Nyugdíj igénylése

Kérdés: Mit kell tennie a nyugellátás megállapítása érdekében annak a személynek, aki decemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt? Milyen igazolásokat kell benyújtani, illetve hogyan nyújtható be a kérelem?
Részlet a válaszából: […] ...iskolai tanulószerződés a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző szakiskolai tanulmányi idő igazolására,- bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás a szolgálati időként elismerhető, 1998. január 1-jét megelőző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

1957-ben született személy

Kérdés: Mikor lesz jogosult öregségi nyugdíjra egy 1957. május 12-én született személy?
Részlet a válaszából: […] ...például a munkakönyv, a foglalkoztatói igazolás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, a bedolgozói kiskönyv, a mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv, a katonai igazolvány, vagy a Magyar Honvédség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Beszámítható a szolgálati időbe a munkaviszony, ha azt csak a tb-kiskönyvvel tudja igazolni a magánszemély?
Részlet a válaszából: […] ...a főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány vagy oklevél, férfiak esetén a katonakönyv, az 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására a bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás, munkakönyv, foglalkoztatói igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

1957-ben született személy

Kérdés: Mikor lesz jogosult öregségi nyugdíjra egy 1957-ben született személy?
Részlet a válaszából: […] ...ellátásokról kiállított igazolás elnevezésű okirat, férfiak esetén a katonakönyv, illetve az 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására a bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás, munkakönyv, foglalkoztatói igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Igénybe veheti az öregségi nyugdíjat az a személy, aki novemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és jelenleg rokkantsági nyugdíjasként dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...ellátásokról kiállított igazolás elnevezésű okirat, férfiak esetén a katonakönyv, aztán az 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására a bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás, munkakönyv, foglalkoztatói igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Bedolgozói munkaviszony

Kérdés: Milyen feltételek mellett lehet bedolgozói munkaviszonyt létesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...bedolgozói munkaviszony egy atipikus foglalkoztatási forma, amelynek szabályait az Mt. rögzíti. Az Mt. 198. §-ának (1) bekezdése értelmében bedolgozói munkaviszony olyan önállóan végezhető munkára létesíthető, amelyre a felek a munkabért kizárólag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma

Kérdés: Hogyan kell az Szt. szerinti átlagos létszámot számítani 2021. január 1-jétől, milyen jogviszonyok számítanak a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámába? Hogyan számítanak például a felügyelőbizottsági tagok, akik tiszteletdíjat kapnak, de nem végeznek munkát, az egyszerűsített foglalkoztatottak vagy a fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazottak abban az esetben, ha a Ptk. szerinti munkavállalás a munkáltatónál általános munkarend szerinti foglalkoztatást takar.- A bedolgozói jogviszonyban foglalkoztatottak.- A társas vállalkozás, szövetkezet tulajdonos tagja, ha megállapodás alapján részt vesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a frissen nyugdíjba vonult személynek, aki nem ért egyet a nyugdíjintézet határozatával, mert véleménye szerint a szolgálati idejéből hiányzik négy év, amelyet nem ismertek el?
Részlet a válaszából: […] ...ellátásokról kiállított igazolás elnevezésű okirat, a férfiak esetén a katonakönyv, 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására a bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás, munkakönyv, foglalkoztatói igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Nyugdíjjogosultság

Kérdés: Mikortól válhat jogosulttá a nők kedvezményes nyugdíjára az az 50. életévét betöltött nő, aki 17 és 25 éves kora között dolgozott, majd 5 hónap táppénz után szült, GYES-ben részesült, 3 év múlva ikrei születtek, ezután összesen 10 évig GYES-en volt, majd 11 évig ápolási díjban részesült, jelenleg pedig a gyermekek otthongondozási díját kapja súlyosan beteg gyermeke után? Hány évet kell igazolni az ellátás érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...ellátásokról kiállított igazolás elnevezésű okiratot, férfiak esetén a katonakönyvet, 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására a bedolgozói kiskönyvet vagy munkabér-jövedelem igazolást, munkakönyvet, foglalkoztatói igazolást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Szövetkezet rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása során az iskolaszövetkezetnek? Figyelembe kell vennie a létszám számításakor a szövetkezet nappali tagozatos hallgató tagjait, vagy csak a munkaviszonyban álló munkavállalókat?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony, bírói és igazságügyi szolgálati, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói és az - 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.
1
2
3
9