Teljesítménybéres dolgozók bérminimuma


Hogyan kell alkalmazni a 316/2005. Korm. rendelet rendelkezéseit 50 év feletti teljesítménybéres dolgozók esetében?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2007. július 31-én (109. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1860

[…] (a munkavégzésre, a munkaszervezésre és az alkalmazott technológia objektív körülményeire stb.). Az Mt. 144. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménykövetelményt úgy kell megállapítani, hogy ennek 100 százalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a részére járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabért (minimálbért) elérje. Ha a teljesítménykövetelmény teljesítése jelentős részben nem csak a munkavállalón múlik, garantált bér megállapítása is kötelező. Az Mt. 144. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a munkavállalót megillető kötelező legkisebb munkabért és a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti garantált bérminimumot, ezek hatályosságát - figyelemmel a 17. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra – a kormány állapítja meg. A 316/2005. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén – 2006. január 1-jétől havi 62 500 forint, – 2007. január 1-jétől havi 65 500 forint, – 2008. január 1-jétől havi 69 000 forint. A Korm. rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezések értelmében teljesítménybérezés esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes) kötelező legkisebb összege a teljesítménykövetelmények 100 százalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén – 2006. január 1-jétől havi 62 500 forint, – 2007. január 1-jétől havi 65 500 forint, – 2008. január 1-jétől havi 69 000 forint. A 316/2005. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a 2. §-ban meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított havi személyi alapbér garantált bérminimuma a) 2006. július 1-jétől 2006. december 31-ig aa) két évnél kevesebb, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget, képesítést igénylő szakmában a fennálló munkaviszonyban, illetve azt megelőzően szerzett gyakorlati idő esetén a 2. § (1) bekezdésében megállapított kötelező legkisebb munkabér 105 százaléka, ab) legalább két év gyakorlati idő esetén 110 százaléka; b) 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig ba) az aa) pontban meghatározott esetben a kötelező legkisebb munkabér 110 százaléka, bb) az ab) pontban meghatározott esetben a kötelező legkisebb munkabér 115 százaléka; c) 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig ca) az aa) pontban meghatározott esetben a kötelező legkisebb munkabér 120 százaléka, cb) az ab) pontban meghatározott esetben a kötelező legkisebb munkabér 125 százaléka. A rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében az 50 év feletti munkavállalót garantált bérminimumként az ab), bb), cb) pontban szereplő összeg illeti meg. A szabályt először arra a hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni, amelyikben a munkavállaló az 50. életévét betölti. A 316/2005. Korm. rendelet rendelkezései 2006. január 1-jén léptek hatályba, rendelkezéseit első évben a 2006. január – a 4. § a) pontjában foglalt szabályt első ízben 2006. július – hónapra járó munkabérek megállapításánál kellett alkalmazni. A rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmezése során korábban több alkalommal kérdésként merült fel, hogy milyen időponttól, milyen feltételek mellett illeti meg az 50 év feletti munkavállalót a garantált bérminimum. Az időközben egységessé váló jogalkalmazói gyakorlat értelmében, ha a munkavállaló legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozik, és betöltötte az 50. életévét, akkor számára – attól a hónaptól kezdődően, amelyben az 50. életévét betölti, de legkorábban 2006. július hónaptól – a gyakorlati időtől függetlenül a magasabb összegű garantált bérminimumot kell fizetni. Kérdezőnk azt is tudni szeretné, hogy a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések értelemszerűen kiterjednek-e, és milyen feltételekkel, milyen módon, a nem időbérrel (havibérrel, hetibérrel, napibérrel, órabérrel), hanem teljesítménybérrel foglalkoztatott 50 év feletti munkavállalókra. A […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.