti társaságban fennálló részesedés, a korlátolt felelősségű társaság üzletrésze és a szövetkezeti részesedés, ideértve más, törvényben meghatározott olyan vagyoni hozzájárulást is, amely tagsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Egyszerűsített foglalkoztatottak létszámának meghatározása

Kérdés: Figyelembe vehető az egyszerűsített foglalkoztatottak számának meghatározásához egy betéti társaság 4 fő nyugdíjas munkavállalója, akik nyugdíjas státuszukra tekintettel nincsenek biztosítottként bejelentve a céghez? A vállalkozásnak így egyetlen biztosított munkavállalója van, az ügyvezetői tevékenységet ellátó beltag.
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatható alkalmi munkavállalók számát a munkáltató átlagos statisztikai létszámához köti. A jogszabály 1. §-ának (2) bekezdése értelmében az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Ügyvezető minimumközterhe

Kérdés:

Valóban kötelezett társas vállalkozóként a minimálbér utáni járulékfizetésre egy kft. ügyvezető tulajdonosa, akinek nincs semmilyen más biztosítása, és az ügyvezetést megbízási jogviszonyban 0 Ft-ért végzi? Ha ez az ügyvezető a társas vállalkozásban az ügyvezetést részmunkaidős munkaviszonyban végzi (nem éri el a heti 36 órát), akkor ez kiváltja a társas vállalkozói járulékfizetését a minimálbér után?

Részlet a válaszából: […] A Ptk. értelmében az ügyvezető munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végezheti a tevékenységét.Amennyiben az ügyvezetés megbízási jogviszonyban történik, akkor az ingyenesen is végezhető, ebben az esetben azonban a Tbj-tv. speciális szabályozását kell alkalmazni.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Beltag szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés:

A NAV igazolása alapján érvényesíthető a munkaerőpiacra lépők szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye egy betéti társaság beltagjának megbízási díja után fizetendő szociális hozzájárulási adóval szemben?

Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. szerinti szociálishozzájárulásiadó-kedvezményeket kizárólag a munkaviszonyban álló dolgozók kapcsán érvényesítheti a kifizető. Ez alól kivételt a 13. szakasz szerinti megváltozott munkaképességű vállalkozók utáni kedvezmény, illetve a 17/A. szakasz szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Végelszámoló kisadózó egyéni vállalkozása

Kérdés: Választhatja a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést egy újonnan induló egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy végelszámolás alatt álló kft. tagjaként jelenleg ellátja a végelszámolói tevékenységet is?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó az Ev-tv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) alapján keletkező adó- és más közteherfizetési kötelezettségének kizárólag akkor tehet eleget a Kata-tv. szabályai szerint, ha főfoglalkozásúnak minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Táppénz többes jogviszony esetén

Kérdés:

Jogosult lesz mindkét jogviszonyában táppénzre az a személy, aki 2022. augusztus 1-jétől rendelkezik egy napi 6 órás munkaviszonnyal egy kft.-nél, és emellett 2023. január 23-tól megbízási jogviszonyban is végez munkát egy betéti társaság részére, ahol a havi megbízási díja 100.000 forint? Az érintett 2024. január 24-től 31-ig kórházban volt, és február 1-jétől jelenleg is keresőképtelen. A kezelőorvos előzetes tájékoztatása szerint a keresőképtelen állapot előreláthatólag több hónapig fog tartani, munkáját egyik jogviszonyában sem tudja ellátni.

Részlet a válaszából: […] Táppénzre az a biztosított jogosult, aki a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt válik keresőképtelenné, és társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Ezért először a biztosítási kötelezettségét kell elbírálni. A Tbj-tv. 6. §-ában foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Kata választása

Kérdés: Választhatja a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést egy egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy kft. tulajdonosaként megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket? Ügyvezetőként megbízási díjban nem részesül, a társaság jövedelemszerző tevékenységében személyesen nem működik közre.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 3. §-ának értelmében a kisadózó vállalkozók tételes adójának alanya a főfoglalkozású egyéni vállalkozó, ha az állami adó- és vámhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatvány alkalmazásával bejelenti, hogy adókötelezettségeit e törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.
1
2
3
42