Bt. beltagjának CSED-jogosultsága

Kérdés: Dolgozhat tovább a betéti társaságban az a kismama, aki várhatóan szeptember közepén szül, több éve fennálló munkaviszonya mellett egy bt. beltagja is, ahol 2013-tól 2014. év végéig kisadózóként volt bejelentve, 2015. január 1-jétől pedig részmunkaidős munkaviszonyban áll, és a főállású munkahelyén keresőképtelen állományban van? Jogosult lesz CSED-re a betéti társaságban fennálló jogviszonyára tekintettel, illetve hol kell benyújtania az erre vonatkozó igényét? A kismama főállású munkahelyén társadalombiztosítási kifizetőhely működik.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 43. §-ának (2) bekezdése értelmében az egy­idejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

Eva hatálya alá tartozó társaság beltagjának szülése

Kérdés: Kell-e fizetni valamilyen járulékot egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság beltagja után abban az esetben, ha gyermeket szül, és igénybe veszi a társadalombiztosítási és a családtámogatási ellátásokat? Járulékköteles tevékenységnek minősül-e, ha a könyvelőiroda alkalmazottai a beltag regisztrációja alapján küldik be a havi bevallásokat? Járulékkötelesnek minősül-e a banki megbízások, illetve a szerződések aláírása?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nem tartalmazza, de nyilvánvalóan társasvállalkozónak minősülő – eva hatálya alá tartozó – cég beltagjáról van szó, akiennek megfelelően jelenleg havi 131 ezer forint vagy a minimálbéralapulvételével tesz eleget járulékfizetési kötelezettségének.A Tbj-tv. tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Betéti társaság beltagjának szülése

Kérdés: Szüneteltetnie kell-e tagsági jogviszonyát egy betéti társaság beltagjának, aki személyesen közreműködik a bt. tevékenységében, 2006. évben szülni fog, és TGYÁS-t, GYED-et, majd GYES-t szeretne igényelni? Amennyiben a szüneteltetés nem megoldható, hogyan tudja hitelt érdemlően bizonyítani, hogy ezen időszak alatt nem működik közre a bt. tevékenységében?
Részlet a válaszából: […] A kérdéses ellátások igénybevétele érdekében nem szükséges abeltag tagsági viszonyát megszüntetni, azonban az ellátások folyósítása alattszemélyesen nem működhet közre a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatokellátásában. A személyes közreműködés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.