Gépkocsivezető jogállása

Kérdés: Szakmának minősül-e a gépkocsivezető munkakör, és milyen besorolási bért kell fizetni a munkavállalónak? A dolgozó utolsó munkaszerződése 1999-ben kelt, azóta nem módosították. Mi alapján történik a bér kifizetése ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantáltbérminimum megállapításáról a 316/2005. Korm. rendelet rendelkezik.A Korm. rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezések értelmébena teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapítottszemélyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 16.

Garantált bérminimum

Kérdés: Jár-e a garantált bérminimum a tb-ügyintézőnek? Ha igen, akkor számít-e az, hogy 2007. január 1-jétől dolgozik ebben a beosztásban, de közben végezte el a tanfolyamot, így bizonyítványt csak 2007. április hóban kapott? A munkáltató ebben az esetben mondhatja-e azt, hogy nem szükséges képesítés az adott munkakör betöltéséhez, ezért nem is adja meg a magasabb bért? Mennyiben változik ennek a munkavállalónak a helyzete 2008. július hótól, mivel akkor töltötte be az 50. életévét? Van-e lehetőség jogorvoslatra? Kollektív szerződés nincs a munkáltatónál.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 144. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmébena munkavállalót megillető kötelező legkisebb munkabért és a 17. § (1) bekezdésb) pontja szerinti garantált bérminimumot, ezek hatályosságát – figyelemmel a17. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 25.

Nyugdíjas munkavállaló garantált bérminimuma

Kérdés: Nyugdíj mellett létesített munkaviszonyra vonatkozik-e az 50 év feletti munkavállalók garantált bérminimumösszege? A napi 8 órás munkaviszonyban álló nyugdíjas munkavállaló részére fizetendő kötelező minimálbér 69 000 forint vagy 86 300 forint?
Részlet a válaszából: […] A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantáltbérminimum megállapításáról szóló 316/2005. Korm. rendelet rendelkezik alegalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylőmunkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Teljesítménybéres dolgozók bérminimuma

Kérdés: Hogyan kell alkalmazni a 316/2005. Korm. rendelet rendelkezéseit 50 év feletti teljesítménybéres dolgozók esetében?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 17. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezésértelmében a kormány az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével dönt akötelező legkisebb munkabér és a munkavállaló által betöltött munkakörhözszükséges iskolai végzettség, szakképesítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.

Munkanélküliként nem regisztrált 50 év feletti munkavállaló járulékai

Kérdés: Elszámolható-e valamilyen járulékkedvezmény egy ötven év feletti munkavállaló alkalmazása esetén, aki előzőleg nem regisztráltatta magát munkanélküliként?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett munkavállalóval kapcsolatban a cégjelen esetben semmilyen kedvezményt nem vehet igénybe. A teljesség kedvéért azonban ezúton is fel kell hívnunk afigyelmet arra, hogy a járulékkedvezményeket taglaló Fog-tv. – 2007. július1-jén hatályba lépő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

50 év feletti munkavállaló garantált bérminimuma

Kérdés: Figyelembe kell-e venni feltételként a középiskolai végzettséget vagy szakképzettséget, illetve azt, hogy a munkavállaló szakképzettséget igénylő munkakörben van-e foglalkoztatva a 316/2005. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés szerint az 50 év feletti munkavállalót garantált bérminimumként megillető felemelt minimumbér megállapításánál? Automatikusan a felemelt bérminimum illeti-e meg azt a szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott dolgozót, aki nem rendelkezik szakképesítéssel, de betölti az 50 életévét?
Részlet a válaszából: […] A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantáltbérminimum megállapításáról szóló 316/2005. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a 2. §-banmeghatározottaktól eltérően, a legalább középfokú iskolai végzettséget,illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Garantált minimálbér alkalmazása

Kérdés: Egy varrodát működtető vállalkozó szakmunkás-bizonyítvánnyal, többéves gyakorlattal rendelkező varrónőket alkalmaz teljes munkaidőben, konfekcióruházat varrására. A vállalkozó, aki egyben az ügyvezető igazgató, visszamenőleges hatállyal, közös megegyezéssel munkaszerződést akar módosítani, amelyben rögzíti, hogy a varrónők munkája nem igényel szakmunkát, ezért részükre nem tudja megadni a 2006. július 1-jétől érvényes 68 800 forint összegű garantált minimálbért. Törvényesen jár-e el a vállalkozó, illetve a munkavállalók kötelesek-e elfogadni a számukra előnytelen szerződésmódosítást? Lehet-e felmondási ok, ha a dolgozók nem írják alá a szerződésmódosítást?
Részlet a válaszából: […] A 2005. évi CLIV. tv. 3. §-a módosította az Mt. 17. § (1)bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezést. A módosított rendelkezésértelmében a kormány az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével dönt akötelező legkisebb munkabér és a munkavállaló által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.

Nyugdíjas és mellékfoglalkozású munkavállalók bérminimuma

Kérdés: Igaz-e az, hogy a garantált bérminimum nem vonatkozik a nyugdíjas munkavállalókra és a mellékfoglalkozásúakra?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a konkrét választ megadnánk, olvasóink tájékoztatásaérdekében röviden összefoglaljuk az újonnan bevezetett garantált bérminimummalkapcsolatos főbb szabályokat. A szakképzettség alapján járó, a minimálbérnél5-10 százalékkal magasabb garantált bérminimumot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 17.

Garantált bérminimum alkalmazása

Kérdés: 2006 januárjától vagy júliusától kell-e alkalmazni a 316/2005. Korm. rendelet 4. § (3) pontja szerinti, 50 év feletti munkavállalók járandóságára vonatkozó rendelkezést? Hogyan kell helyesen eljárni a rendeletek végrehajtásában, mely jogszabályokat lehet irányadónak tekinteni az elbírálásnál a júliustól alkalmazandó garantált bérminimumösszegek megállapításánál, melynek függvénye a képzettség és a gyakorlati idő?
Részlet a válaszából: […] A 2005. évi CLIV. tv. 3. §-a módosította az Mt. 17. § (1)bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezést. A módosított rendelkezésértelmében a kormány az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével dönt akötelező legkisebb munkabér és a munkavállaló által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.