Bedolgozók bejelentése

Kérdés: Hogyan kell bejelenteni a bedolgozók biztosítási jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésre pontos választ a 2013/57. Adózási kérdés "tájékoztató a bedolgozói munkaviszonyban állók munka­idejének meghatározásáról, valamint biztosítottként történő bejelentésének szabályairól [a társadalombiztosítás ellátásaira és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Bedolgozó biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Milyen összegű jövedelem után lesz biztosított 2012. július 1-jétől a bedolgozó?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja az új Mt. hatálybalépésével nem változott, és továbbra is úgy rendelkezik, hogy a bedolgozói jogviszonyban munkát végző személy akkor minősül biztosítottnak, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

Bedolgozó szabadsága

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a 24/1994. Korm. rendelet 26. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely szerint a bedolgozók szabadságának kiadására, számítására, pénzbeli megváltására az Mt. szabályait kell megfelelően alkalmazni abban az esetben, ha a bedolgozó csak heti két napot dolgozik, tehát hetente többet pihen, mint a munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók? Helyesen jár-e el a foglalkoztató, ha egy bedolgozó jogviszonyának megszűnésekor, öt munkanap megmaradt szabadság esetén minimum 23 400 forint/5 nap összeget fizet?
Részlet a válaszából: […] ...bedolgozói jogviszonyról a kérdésben is hivatkozott24/1994. Korm. rendelet rendelkezik. Fontos tudni, hogy a bedolgozói jogviszonynem munkaviszony, annak ellenére, hogy az említett rendelet számos, ajogviszony tartalmát érintő kérdéskört a munkaviszonyra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 6.

Alkalmi munkavállalók munkaideje

Kérdés: Munkanapnak számít-e a vidéki babaruhavarrásra alkalmazott alkalmi munkavállalók esetében az a nap, amelyen hetente egyszer Budapestre utaznak a munkáltatóhoz azért, hogy leadják a megvarrott ruhákat? A munkavállalók ezen a napon ténylegesen nem dolgoznak, csak a készárut adják le. Elszámolhatja-e a munkáltató az utazási költséget a megvásárolt vonatjegyek alapján?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a vidéken lakó, és alakásán (vagy a saját maga által biztosított helyiségben) dolgozó munkavállalófoglalkoztatása tartalmilag a bedolgozói jogviszonynak felel meg. A 24/1994.Korm. rendelet 3. §-a szerint bedolgozói jogviszony olyan önállóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Bedolgozói munka GYES mellett

Kérdés: Vállalható-e bedolgozói munka GYES mellett, a gyermek kétéves kora után?
Részlet a válaszából: […] ...munkát neveznek köznapi értelemben bedolgozásnak,ezért a leghelyesebb, ha azzal kezdjük válaszunkat, hogy tisztázzuk, levélírónkvalóban bedolgozói jogiszonyban dolgozik, vagy sem. Reméljük, a leírtak alapjánráismer jogviszonyára! Bedolgozói jogviszony kizárólag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Bedolgozó felmondása

Kérdés: Milyen juttatás illeti meg a felmondási időre a biztosított bedolgozói szerződéssel foglalkoztatott dolgozót a foglalkoztató által történő felmondás esetén abban az esetben, ha ez idő alatt már nem végez munkát?
Részlet a válaszából: […] ...bedolgozói jogviszonyra, a bedolgozói jogviszonyalanyaira, a foglalkoztatóra, a bedolgozóra vonatkozó jogszabályirendelkezéseket az Mt. 203. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazásalapján a 24/1994. Korm. rendelet tartalmazza. A bedolgozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.

Távmunka és bedolgozói jogviszony

Kérdés: Mi a különbség a távmunka és a bedolgozói jogviszony között?
Részlet a válaszából: […] Nem minden, a munkahelytől messze végzett tevékenységtávmunka. Pontos fogalmát a távmunkavállaló meghatározásán keresztül adja meg amunka törvénye. E szerint távmunkát végző munkavállaló, aki a munkakörébetartozó tevékenységet rendszeresen az általa választott, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 30.

Bedolgozói jogviszony

Kérdés: Munkaviszonynak számít-e a bedolgozói jogviszony? Milyen járulék és eho-fizetési kötelezettség keletkezik a bedolgozók részére fizetett teljesítménybér után abban az esetben, ha a kifizetett összeg nem éri el a minimálbért? A dolgozók költségtérítést is kapnak.
Részlet a válaszából: […] ...Mt. hatálya nem terjed ki a bedolgozói jogviszonyra - bár rendelkezéseit figyelembe kell venni a díjazás kifizetésére és az abból való levonásra, a munkavállaló kötelezettségeinek vétkes megszegésével okozott kártérítésre, a felek munkaügyi jogvitájára, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 20.

Bedolgozók munkajogi jogállása

Kérdés: Milyen kedvezményeket lehet elszámolni a több éve biztosított bedolgozóként foglalkoztatott dolgozókra? Például: Jár-e betegszabadság? Jár-e fizetett ünnepre bér? Kaphatnak-e végkielégítést? Jár-e pótszabadság a 16 éven aluli gyermekre stb.?
Részlet a válaszából: […] ...bedolgozói jogviszonyra, a bedolgozói jogviszony alanyaira a foglalkoztatóra, a bedolgozóra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket az Mt. 203. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 24/1994. Korm. rendelet tartalmazza. A bedolgozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.

Bedolgozó járuléka

Kérdés: Nyugdíjas bedolgozó havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát. Nyilatkozat hiányában 10 százalékos mértékű költségátalányt számfejtünk részére, ezt azonban a szerződésben nem rögzítettük. Milyen összeg után kell megfizetni a 11 százalékos egészségügyi hozzájárulást?
Részlet a válaszából: […] ...bedolgozói jogviszony a munkaviszony speciális formája, az Mt.-n kívül a 24/1994. (II. 25.) Korm. rendelet állapít meg rá vonatkozóan részletesebb szabályokat.A bedolgozó bevétele két részből áll: 1. a teljesítményével elért munkabér, 2. a költségtérítés címén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.