Ügyvezető egyszerűsített foglalkoztatotti jogviszonya

Kérdés: Bejelentheti alkalmanként egyszerűsített foglalkoztatotti jogviszonyban a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok elvégzésére egy gazdasági társaság az ügyvezetőjét, aki nem tulajdonosa a társaságnak, de díjazásban nem részesül? Nem ütközik valamilyen jogszabállyal az ügyvezető ilyen jellegű tevékenysége, illetve annak bejelentése?
Részlet a válaszából: […] ...4. §-ának (1a) bekezdése alapján egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Teljesítménybér, jutalék, prémium és bónusz

Kérdés:

Mi a különbség a teljesítménybér, a jutalék, a prémium és a bónusz között?

Részlet a válaszából: […] ...a fenti fogalmak szóba kerülnek, a teljesítmény, a munkáltató ösztönző juttatása juthat eszünkbe.A teljesítménybér, ahogy az a szóban is benne foglaltatik, függ a teljesítménytől, tehát ha a munkavállaló jól teljesít, és eléri a munkáltató által részére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés:

Milyen sajátosságai vannak a vezető állású munkavállaló szerződésének?

Részlet a válaszából: […] ...létesíthet.Vezető állású munkavállaló részére a jogalkotó lehetővé teszi, hogy az egyéb munkavállalókhoz hasonlóan a munkáltató teljesítménybért vagy egyéb juttatást állapíthat meg, melyet azonban minden esetben szükséges szerződésben rögzíteni. Fontos, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Munkabér megállapítása

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha teljesítménybért is szerepeltet a munkavállaló bérelszámolási lapján annak ellenére, hogy a dolgozónak nincs tudomása arról, hogy teljesítménybérben is megállapodtak? A bérelem összege minden hónapban eltérő, de az elszámolásból nem állapítható meg, hogy mi alapján történt a teljesítmény elszámolása.
Részlet a válaszából: […] ...az nem fellelhető, akkor a munkaviszonyra vonatkozó szabályok az irányadóak, ezekből elsődlegesen az Mt. rendelkezései. E szerint a teljesítménybér az a munkabér, amely a munkavállalót a kizárólag számára előre meghatározott teljesítménykövetelmény alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Kormánytisztviselő végkielégítésének visszafizetése

Kérdés: Új jogviszony létesítése esetén valóban kötelezhető a végkielégítésben részesülő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részének visszafizetésére az azt kifizető korábbi foglalkoztató részére? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja a visszafizetésre kerülő végkielégítés összegét a megszüntetett, végkielégítésre jogosító foglalkoztatás és az új jogviszony létrejötte közötti időtartam? Miként érvényesül a korlátozó rendelkezés a veszélyhelyzeti szabályozásban?
Részlet a válaszából: […] ...időpontjában érvényes alapbér, pótlékátalány, valamint az esedékesség időpontját megelőző irányadó időszakra kifizetett teljesítménybér és bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani. Szemben a régi Mt. kedvezőbb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Köztulajdonban álló munkáltató

Kérdés: Milyen speciális szabályok vonatkoznak a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra?
Részlet a válaszából: […] ...szabályok alkalmazása. Szintén a tulajdonosi joggyakorló jogosult meghatározni azt, hogy a vezető állású munkavállaló jogosult lehet-e teljesítménybérre vagy egyéb juttatásra, azzal, hogy ezen összegeket és a teljesítménykövetelményt is ő határozza meg. Fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Prémium, jutalék, bónusz, jutalom

Kérdés: Mi a különbség a prémium, a jutalék, a bónusz és a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] ...a prémium kifizetésére, amelyet akár bírósági úton is lehetősége van érvényesíteni.A prémium intézményét nem szabad összekeverni a teljesítménybérezéssel, hiszen míg – ahogyan fentiekben is látható – a prémiumra való jogosultság feltételeit a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Szerződés szerinti munkabér

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a táppénzjogosultság hónapjának a szerződés szerinti bérét a kevés biztosítási idővel rendelkező keresőképtelen biztosított esetében, ha a hónap hétköznapra eső munkaszüneti napot (fizetett ünnep) tartalmaz? A teljes munkaidős munkavállaló órabére 963 forint/óra. Figyelembe kell venni a fizetett ünnepre számfejtett távolléti díjat, vagy ez nem része a szerződés szerinti munkabérnek?
Részlet a válaszából: […] ...nem történt.Az Mt. 146. §-ának (3) bekezdése értelmében a munkavállalót távolléti díj illeti meg – többek között – óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát végző személy munkabére

Kérdés: Csökken a kötelezően fizetendő bér abban az esetben, ha egyszerűsített foglalkoztatás keretében nem nyolc, hanem csak négy vagy hat órában kerül sor a munkavégzésre, vagy ebben az esetben is meg kell adni a 6545 forintot?
Részlet a válaszából: […] ...szakasz (1a) bekezdése szerint az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Bedolgozói munkaviszony

Kérdés: Milyen feltételek mellett lehet bedolgozói munkaviszonyt létesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése értelmében bedolgozói munkaviszony olyan önállóan végezhető munkára létesíthető, amelyre a felek a munkabért kizárólag teljesítménybér formájában határozzák meg. Ebben az esetben a munkáltatónak kötelessége a teljesítménykövetelményt megállapítani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.
1
2
3
12