Rokkantsági járadékban és fogyatékossági támogatásban részesülő munkavállaló

Kérdés:

Helyesen jár el a munkáltató, amikor egy rokkantsági ellátásban és fogyatékossági támogatásban részesülő munkavállaló díjazásából levonják a társadalombiztosítási járulékot, illetve érvényesítik az emelt összegű családi kedvezményt és a személyi kedvezményt? Figyelembe veheti a cég vele kapcsolatban a kivaalap-kedvezményt? Vonatkozik rá bármilyen kereseti korlát?

Részlet a válaszából: […] A kérdésben – legalábbis erre utal az emelt összegű családi kedvezmény említése, illetve az egyidejű folyósítás – a 83/1987. MT rendelet szerinti ellátásáról, azaz rokkantsági járadékról van szó, nem pedig az ezzel gyakran összetévesztett Mm-tv. szerinti rokkantsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy kísérőjének utazási kedvezménye

Kérdés:

Teljes árú jegyet kell vennie a szülőnek, vagy jogosult valamilyen kedvezményre abban az esetben, ha a fogyatékossági támogatásra jogosult, segítségre szoruló gyermekével utazik? A gyermek rendelkezik a nevére szóló utazási kártyával.

Részlet a válaszából: […] Utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolványt, vagy egyszerűbb nevén utazási kártyát annak a részére állítanak ki, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesül, illetve aki vagy aki után szülője magasabb összegű családi pótlékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Kedvezményes utazásra jogosító igazolvány

Kérdés: A szülőnek mint kísérőnek kell utazási jegyet, illetve bérletet vennie abban az esetben, ha 8 éves, középsúlyos asztmás gyermeke rendelkezik ingyenes utazásra jogosító kártyával, de életkora miatt egyedül még nem tud utazni?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban annyit, hogy vannak olyan esetek, amikor a gyermeket kísérő személy szintén kedvezményesen utazhat a tömegközlekedés eszközein. A kedvezményre jogosító hatósági igazolvány – az utazási kártya hivatalos neve – a következőképpen működik. A lakcím szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Fogyatékossági támogatásban részesülők utazási kedvezménye

Kérdés: Valóban jogosultak ingyenes utazásra a fogyatékossági támogatásban részesülő személyek?
Részlet a válaszából: […] A kedvezményre jogosító hatósági igazolvány birtokában a fogyatékossági támogatásban részesülő személy néhány esetben valóban ingyenesen utazhat, de ez korántsem igaz minden utazásra. Például külföldre vagy repülővel történő utazáshoz egyáltalán nem lehet igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy munkavégzése

Kérdés: Megszüntetésre kerül a fogyatékossági támogatás abban az esetben, ha a támogatásban részesülő személy 4 órás munkaviszony keretében munkát végez?
Részlet a válaszából: […] A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy biztosítása

Kérdés: Szerez szolgálati időt az ellátása alapján egy fogyatékossági támogatásban részesülő személy? Kisadózó egyéni vállalkozóként főállásúnak vagy nem főállásúnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A fogyatékossági támogatás a 141/2000. Korm. rendelet alapján folyósított ellátás.A fogyatékossági támogatásban részesülő személy a Tbj-tv. alkalmazásában nem biztosított, nem szerez szolgálati időt sem, ugyanakkor a Tbj-tv. 16. §-ának (1) bekezdése értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Megváltozott munkaképességű személy

Kérdés: A rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség megállapítása során tekinthető megváltozott munkaképességű személynek a 2011. évi CXCI. tv. d) pontja értelmében az a munkavállaló, aki a cukorbetegsége miatt súlyos fogyatékossági adókedvezményben részesül? A dolgozó állapotát az orvosszakértői bizottság véglegesnek minősítette.
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 22. §-a szerint megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt,a) akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,b) aki legalább 40 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy állapotromlása

Kérdés: Jogosult valamilyen magasabb összegű ellátásra az a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, akinek romlott az állapota?
Részlet a válaszából: […] A fogyatékossági támogatás két különböző összegben kerülhet megállapításra, mely különbség abból adódik, hogy a kérelmező fogyatékossága milyen jellegű, illetve milyen mértékű. 2013. december 31-ig az ellátás mértékét mindig a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

Utazási kedvezményre jogosító igazolvány

Kérdés: Hogyan tudja igénybe venni a Magyar Államkincstártól kapott utazási kártyát a fogyatékos személy?
Részlet a válaszából: […] A Magyar Államkincstár három esetben állít ki utazási kedvezményre jogosító igazolványt, vagyis köznapi nevén utazási kártyát. Fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülő személy esetében, illetve azon igénylők részére, akik tartós betegségük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.