GYOD-ban részesülő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Kifizethető a korábbi szabadságra vonatkozó teljes munkaidő alapján számított távolléti díj egy közalkalmazott munkavállaló részére abban az esetben, ha a 2020. május 5-én született gyermekére tekintettel 2022. november 30-tól 2023. november 24-ig - a felülvizsgálatig - gyermekek otthongondozási díjában részesül, és fizetés nélküli szabadságon van, amelyet most szeretne megszakítani, mert kivenné a felhalmozódott szabadságait? A munkavállaló a szabadság letelte után újra fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe a GYOD-ra való jogosultság lejártáig. Felmerülhet valamilyen probléma az adóbevallás során, tekintettel arra, hogy a GYOD mellett csak 4 órában dolgozhat?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 61. §-ának (3) bekezdése értelmében a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek négyéves koráig - három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig - köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Nyugdíjkorhatárt betöltött megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Figyelembe lehet venni a rehabilitációs hozzájárulás számítása során megváltozott munkaképességű munkavállalóként azt a munkaviszonyban álló dolgozót, akit eddig beszámított a munkáltató, mert a rendelkezésre álló komplex minősítés szerint 43 százalékos az egészségi állapota, azonban elérte a nyugdíjkorhatárt, és öregségi nyugdíjat kap? Figyelembe vehető az a dolgozó, aki szintén elérte a nyugdíjkorhatárt, de nem öregségi nyugdíjat kap, hanem kérte a rokkantsági ellátás továbbfolyósítását? Mit jelent az, hogy az Mm-tv. 38/C. §-a alapján valaki mentesül a komplex minősítés alól?
Részlet a válaszából: […] ...venni.Ez alól kivételt képeznek azok a személyek, akik a jogszabály (kérdésben is említett) 38/C. szakasza alapján mentesülnek a komplex felülvizsgálat alól, és a nyugdíjkorhatárt betöltve nyugellátást igényelnek. Ebben az esetben megszűnik a rokkantsági ellátásuk, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Rokkantsági nyugdíj figyelembe-vétele szolgálati időként

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az öregséginyugdíj-kérelem elbírálása során nem vették figyelembe a rokkantsági nyugdíjban töltött időszakot, annak ellenére, hogy az igénylő az ellátás mellett dolgozott is?
Részlet a válaszából: […] ...a rehabilitációs ellátás folyósításának az időtartamát mindaddig, amíg a 2011. évi CXCI. tv. szabályai szerint új igényként, vagy felülvizsgálat eredményeképp határozattal nem állapítottak meg a rehabilitációs ellátást (itt a korábbi az "ún....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Sajátos nevelési igényű gyermek

Kérdés: Valóban eltérő összegű családi pótlékot folyósítanak az után a gyermek után, aki a nevelési tanácsadó szerint SNI-s? Mit jelent ez pontosan?
Részlet a válaszából: […] ...gyermeket. Itt sor kerülhet a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítására vagy kizárására és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatokra. Megállapítás után, a tanuló fejlesztő foglalkoztatásra jogosult, ami kizárólag integrált oktatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Rokkantsági nyugdíjas alkalmazott esetében van annak bármilyen jelentősége, hogy az érintett a komplex felülvizsgálaton milyen kategóriába került besorolásra? A munkaadónak mennyiben kell eltérő okmányokat bekérnie tőle a nem rokkant munkavállalókhoz képest?
Részlet a válaszából: […] Mivel rokkantsági nyugdíj már nem létezik, a kérdés vélhetően rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalóra vonatkozik. A rokkantsági ellátás nem nyugellátás, ezért az abban részesülő személy nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, így biztosítási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Vállalkozás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Összeegyeztethető a rokkantsági ellátás egy vállalkozás indításával, vagy meg fog szűnni a folyósítás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...vagyd) foglalkoztatására feketén kerül sor, vagye) az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagyf) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.A rokkantsági ellátás mellett bármilyen munkát lehet vállalni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Rendszeres pénzellátás

Kérdés: Rendszeres pénzellátásnak minősül annak a munkavállalónak a munkabére, aki komplex felülvizsgálaton "D" kategóriába került, és rokkantsági ellátást állapítottak meg számára? A munkavállaló szeretne ismét dolgozni, de az ellátást megállapító határozat szerint a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő más rendszeres pénzellátásban részesül.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a 2011. évi CXCI. tv. 10. §-ának (2) bekezdése, illetve a 13. §-ának (2) bekezdése értelmében a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás folyósítása megszűnik, ha az érintett más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a táppénzt, baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Családi pótlék folyósításának szüneteltetése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a szülőnek abban az esetben, ha a 15 éves középiskolás gyermeke sok órát mulasztott az iskolában, ezért jelenleg nem folyósítják részükre a családi pótlékot?
Részlet a válaszából: […] ...belül felülvizsgálja. Ez utóbbira akkor kerülhet sor, ha az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdő időpontja vagy az utolsó felülvizsgálat óta legalább egy hónap eltelt. Amennyiben a jegyző megállapítja, hogy az igazolatlanul mulasztott kötelező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy nyugdíjkorhatár-betöltése

Kérdés: Valóban elveszett a közel tíz év alatt befizetett járuléka egy kft. ügyvezetőjének, aki 2012-től korhatár előtti ellátásban részesül, amely mellett folyamatosan dolgozott, és munkaviszonyában túllépte a megengedett kereseti korlátot, 2021-ben betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkor-határt, de a nyugdíjat nem vette igénybe, most viszont azt a felvilágosítást kapta, hogy a korhatár betöltésének időpontjától mégis nyugdíjasnak minősül? Jogosult lehet valamilyen módon az ellátása újraszámítására?
Részlet a válaszából: […] ...hat hónapra érvényesíthetné.Tehát e módosítás elfogadása esetén (amelynek megvan az esélye) megnyílik a lehetőség a nyugdíj összege felülvizsgálatának a kezdeményezésére.(Kéziratzárás: 2022. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Ellátás állapotjavulás esetén

Kérdés: Van valamilyen teendője annak a személynek, aki megváltozott munkaképessége miatt özvegyi nyugdíjban részesül, a felülvizsgálat során állapotjavulást állapítottak meg, és megszüntették az ellátást, amit ennek ellenére továbbra is folyósítanak a részére? Le kell mondania valahol az ellátást, vagy automatikusan történik a megszüntetés?
Részlet a válaszából: […] A veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a megváltozott munkaképesség címén megállapított ellátásokat, így az özvegyi nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti járadékot, a rokkantsági járadékot, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.
1
2
3
20