tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Alkalmi munkavállaló és regisztrált munkanélküli foglalkoztatása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2006. május 16. (Társadalombiztosítási Levelek 82. szám, 1425. kérdés)

Olvasói kérdés Foglalkoztathat-e egy vendéglátó-ipari üzlet alkalmi munkavállalói könyvvel kisegítő felszolgálót? Hol kell jelezni az adóhatóságnak vagy a társadalombiztosításnak, hogy a regisztrált munkanélküli után járó járulékmentességet igénybe szeretné venni a cég, abban az esetben, ha 2006. január 1-jétől 3 hónapnál hosszabb ideig foglalkoztatja a munkavállalót? Kell-e ezt külön jelenteni az EMMA-ba vagy a társadalombiztosításnak?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]kétszázötven fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező, a Mt. hatálya alá tartozó, legalább hat hónapja működő - mikro-, kis- és középvállalkozásnak, civil szervezetnek számító - munkáltatót, ha legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztat, és ezzel az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli, továbbá a bővített létszámot a foglalkoztatás két éve alatt megtartja. Legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatásának a legalább kétéves időtartamú foglalkoztatás minősül, amelyre a legalább négyórás részmunkaidőt előíró, határozatlan időre szóló munkaszerződés megkötése révén kerül sor. A munkaügyi központ igazolja azt, hogy az álláskereső a nyilvántartásban legalább három hónapja szerepel. A munkáltató a legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása után a foglalkoztatás megkezdésétől számított legfeljebb egy évig mentesül a tételes egészségügyi hozzájárulás, a Tbj-tv. szerinti, a foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulék, valamint a munkaadói járulék megfizetése alól. A munkáltató a kedvezményt - teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén - legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 130 százalékának, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén ezen összeg időarányos részének megfelelő járulékalap után érvényesítheti. A kedvezmény jogosulatlan érvényesítése esetén a társadalombiztosítási járulék, a tételes egészségügyi hozzájárulás, valamint a munkaadói járulék megállapítására, megfizetésére, bevallására, a mulasztási bírság, pótlék megállapítására az Art.-ban meghatározottak szerint kerül sor. A legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső foglalkoztatására tekintettel igénybe vehető járulékkedvezmény érvényesítése céljából a munkáltató a foglalkoztatás kedvezménnyel érintett időtartama alatt az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásában a kedvezménnyel érintett munkavállalónként, havi bontásban adatot köteles szolgáltatni az állami adóhatóságnak a) a munkavállaló részére kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelem után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított[…]

Figyelmébe ajánljuk

Milyen jelentési kötelezettsége van a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak a Tbj-tv. 16. § (1) bekezdés a)-p) és s)-t) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy alkalmi munkavállalása esetén, illetve hogyan jelenti és fizeti meg a munkavállaló - vagy...

Tovább a teljes cikkhez

Jogosult valamilyen ellátásra az az alkalmi munkavállaló, akit a munkába állást követően, védőfelszerelés hiányában munkahelyi baleset ért? Az egyszerűsített munkaszerződésen a munkaviszony vége nincs meghatározva, csak a kezdete, a bejelentés a munkaviszony első két...

Tovább a teljes cikkhez

Biztosítottá válik-e az az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy, aki után alkalmi munkájára való tekintettel a járulék és a személyi jövedelemadó megfizetése az általános szabályok szerint történik? Milyen ellátásokra válik jogosulttá? A...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére