Társas vállalkozó családi járulékkedvezménye

Kérdés: Érvényesítheti a családi járulékkedvezményt egy társas vállalkozó, aki cégéből csak osztalékot vesz ki, de mivel ügyvezető, és nincs más biztosítása, havonta a minimálbér után megfizeti a járulékot?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 34. §-ának (6) bekezdése értelmében a családi járulékkedvezmény nem csökkenti azt a járulékkötelezettséget, amelyet az Szja-tv. szerinti adómentes vagy bevételnek nem minősülő járulékalap után kell megfizetni (ide nem értve a munkavállalói érdekképviseletet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] ...egyáltalán nem kap jövedelmet, vagy ha kap, akkor az nagyon alacsony összegű. A társadalombiztosítási járulék esetén ez a minimumalap a minimálbér, a szociális hozzájárulási adónál pedig a minimálbér 112,5 százaléka.A NAV állásfoglalása alapján az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Szakképzési munkaszerződés

Kérdés: Szakképzési munkaszerződésnek tekinthető a korábbi munkaszerződés módosítása, ha ennek alapján a szakképzésbe bevont munkavállalók négy órában az eredeti munkaköri feladatai-kat végzik, négy órában pedig a szakképzésben vesznek részt? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szerződésnek, illetve milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia ebben az esetben? A bér mely elemeire vonatkozik szociálishozzájárulásiadó-mentesség, ha a két elkülönített feladathoz két külön-külön meghatározott bér tartozik (pl. képzési időszakra 160 ezer forint, eredeti feladatok ellátására 280 ezer forint), illetve pótlék, prémium és jutalom kifizetésére is sor kerül?
Részlet a válaszából: […] ...havi mértékének összege - a képzésben részt vevő és a duális képzőhely megállapodása alapján - a korábbiakkal ellentétben nem a minimálbérhez igazodik, hanem a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségéhez,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés: Nyugdíjas munkavállaló esetén is alkalmazni kell a kötelező legkisebb alapbérre, a minimálbérre vonatkozó előírásokat? A napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott korhatárt betöltött saját jogú nyugdíjas bére lehet kisebb, mint a 2023. január 1-jétől érvényes minimálbér összege, arra való tekintettel, hogy a dolgozó kizárólag személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. előírásai szerint alapbérként legalább a minimálbért, illetve - a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére - a garantált bérminimumot kell megállapítani [Mt. 136. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Ügyvezetés külföldi egyetemi tanulmányok mellett

Kérdés: Mentesül a közteherfizetési kötelezettségek alól egy kft. ügyvezetői teendőket ellátó tagja abban az esetben is, ha Franciaországban folytat egyetemi tanulmányokat? A tag nem rendelkezik más jogviszonnyal, a kft.-ben megbízási jogviszonyban végzi a tevékenységét, amelyért havonta 200 000 forint megbízási díjban részesül.
Részlet a válaszából: […] ...a ténylegesen elért személyijövedelemadó-köteles jövedelem alapján kell megfizetni a közterheket azzal, hogy a járulék alapja legalább a minimálbér, a szocho alapja pedig legalább a minimálbér 112,5 százaléka.Nem kell viszont megfizetni a minimális járulékot és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Táncművészeti életjáradékban részesülő munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjasnak minősül az a munkavállaló, aki táncművészeti életjáradékban részesül? Vonatkozik rá valamilyen kereseti korlát?
Részlet a válaszából: […] ...évi CLXVII. tv. 11. szakasza szerinti kereseti korlát. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az éves járulékalapot képező jövedelme meghaladja a minimálbér 18-szorosát (tehát a 18 × 232 000 = 4 176 000 forintot), akkor ellátásának folyósítása - a korhatár előtti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Járulékfizetési alsó határ nyugdíjas munkavállaló esetén

Kérdés: Meg kell adni a minimálbér 30 száza-lékának megfelelő 69 600 forintos munkabért a nyugdíjas munkavállalóknak is akkor, ha napi 2 órás munkaidőben történik a foglalkozta-tásuk?
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyban álló dolgozó munkaszerződés szerinti munkabérének teljes munkaidő esetén el kell érnie a minimálbér vagy garantált bérminimum összegét, illetve részmunkaidő esetén ennek részarányos részét. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Munkaerőpiacra lépők szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Egy heti 40 órás munkaviszonyban álló alkalmazott után a foglalkoztató a munkaerőpiacra lépők szociálishozzájárulásiadó-kedvezményét érvényesíti, jelenleg a foglalkoztatás 3. évében jár a dolgozó. Érinti a kedvezményre való jogosultságot, ha a munkavállaló munkaideje átmenetileg napi 4 órára csökken, majd néhány hónap után ismét napi 8 óra lesz?
Részlet a válaszából: […] ...Mivel az említett munkavállaló foglalkoztatásának a harmadik évében járunk, a havi kedvezmény összege a bruttó munkabér (maximum a minimálbér) és az adómérték (13 százalék) 50 százalékának (6,5 százalék) a szorzata. A jogosultságot és a kedvezmény összegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

CSED- és GYED-jogosultság álláskeresési támogatás után

Kérdés: Jogosult CSED-re és GYED-re a 2023. január 20-án született gyermekére tekintettel az édesanya, aki 2022. december 14-ig álláskeresési támogatásban részesült, előtte pedig volt egy ötéves munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...anyának van 365 nap biztosításban töltött ideje, tehát jogosult csecsemőgondozási díjra.A csecsemőgondozási díj összegét a 2023. évi minimálbér (232 000 forint) alapján kell kiszámítani, de az ellátás napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Nevelőszülő GYED-e

Kérdés: Felül kell vizsgálni, illetve meg kell emelni a nevelőszülőnek járó GYED összegét a minimálbér emelkedésére tekintettel, ha a jogosultság 2022. évben kezdődött?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében a nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55 százaléka, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70 százaléka.Az Eb-tv. 42/F. §-ának (7)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.
1
2
3
184