GYED jogalap nélküli folyósítása

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltatónak abban az esetben, ha egy nyugdíjkorhatárt 2022. január hónapban betöltött munkavállalónak 2021. november hónapban gyermeke született, aki után 2022. május 11-től 2023. november 11-ig GYED-et igényelt, de 2024 áprilisában kiderült, hogy már 2022-től öregségi nyugdíjban részesül? Az életkora miatt fel kellett volna szólítani a dolgozót arra, hogy igazolja, hogy nem nyugdíjas, vagy a kifizetőhely helyesen járt el, amikor kizárólag a munkavállaló GYED-igénybejelentője alapján megkezdte az ellátás folyósítását? Kit terhel a felelősség a jogalap nélkül felvett ellátásért? Visszakövetelhető az ellátás összege, és ha igen, milyen időszakra visszamenőleg?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 42/C. §-ának (1) bekezdése értelmében nem jár a GYED, amennyiben a jogosult a Szoc-tv. 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a táppénzt, a baleseti táppénzt, a csecsemőgondozási díjat, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy felülvizsgálata

Kérdés: Kérheti a saját felülvizsgálatát egy rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek egyébként az életkora miatt a jogszabályok szerint már nem szükséges felülvizsgálni az egészségi állapotát?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs hatóságnak a megváltozott munkaképességű személyt kérésére felül kell vizsgálnia akkor is, ha az egészségi állapota végleges, vagy felülvizsgálatára életkora miatt már nincs szükség. Az ellátott kérelmén túl az egészségi állapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Rehabilitációs ellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel válhat jogosulttá rehabilitációs ellátásra a munkavállaló, illetve hogyan kell megigényelni az ellátást? Meg kell szüntetni a munkaviszonyt az ellátásra való jogosultság érdekében?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek ellátása a 15. életév betöltésétől 60 százalékos vagy kisebb mértékű egészségi állapot és kellő mennyiségű biztosítási idő mellett állapítható meg, ha a kérelmező rendszeres pénzellátásban nem részesül.A megváltozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Helyesen gondolja egy 65. életévét betöltött, rokkantsági ellátásban részesülő részmunkaidős munkavállaló, hogy a munkaviszonyában nem kell tőle társadalombiztosítási járulékot vonni? Állítása szerint az egyéni vállalkozásában sem kell járulékot fizetnie kiegészítő tevékenységű státusza miatt, az ügyintéző viszont eddig úgy tudta, hogy a rokkantsági ellátás alapján nem minősül nyugdíjasnak az abban részesülő, így vonta a járulékot, és a rehabilitációs ellátás szempontjából is figyelembe vette a dolgozót?
Részlet a válaszából: […] Az ügyintéző helyesen tudja, a rokkantsági (és rehabilitációs) ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően sem minősül nyugellátásnak, és az ebben részesülő nem tekinthető nyugdíjasnak, így munkavállalóként nem mentesül a biztosítási és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

GYED-jogosultság

Kérdés:

Jogosult lehet GYED-re az édesapa a 2023. augusztus 4-én született gyermeke után, ha a jelenlegi munkaviszonya 2022. október 3-án kezdődött, és jelenleg is tart, de belépéskor nem adta le a társadalombiztosítási kiskönyvét, és semmilyen módon nem igazolta az előző jogviszonyai adatait? A kormányhivatal határozata szerint az anya részére 2024. február 3-ig folyósítottak gyermekgondozást segítő ellátást, ezért az apa 2024. február 4-ei dátummal nyújtotta be az igényét. Amennyiben fennáll a jogosultság, milyen összegű ellátásra lesz jogosult a munkavállaló, ha az alapbére magasabb, mint 373.520 forint, azaz meghaladja a GYED maximálisan adható összegét?

Részlet a válaszából: […] Először is nézzük meg a GYED jogosultságának feltételeit. Az a biztosított szülő jogosult GYED-re, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli. A 365 napi előzetes biztosítási időbe be kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Jogosultság rehabilitációs ellátásra keresőképtelenség ideje alatt

Kérdés: Mi a helyes eljárás az alábbi esetben annak érdekében, hogy az érintett vállalkozó mindenben eleget tegyen a törvényi előírásoknak, és a számára legkedvezőbb módon lehessen jogosult az őt megillető ellátásokra is? Egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó 2023. október 25. óta folyamatosan kórházi ápolás alatt áll, és ez az állapot előreláthatóan még hosszú ideig fennáll, időközben azonban 85 százalékos egészségkárosodást állapítottak meg nála, így rehabilitációs ellátásra is jogosulttá vált. Meg kell szüntetnie vagy szüneteltetnie kell az egyéni vállalkozást annak érdekében, hogy ne legyen jogosult táppénzre, és így megigényelhesse a rehabilitációs ellátást? A rehabilitációs ellátás igénylése során az ügyintéző azt a felvilágosítást adta, hogy ameddig a kórház kiállítja a keresőképtelenségről szóló igazolást, és a táppénzjogosultság fennáll, addig az ellátás nem igényelhető.
Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás egyik jogosultsági feltétele valóban az, hogy az érintett ne részesüljön rendszeres pénzellátásban. E körbe tartozik a táppénz is, azzal, hogy az ellátás megállapítása után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges biztosítási idő

Kérdés:

Milyen időszakok számíthatók be a csecsemőgondozási díjhoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe? Folyamatosnak kell lennie a biztosításnak, vagy az egyes időszakok között lehet 30 napnál hosszabb megszakítás is?

Részlet a válaszából: […] A csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani– a Tbj-tv. 6. §-a szerinti biztosításban töltött időt,– a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés:

Meg kell szüntetnie a munkaviszonyát egy megváltozott munkaképességű munkavállalónak annak érdekében, hogy jogosulttá váljon rokkantsági ellátásra?

Részlet a válaszából: […] Egészen 2023. december 31-jéig a rehabilitációs ellátás és a rokkantsági ellátás megállapítása érdekében meg kellett szüntetni a keresőtevékenységet. 2024. január 1-jétől azonban erre már nincs szükség. A 15. életév betöltésétől 60 százalékos vagy kisebb mértékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Nyugdíjminimum összege

Kérdés: A minimálbér változásával arányosan emelkedett a nyugdíjminimum is?
Részlet a válaszából: […] A fennálló gazdasági helyzet ellenére a minimálisan megállapítható öregségi nyugdíj összege 2024-ben sem változott, az továbbra is 28.500 forint, az árvaellátásé pedig havi 50.000 forint. Az öregségi nyugdíjminimum változatlansága 2008 óta áll fenn.A nyugellátások 2024....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Rehabilitációs ellátás 2024-ben

Kérdés:

Mennyi a rehabilitációs ellátás összege 2024-ben?

Részlet a válaszából: […] Amennyiben a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerint a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a havi átlagjövedelem összegétől függetlenül a rehabilitációs pénzbeli ellátás összege a 2024. évben nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.
1
2
3
25