348. Társadalombiztosítási Levelek / 2018. november 13.

TARTALOM

5914. kérdés Jogviszony bejelentésének ellenőrzése
Hogyan tudja ellenőrizni egy munka-viszonyban álló magánszemély, hogy a foglalkoztatója bejelentette, illetve hogy megfizette utána a kötelező közterheket? Lehetséges az, hogy a cég nem tesz eleget a kötelezettségeinek, és a munkavállaló emiatt nem lesz jogosult orvosi ellátásra?
5915. kérdés Rokkantsági járadékban részesülő munkavállaló
Milyen levonások terhelik egy rokkantsági járadékban részesülő munkavállaló munkabérét? Valóban nincs kereseti korlát a járadékban részesülő munkavállaló esetében?
5916. kérdés Tartósan álláskereső személy foglalkoztatása
Jogosult valamilyen kedvezményre a munkáltató abban az esetben, ha 2018. november 15-től tartósan álláskereső munkavállalót kíván foglalkoztatni? Amennyiben igen, akkor milyen feltételekkel vehető igénybe a kedvezmény?
5917. kérdés Alapítványi iskola tandíja
Helyesen jár el a munkáltató akkor, amikor több dolgozója esetében - a Köznev-tv. 89. §-ának (5) bekezdésére hivatkozással - adómentes juttatásként számolja el az alapítványi iskolába járó gyermekeik havi tandíját, amelynek fizetését átvállalták a munkavállalóktól?
5918. kérdés Adószámos magánszemély
Van járulékfizetési kötelezettsége a kiszámlázott összeg után egy adószámos magánszemélynek abban az esetben, ha rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal?
5919. kérdés Szakképző iskolai tanulók juttatásai
Köteles a teljes tanévben juttatást fizetni az együttműködési megállapodás alapján képzett szakképző iskolai tanulóknak az őket foglalkoztató egyéni vállalkozó? Amennyiben nem kötelező, de a vállalkozó mégis fizet, akkor adható adómentesen ez a juttatás? Elszámolható ebben az esetben a szakképzési hozzájárulási kedvezménynél az oktatói kiegészítő kedvezmény?
5920. kérdés Kisadózó egyéni vállalkozó szülése
Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a kisadózó egyéni vállalkozó kismama, aki a szülés idejére, illetve az azt követő időszakra egy munkavállalót alkalmaz a tevékenység folytatására, mert egy pályázaton azzal a feltétellel részesült támogatásban, hogy a vállalkozásának folyamatosan működnie kell? Elveszti az ellátásra jogosultságát, ha a bevételre tekintettel ez alatt az idő alatt is megfizeti a havi 50 ezer forint összegű tételes adót?
5921. kérdés Nők kedvezményes nyugdíja
Meg tudja vásárolni a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 évből hiányzó 3 év jogosultsági időt az a munkavállaló, akinek az egyetem alatti gyermeknevelés időszakát nem ismerték el, mert nem történt GYES folyósítása? Amennyiben ez nem lehetséges, akkor milyen megoldás van arra, hogy ne kelljen még 3 évet dolgoznia? Milyen hátránya származik abból, ha abbahagyja a munkát, és nyugdíjkorhatára betöltéséig, 3 évig nem dolgozik, illetve nem is fizet járulékot?
5922. kérdés Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó
Továbbra is főfoglalkozású kisadózónak kell tekinteni azt az egyéni vállalkozót, aki a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherviselést választotta, és az egyéni vállalkozása mellett alapított egy egyszemélyes kft.-t is, amelyben heti néhány órás munkaviszony keretében működik közre?
5923. kérdés Nyugdíj utólagos korrigálása
Megnöveli a nyugdíj számításának alapját a 2004. június 16. és 2006 októbere közötti munkabér abban az esetben, ha egy megválasztott, aktív polgármester 2004. június 16-án, 60 éves korában nyugdíjba vonult, és nyugdíjasként 2006 októberéig - az új polgármester megválasztásáig?- folyamatosan dolgozott? A munkabérből nyugdíjjárulék nem került levonásra, de az önkormányzat minden jelentési és fizetési kötelezettséget teljesített vele kapcsolatban. Amennyiben megnöveli a nyugdíjalapot ennek az időszaknak a keresete, utólag érvényesíthető ez a nyugdíj összegében?
5924. kérdés Nyugdíjprémium
Jogosult nyugdíjprémiumra az a személy, aki tavaly korhatár előtti ellátásban részesült, de 2018. májustól, a korhatár betöltésétől öregségi nyugdíjban részesül?
5925. kérdés Fogyatékossági támogatásban részesülők utazási kedvezménye
Valóban jogosultak ingyenes utazásra a fogyatékossági támogatásban részesülő személyek?
5926. kérdés GYED-ben részesülő munkavállaló szabadságmegváltása
Munkavégzés és munkaszerződés módosítása hiányában melyik évre vonatkozó minimálbér alapján kell megállapítani egy munkáltatói jogutódlás során átvett, gyermekgondozási díjban részesülő munkavállaló szabadságmegváltását? A jogviszony létesítése időpontjában, vagy a kilépés időpontjában hatályos minimálbért kell figyelembe venni ebben az esetben?
5927. kérdés Próbaidő
Mikor jár le napra pontosan a próbaideje annak a munkavállalónak, akit 2018. június 25-től foglalkoztatnak 3 hónapos, illetve 90 napos próbaidő kikötése mellett?
5928. kérdés Munkavégzés munkaszüneti napon
Kiküldheti a munkáltató egynapos külföldi munkavégzésre a dolgozóját október 23-án, vagy bármely más munkaszüneti napon abban az esetben, ha az általános munkarend szerinti beosztásban dolgozik, és a munkaszüneti napon történő munkavégzés - ami külföldön természetesen munkanap - mindenképpen szükséges a vállalkozás működéséhez? Amennyiben elrendelhető a munkavégzés, akkor milyen pótlékokat kell fizetni a munkavállalónak?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére