Keresőképtelenség igazolása a veszélyhelyzet megszűnését követően

Kérdés: Továbbra is lehetőség van a keresőképtelenségről szóló igazolások elektronikus úton történő továbbítására, vagy kötelező az eredeti, papíralapú igazolás bemutatása?
Részlet a válaszából: […] ...adattartalomnak megfelelő orvosi igazolást, melyet bélyegző lenyomatával ellátva aláírással igazoltan nyújt át a beteg részére.A világjárvány ügyviteli feladatokra gyakorolt hatása következményeként 2020. december 25-én hatályba lépett 657/2020. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Nyugdíjjárulék alóli mentesség

Kérdés: Valóban nem számít kiesett időnek a nyugdíjazás során az az időszak, amikor azért nem dolgozott valaki, mert a COVID-19-járvány miatt vesztette el az állását?
Részlet a válaszából: […] ...koronavírus-világjárvány miatt sajnos nagyon sokan elvesztették a munkájukat. A világjárvány miatt kialakult gazdasági válság hatásainak csökkentése érdekében a kormány a nyugdíjjárulék megfizetése alól mentességet adott 2020. március, április, május és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Fizetés nélküli szabadságra küldött munkavállaló biztosítása

Kérdés: Hogyan alakul annak a munkavállalónak a biztosítása, akit a munkáltató a Covid-19 vírus elleni oltás felvételének a megtagadása miatt fizetés nélküli szabadságra küld? Van a munkaadónak vele kapcsolatban valamilyen bejelentési és járulékfizetési, illetve -átvállalási kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Az 598/2021. Korm. rendelet alapján a foglalkoztatók jogot kaptak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást.Amennyiben az erre vonatkozó felszólításnak a jogszabály alapján rendelkezésére álló 45 napon belül a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Felmondás oltatlan munkavállalónak

Kérdés: Felmondhatja a munkáltató a munka-viszonyt, ha a munkavállaló nincs beoltva a Covid-19 vírus ellen?
Részlet a válaszából: […] Az 598/2021. Korm. rendelet alapján a munkáltatók jogosultak megkövetelni a munkavállalóktól a koronavírus elleni védőoltás felvételét. Minderről a munkáltató elektronikus úton vagy papíralapon tájékoztatja a foglalkoztatottat, továbbá megszabja az oltás felvételének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Rehabilitációs ellátás

Kérdés: Vissza kell fizetnie a kiutalt plusz kéthavi összeget annak a személynek, akinek a rehabilitációs ellátása szeptemberben megszűnt, de októberben és novemberben is megkapta az utalást? Hogyan kell eljárni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...ellátás a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napján szűnik meg. A kormány a koronavírus-világjárvány miatt kialakult veszélyhelyzetet 2021. december 31-éig hosszabbította meg, így az érintettek a rehabilitációs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Orvosi felülvizsgálat veszélyhelyzet alatt

Kérdés: Megszűnik az özvegyi nyugdíjra való jogosultsága annak a személynek, aki rokkantság címén részesül az ellátásban, 2021. november hónapban kellene felülvizsgálatra mennie, de még semmilyen tájékoztatást vagy értesítést nem kapott az időpontról?
Részlet a válaszából: […] ...kormány a koronavírus-világjárvány miatt kialakult veszélyhelyzetet 2021. december 31-éig meghosszabbította. A veszélyhelyzet időtartama alatt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a megváltozott munkaképesség címén megállapított ellátásokat, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Méltányossági táppénz

Kérdés: Valóban folyósítható egy éven túl is a méltányosságból megállapított táppénzellátás? Milyen feltételekkel kaphatják a meghosszabbított ellátást az igénylők?
Részlet a válaszából: […] ...világjárvány közvetett hatásai ellentételezése érdekében figyelmesnek ható szabályozás, a méltányosságból igénybe vehető táppénzellátás egyéves folyósítási korlátjának mellőzése. Ennek lehetősége azon biztosítottak számára adott, akik keresőképessé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Mentesített vállalkozás

Kérdés: A 485/2020. Korm. rendelet alapján járó mentesítést hogyan kell alkalmazni azoknak a munkavállalóknak a vonatkozásában, akik a rendelet és annak változásai hatálybalépését követő hónapokban léptek be egy éttermi vendéglátás főtevékenységet folytató munkáltatóhoz? Lehetséges, hogy a decemberben és februárban belépett új munkavállalók után meg kellett fizetni a szociális hozzájárulási adót, majd márciustól utánuk is jár a mentesség, az áprilisban belépő új munkavállalóra pedig nem érvényesíthető? Tanulószerződéssel foglalkoztatott diákok esetében a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség végig fennáll? A kiva hatálya alá tartozó cég mely hónapokban mentesül a kisvállalati adó alól a társas vállalkozó vonatkozásában, valamint a rendelet és annak változásai hatálybalépését követően belépett munkavállalók esetében?
Részlet a válaszából: […] A válaszok érdekében a kérdésben is említésre kerülő 485/2020. Korm. rendelet előírásaiból kell kiindulnunk.A jogszabály 2020. november 11-én lépett hatályba. Ez azért fontos dátum, mert a 6. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az 1. alcímben foglalt kedvezmények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások meghosszabbítása

Kérdés: Mely esetekben és mikortól alkalmazható pontosan az egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés? Kérelmezni kell a hosszabbítást, vagy automatikusan hosszabbodik meg a jogosultság?
Részlet a válaszából: […] ...világjárvány soron következő hullámaival sújtott gyermeket nevelő/gondozó családok nehézségei ellensúlyozása érdekében a jogalkotó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról rendelkezett a 128/2021. Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Védőoltás

Kérdés: Kötelezheti a munkáltató a védőoltás beadatására a munkavállalóját?
Részlet a válaszából: […] A védőoltástól tartó munkavállaló visszatérő aggodalma, hogy vajon a munkáltató kötelezheti-e őt a koronavírus elleni vakcina beadatására, illetve amennyiben ezt megtagadja, érheti-e bármilyen hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatásában.A védőoltás beadása csak és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
1
2