Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Valóban figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál a foglalkoztatónál megbízási jogviszonyban álló személyeket abban az esetben, ha a munkaidejük bizonyíthatóan meghaladja a havi 60 órát?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony, bírói és igazságügyi szolgálati, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói és az - 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Korkedvezmény

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba az az 1964-ben született férfi, aki 5 év 63 nap korkedvezményre jogosító időt szerzett, és 40 év szolgálati idővel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...többek között: munkakönyv, foglalkoztatói igazolás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, bedolgozói kiskönyv, mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv, 1998 előtti időszakra vonatkozó főiskolai vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Nyugdíj igénylése

Kérdés: Mit kell tennie a nyugellátás megállapítása érdekében annak a személynek, aki decemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt? Milyen igazolásokat kell benyújtani, illetve hogyan nyújtható be a kérelem?
Részlet a válaszából: […] ...iskolai tanulószerződés a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző szakiskolai tanulmányi idő igazolására,- bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

1957-ben született személy

Kérdés: Mikor lesz jogosult öregségi nyugdíjra egy 1957. május 12-én született személy?
Részlet a válaszából: […] ...például a munkakönyv, a foglalkoztatói igazolás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, a bedolgozói kiskönyv, a mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv, a katonai igazolvány, vagy a Magyar Honvédség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Beszámítható a szolgálati időbe a munkaviszony, ha azt csak a tb-kiskönyvvel tudja igazolni a magánszemély?
Részlet a válaszából: […] ...a főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány vagy oklevél, férfiak esetén a katonakönyv, az 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására a bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás, munkakönyv, foglalkoztatói igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

1957-ben született személy

Kérdés: Mikor lesz jogosult öregségi nyugdíjra egy 1957-ben született személy?
Részlet a válaszából: […] ...ellátásokról kiállított igazolás elnevezésű okirat, férfiak esetén a katonakönyv, illetve az 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására a bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás, munkakönyv, foglalkoztatói igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Igénybe veheti az öregségi nyugdíjat az a személy, aki novemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és jelenleg rokkantsági nyugdíjasként dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...ellátásokról kiállított igazolás elnevezésű okirat, férfiak esetén a katonakönyv, aztán az 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására a bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás, munkakönyv, foglalkoztatói igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Bedolgozói munkaviszony

Kérdés: Milyen feltételek mellett lehet bedolgozói munkaviszonyt létesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...bedolgozói munkaviszony egy atipikus foglalkoztatási forma, amelynek szabályait az Mt. rögzíti. Az Mt. 198. §-ának (1) bekezdése értelmében bedolgozói munkaviszony olyan önállóan végezhető munkára létesíthető, amelyre a felek a munkabért kizárólag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: Hogyan kell az Szt. szerinti átlagos létszámot számítani 2021. január 1-jétől, milyen jogviszonyok számítanak a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámába? Hogyan számítanak például a felügyelőbizottsági tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, az egyszerűsített foglalkoztatottak vagy a fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazottak abban az esetben, ha a Ptk. szerinti munkavállalás a munkáltatónál általános munkarend szerinti foglalkoztatást takar.- A bedolgozói jogviszonyban foglalkoztatottak.- A társas vállalkozás, szövetkezet tulajdonos tagja, ha megállapodás alapján részt vesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a frissen nyugdíjba vonult személynek, aki nem ért egyet a nyugdíjintézet határozatával, mert véleménye szerint a szolgálati idejéből hiányzik négy év, amelyet nem ismertek el?
Részlet a válaszából: […] ...ellátásokról kiállított igazolás elnevezésű okirat, a férfiak esetén a katonakönyv, 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására a bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás, munkakönyv, foglalkoztatói igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.
1
2
3
9