tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

283. Társadalombiztosítási Levelek / 2015. augusztus 11.

TARTALOM

4804. kérdés Kft.-tagok jogviszonya
Ki a munkáltatói jogokat gyakorló abban az esetben, ha egy kéttagú kft. 50-50 százalékos tulajdonrésszel rendelkező tagjai közül az egyik tag az ügyvezető, aki a társasági szerződés értelmében munkaviszonyban látja el a teendőit? Dolgozhat a másik tag alkalmi munkavállalóként a társaságban ebben az esetben?
4805. kérdés Háztartási munka
Hogyan tudja a leggazdaságosabban foglalkoztatni egy magánszemély az édesanyja gondozását, valamint a házvezetést végző személyt úgy, hogy az megfeleljen a törvényi előírásoknak? A munkavállalás alkalmanként történik, az érintett munkavállaló máshol főfoglalkozásban dolgozik.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4806. kérdés GYES-en lévő kismama munkavállalása
Vállalhat részmunkaidőben munkát egy GYES-en lévő kismama, aki a munkahelyén fizetés nélküli szabadságot igényelt és kapott a gyermek 3 éves koráig, és ezalatt egy másik munkáltatónál kíván elhelyezkedni? Be kell jelentenie a jelenlegi munkáltatójánál, hogy egy másik cégnél fog dolgozni?
4807. kérdés Bt. beltagjának CSED-jogosultsága
Dolgozhat tovább a betéti társaságban az a kismama, aki várhatóan szeptember közepén szül, több éve fennálló munkaviszonya mellett egy bt. beltagja is, ahol 2013-tól 2014. év végéig kisadózóként volt bejelentve, 2015. január 1-jétől pedig részmunkaidős munkaviszonyban áll, és a főállású munkahelyén keresőképtelen állományban van? Jogosult lesz CSED-re a betéti társaságban fennálló jogviszonyára tekintettel, illetve hol kell benyújtania az erre vonatkozó igényét? A kismama főállású munkahelyén társadalombiztosítási kifizetőhely működik.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4808. kérdés Többes jogviszonyú vállalkozó közterhei
Mentesül a főállású kisadózókra megállapított 50 ezer forintos tételes adó megfizetése alól az a személy, aki egyidejűleg egyéni vállalkozó és kisadózó társas vállalkozó, és az egyéni vállalkozásban főállásúként megfizeti a minimumjárulékokat? Mentesül a kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozók részére előírt egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól ugyanez a vállalkozó, amennyiben nyugdíjas, és megfizeti a 25 ezer forintos tételes adót?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4809. kérdés Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló
Milyen feltételekkel alkalmazhatja tovább a munkáltató azt a munkavállalót, akinek a részére 2015. augusztus 10-ével rokkantsági ellátást állapítottak meg? Jogosult lesz táppénzre az ellátással párhuzamosan az érintett munkavállaló?
4810. kérdés Nappali tagozatos főiskolai hallgató őstermelői tevékenysége
Hogyan alakul annak az őstermelőnek a járulékfizetési kötelezettsége, aki nappali tagozatos főiskolai hallgató, és iskolaszövetkezeti tagként munkaviszonyban áll?
4811. kérdés Tanulószerződéses tanuló betegszabadsága
Adóköteles a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetében a betegszabadság idejére járó juttatás?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4812. kérdés OKJ-s tanfolyamra járó személy egészségügyi szolgáltatási járuléka
Mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól az a középiskolát befejező tanuló, aki nappali tagozatos OKJ-s tanfolyamon vesz részt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4813. kérdés Iskolarendszeren kívüli képzés közterhei
Milyen közterheket kell megfizetnie a munkáltatónak az OKJ 35811 03 számú szakképesítés-ráépülés munkáltató által kifizetett díja után? Helyesen gondolja a munkáltató, hogy ebben az esetben a munkavállalónak nem keletkezik bevétele, ezért szja-fizetési kötelezettsége sincs?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4814. kérdés Táppénz úti balesettel összefüggő keresőképtelenség miatt
Baleseti vagy normál táppénzt (betegszabadságot) kell elszámolni annak a munkavállalónak az esetében, aki korábban úti balesetet szenvedett, és 180 napot meghaladó időn túl ismét orvosi ellátást kellett igénybe vennie ugyanazzal a balesettel összefüggésben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4815. kérdés GYES két gyermek után
Valóban kaphatja egyszerre két gyermek után a GYES-t az a szülő, aki egy egyéves, valamint egy négy- és egy hétéves gyermeket nevel, akik közül a négyéves gyermek beteg? Milyen módon igényelhetők az ellátások?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4816. kérdés Fogyatékossági támogatást igénylő személy orvosi vizsgálata
Helyesen jár el a hatóság abban az esetben, ha egy fogyatékossági támogatást igénylő személyt orvosi bizottság elé akarnak küldeni annak ellenére, hogy már rendelkezik egy igazolással, hogy 60 százalékos egészségkárosodása van? Az ellátást csak a vizsgálat után kaphatja meg az érintett.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4817. kérdés Kedvezményes nyugdíjhoz hiányzó jogosultsági idő
A nyugdíjhoz még hátralévő időmet tévesen a figyelembe vehető szolgálati idő alapján számítottam, így a nők 40 kedvezményes öregségi teljes nyugdíját még nem vehetem igényben, mivel nem vehető figyelembe minden szolgálati idő. Kérhetem-e méltányosságból a hiányzó szolgálati idő pótlását?
4818. kérdés Egyéni vállalkozás rokkantsági ellátás mellett
Folytathat egyéni vállalkozói tevékenységet az a személy, aki 2011. december 31-ig III. csoportos rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásban, 2015. februárban történt felülvizsgálata óta pedig rokkantsági ellátásban részesül? Amennyiben igen, akkor az ellátásra tekintettel kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozónak fog minősülni?
4819. kérdés Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló táppénze
Jogosult lehet táppénzre egy rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére